Proje Yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen, PMP sınavına hazırlanan herkesin dinlemesi gereken Gökrem Tekir'in düzenli olarak hazırladığı poscastleri kaçırmamalısınız. O ekledikçe bende bu sayfada güncelleyeceğim. 1- Genel ...

Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


Savaş Şakar"Savaş Şakar" - 5 new articles

 1. Proje Yönetimini Gökrem Tekir’den Dinleyin
 2. Atatürk’ten Liderlik Dersleri
 3. Şirket İçi Politikaların Proje/Program Etkileri
 4. PMBOK 6’da Ne Değişiyor?
 5. Proje Portföy Yönetimi Yazılımları
 6. More Recent Articles

Proje Yönetimini Gökrem Tekir’den Dinleyin

Proje Yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen, PMP sınavına hazırlanan herkesin dinlemesi gereken Gökrem Tekir’in düzenli olarak hazırladığı poscastleri kaçırmamalısınız. O ekledikçe bende bu sayfada güncelleyeceğim.

1- Genel Tanışma

2- PMP Hakkında

3- Proje – Program – Portföy

4- Proje Yönetim Ofisi – Rita

5- Agile/Scrum

6- Proje Yöneticisinin Kişilerarası İlişkileri

7- Aşamalı Olgunlaşma

8- PMNetwork 2016 Haziran Sayısı İncelemesi

9- Proje Yönetimi Haberleri

10- Birsen Demirhan ile Proje Risk Yönetimi

11- Adem Çamurcu ile MS Project Professional

12- PMNetwork 2016 Temmuz Sayısı İncelemesi

13- Proje Organizasyon Yapıları

14- Organizasyonel süreç Varlıkları ve Çevresel İşletme Faktörleri

15- Paydaşlar ve Yönetişim

16- Proje Başarısı

17- Proje Ekibi

18- Proje Yaşam Döngüsü

19- New York New York

20 – ABD Son – Film Örneği – Proje Fazları

21- Proje Yaşam Döngüleri

22- PMP Sınav Sorularını Değerlendirme

23- Proje Yönetimi Süreç Grupları

24- Proje Yönetimi süreçleri – 2

25- Proje Yönetimi Süreç Haritası

26- Proje Yönetimi Süreç Grupları Soru Tipleri

27- Proje Entegrasyon Yönetimi – a

28- Proje Entegrasyon Yönetimi – b

29- Proje Entegrasyon Yönetimi – c

 

Devam edecek, bu sayfayı favorilerinize ekleyin

The post Proje Yönetimini Gökrem Tekir’den Dinleyin appeared first on Savaş Şakar.

    

Atatürk’ten Liderlik Dersleri

ataturkTarihçi, gazeteci, yazar Austin Bay, Atatürk’ten liderlik dersleri adındaki kitabıyla ilgili verdiği bir röportajda Atatürk’ü 20. yüzyılın en başarılı devrimci lideri olarak tanımlar. Ne Vladimir Lenin, ne Mao Tse-tung, ne Ho Chi Minh, ne de Gandhi… kazanılması imkansız bir savaşı Kurtuluş Savaşı’na çevirerek tüm dünyaya, hem de saltanatı ve hilafeti kaldırarak ve milli egemenliği ilan ederek padişah yandaşlarına ve mandacılara olağanüstü devrimini kanıtlar. İçte ve dışta verdiği zorlu mücadelenin sonucu modern Türkiye Cumhuriyeti’ni kurar. Ardından, Cumhuriyetin ilk yıllarından yaşamının son günlerine kadar olan süreye sığdırdığı devrimler, Halil İnalcık’ın Osmanlı ve Modern Türkiye kitabında yazdığı gibi, “Atatürk’ün yalnız büyük bir askerî stratejist değil, aynı zamanda usta bir siyaset stratejisti” olduğunun kanıtıdır.

Atatürk’ten alınacak pek çok sayıda liderlik dersi mevcuttur. Gelin bundan 94 yıl önce bugüne gidelim ve 30 Ağustos 1922 günü kazandığımız Büyük Taarruz’u, öncesi ve sonrasında meydana gelen gelişmelerle, Atatürk’ün aldığı tarihi kararları ve tüm bunlardan çıkarılacak liderlik derslerini inceleyelim. Kurtuluş Savaşı’nın başarısı, Atatürk’ün hep usta bir satranç oyuncusu misali gelecek hamleleri hesaplayan ilerigörüşlü liderliği ve Türk ordusuna ve milletine olan güveni ve inancının doğrudan sonucudur.
Ekibinizin katkısını unutmayın

► Başarı Türk ordusunundur = Başarı takım çalışması ürünüdür ,

Mustafa Kemal Paşa, Trablusgarp’ta, İtalyanları, Çanakkale’de İngilizleri, Muş ve Bitlis’te Rusları, Suriye-Filistin’de İngilizleri, Sakarya ve Dumlupınar’da da İngilizlerin desteklediği Yunan ordusuyla savaşmış ve ordusu tüm bu cephelerde emperyalist güçlere karşı büyük zaferler kazanmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal tüm bu askeri başarılarını ordusuna ve milletine mal eder. Kurumsal bir lider gibi, o stratejisini belirlemiş, uygulamayı ordusundaki komutanlarına, subaylarına, erlerine bırakmıştır. Sorumluluğu da, başarıyı da takımıyla paylaşmıştır.

► Zor zamanlarda motivasyon kaynağı olun

Anadolu’ya ilk çıktığında, Mustafa Kemal Paşa savaşlardan bezmiş, çocuklarını kaybetmiş, işgal altında en büyük zorluklara, kötülüklere boyun eğmek zorunda kalmış Türk halkına sorar. “Bir kez daha, son bir defa savaşmaya var mısınız” der. Ekmek bulmaktan yoksun halk “Evet” der, “Son bir kez savaşacağız, topraklarımızı geri almak için, esarete son vermek için, milletin kendi kaderini kendisinin tayin etmesi için… Özgürlük ve egemenlik için…” Zor zamanlar geçiren bir kurumun liderinin yapması gereken de budur. Durumu takımına anlatmak, her seviyeden çalışanı dahil ederek durumu anlatmak ve inanarak “dişinizi bir ay daha sıkın, her şey düzelecek” demeyi bilmek.

► Demokratik bir lider olun

Belki birçokları özellikle de yabancı sosyal bilimciler Atatürk’ün diktatör olup olmadığı üzerine tartışırlar. Ancak tam tersine Başkomutan Mustafa Kemal savaş ortamında dahi demokrasi arayışında olmuş bir liderdir. Anadolu’ya çıkar çıkmaz kongreler ve mitingler düzenlemiş, halkla buluşmuş, farklı bölgelerdeki sıkıntıları, yoklukları, fakirliği, hastalığı dinlemiş, Erzurum’da, Sivas’ta, Tekirdağ’da, Kars’ta halkın emperyalizme karşı dayanışmasına bizzat şahit olmuştur. 23 Nisan 1920’de Anadolu’nun ortasında bir kasaba olan Ankara’da Meclis’i kurmuştur. Meclis’te ilk seçim hayranlık uyandıracak bir demokrasi örneğidir. Anadolu’nun dört bir yanından seçilmiş adaylar Meclis’e gönderilmiş ve doğrudan seçim yapılmıştır.

Kurumunuzun yapısı ne kadar demokratik, ne kadar yatay olursa, o kadar farklı fikre açık olursunuz. Çalışanlarınız kendini o kadar size yakın hisseder, kuruma gönülden bağlılık duyar. Sorunların tartışılabildiği, her seviyeden çözüm önerilerinin dinlendiği ve teşvik edildiği bir ortam yaratın.

► İlham verin

Emperyalist güçlerin kontrolünde olan tüm ülkelerin liderleri Kurtuluş Savaşı’na kilitlenmiş, Mustafa Kemal’in ordusunun başarılarını yakından izlemiştir. Türklerin başarısı, Hintlilerin, Çinlilerin, Pakistanlıların, Afrikalıların umudu ve ilham kaynağı olmuştur. Gandi önderliğindeki İngiliz sömürgesi Hintliler, 1922 yılında “Non cooperation” hareketini başlatmış ve İngiltere’ye katılıp Anadolu’daki Yunan ordusuna destek olmayı red etmişlerdir. Aynı tarihlerde, verdiği kapitülasyonlarla Batı’nın bir sömürgesi haline gelmiş Çin, Türkiye Cumhuriyet’inin kurulmasından güç alarak, Batı’ya başkaldırmayı başarmıştır. Afganistan’da Amanuallah Han ve Iran’da Şah Rıza Pehlevi Mustafa Kemal’i örnek almışlardır.

Siyasi, sosyal, bilimsel veya iş dünyasında liderler bulundukları coğrafyanın ilerisine giderler, belli bir alanda bölgesel veya global uzmanlar haline gelirler. Walt Disney, Bill Gates, Steve Jobs, Estee Lauder ve her gün kullandığımız ürün ve hizmetleri hayata geçiren birçok iş lideri global liderler haline gelmiştir. Onları tanımasak da, ürün ve hizmetleri günümüzü kolaylaştırır, bazılarını başarılı işletme guruları olarak etüd eder, onların uygulamalarından kendi şirketimize adapte edebileceğimiz tüyolar alırız. Kısacası, liderlik evrenseldir.

Büyük başarılar için risk alın ve kararlılık gösterin

Kurtuluş Savaşı’na ya hep ye hiç deyip çıkmıştır Mustafa Kemal Paşa. Aynı kararlılığı yakın çevresine, orduya ve enerjilerinin ve sabırlarının son raddesine gelmiş Türk halkına da aşılamayı başarmıştır. Mustafa Kemal Paşa ne istediğini bilir. Hedefi büyüktür. Özgürlük, egemenlik, demokrasi ister. Türk milletinin daha iyi şartlarda yaşamayı hak ettiğine inanır. İnancını ordusuna milletine en samimi şekilde gösterir. Sevgi, saygı, güven ve inanç karşılıklıdır. Erlerden komutanlara herkes aynı hedefe kilitlenir. İş hayatında da büyük başarılar elde etmek için risk almak, fedakarlıklarda bulunmak ve alınan kararların arkasında kararlı bir şekilde durmak gerekir. Lider inandığı hedefe doğru yürüdüğünde takımını da arkasına alır, yaptığı işin doğruluğuna ve başarılı olacağına duyduğu inancı takımı da hisseder.

Kaynak: http://www.dunya.com/

The post Atatürk’ten Liderlik Dersleri appeared first on Savaş Şakar.

    

Şirket İçi Politikaların Proje/Program Etkileri

Project-ManagementŞirket içi politikaların projelere olan olumlu ve olumsuz etkilerine karşı bir kaç öneri;

 • Şeffaf olun
 • Tüm paydaşlara adil davranın
 • Kimseyi korkutmaya çalışmayın
 • Kimseye kayak yapmayın
 • Kendi ajandanızı şirket stratejileri le uyumlu hale getirin
 • Şirket içi politikaların negatif etkilerini risk olarak ele alın, analiz edin ve yanıt stratejilerinizi belirleyin.
 • Şirket içi güç dengelerini iyi öğrenin ve projeniz lehine kullanmak için ilişkilerinizi geliştirin.
 • Şirket politikaları ile etik kurallarını aynı sepete koymayın.
 • Kendinizin ve diğerlerinin egolarını projeden uzaklaştırmaya çalışın.
 • Şirketinizin gerçekleri ile yüzleşin ve projenizin yararına olacak yönleri iyi değerlendirin.
 • Projeyi başarısızlığa uğratabilecek şirket politikaları ile ilgili geliştirici ya da değiştirici önerinizi bir iş planı gibi hazırlayıp, yönetim ile paylaşın.
 • Sayılarla çalışın. Yaptıklarınızı ve yapmadıklarınızı takip edin, ölçümleyin.
 • Almanız gereken kararların şirkete, projeye, ekibe ve kendinize olan etkilerini iyi değerlendirin.
 • Projeye ilişkin başarı ve etik anlayışını en baştan paydaşlarla paylaşın ve onaylarını alın.

The post Şirket İçi Politikaların Proje/Program Etkileri appeared first on Savaş Şakar.

    

PMBOK 6’da Ne Değişiyor?

Yeni PMBOK 6’da yeni bir Bilgi Alanımız var: Proje Kaynak Yönetimi. Daha önce Proje Zaman Yönetimi altında yer alan Aktivite Kaynak Tahminleme bu alanın altına kaydırılmış, ek olarak Proje Kaynak Yönetimi Planlama ve Kaynakların Kontrolü maddeleri eklenmiş.

Proje Risk Yönetimi bölümünende Yürütme sürecine Proje Risk Yanıtlarının Uygulanması eklenmiş.

Proje Tedarik Yönetimi bölümünün Kapanış Sürecinden Tedariklerin Kapatılması maddesi kaldırılmış.

Proje Kalite yönetiminde Kalite güvence Kalitenin Yönetilmesi olarak isim değiştirmiş.

Toplam 47 olan alt madde sayısı 49’a çıkmış durumda.

pm1

The post PMBOK 6’da Ne Değişiyor? appeared first on Savaş Şakar.

    

Proje Portföy Yönetimi Yazılımları

Firma Ürün Adı Ürün Özellikleri
1000Minds 1000Minds Priortzng. projs. & people / group dec. making / New Zealand /web
3P Works Portfolio Intelligence Mid-sized firms, schools / schedlng., trackng., scoring, modular / USA / SaaS
4c Systems 4c Portfolio Manager General / project scoring / suite / UK / onsite
Algorithmics Algo Risk Financial institutions / cap. allocation, risk, market data / Canada / onsite
Antura Antura Projects Gen. / proj., port. & res. mgmnt., integrates w/ MS Sharepoint / Sweden / web
Artemis Artemis 7 IT, new prods., gov / proj. & resource management, scoring / Int’l / onsite, web
Atlassian Jira Portfolio IT / sched. & res. management, drag-and-drop ranking / Australia / onsite, web
Asta Powerproject Construction, tech, oil & gas, fin. services / proj. & res. mngmnt / UK / onsite
AtTask @Task Marketing, IT / proj. & res. mngmnt., workflow, suite / Int’l / SaaS
Augeo Software Augeo6™ PPM IT, prof. services, new products / proj. visibility & control / Europe / onsite, web
Automation Centre Project Tracker General / collaboration, Lotus & Microsoft Outlook based, suite / USA / web
Barometrix Precision IQ™ General / cost-benefit analysis, financials, suite / USA / onsite
Bestoutcome PM3 Retail, health, cost-reduction / value factor ratings; risk registers / UK / onsite
Bicore FlightMap New prods. / preconfigured & custom models / Netherlands / web, hosted
BMC Software IT Service Management IT / finance, governance, compliance, vendor mngmnt., suite / Int’l / onsite
BOT International Processes on Demand PMO General, gov / project management, templates, scoring / Int’l / SaaS
Bubble Group Innovator™ R&D, new prods. / enterprise multi-proj. mngmt., customizable / UK / web
CA Clarity PPM™ IT, new products / project & resource management, suite / Int’l / onsite, SaaS
Canea Canea Framework Gen. / proj. & resource planning, prioritization, suite / Sweden / on-site, web
Cambridge Systematics Prioritas™ Transportation / prioritization, custom models / USA, Netherlands / onsite, web
Catalyze Equity3 General / budgeting, prioritization based on MCDA / UK, New Zealand / desktop
Clarizen Clarizen IT, prof. servs. / proj. & res. mngmt., email engine, status reporting / Int’l / SaaS
Conteno Innovation Games Online Gen., budgeting / proj prioritization, collaboration, gaming / USA / SaaS
Cogentus Smart Decisions Gen. / prioritization w/ funding constraints, custom models / UK, USA / desktop
CopperLeaf C55 Asset-intensive industries / planning, budgeting, prioritization / Canada / web
CorasWorks PPM Gen., gov / project tracking & reporting / Microsoft Sharepoint app / USA
Cranes Software InventX™ ePM New prods. / statistical analytics, customizable, suite / India / onsite, web
Daptiv Daptiv PPM IT, HR / proj. & resource management, collaboration / Int’l / SaaS
Davies Consulting AIS™ Energy, healthcare / prioritization, client value functions / USA / onsite, web
Decision Lens Decision Lens Gen. / collaboration, custom rate-and-weight models, AHP / USA / onsite, web
Deltek Deltek PPM General, gov / proj. & resource management, compliance, suite / USA, UK / web
Digite SwiftALM IT / Scorecards, what-if analysis / USA, India / SaaS
D-Sight D-Sight Gen. / group dec-mkg., multi-crit., collab., PROMETHEE / Belgium / desk, web
Eclipse Eclipse PPM General / res. management, prioritization based on objectives / USA / SaaS
EcoSys EPC General / cost mgmt., project controls, integration platform/ USA / web
Enrich EPS Pharma, bio, high-tech / prioritization, cust. models / USA / onsite, SaaS
EPM Live PortfolioEngine Gen. / planing, demand mgmt., alignmnt., MS SharePoint / USA / onsite, SaaS
Exepron® Multi-Project Portfolio Gen. / Multi-project mngmnt., scheduling, maximizing throughput / USA / SaaS
Expert Choice® Comparion™ Suite General / collaboration, scoring, AHP, suite / USA / standalone, SaaS
Genius Project Genius Project IT, new prods., prof. services / planning & execution, suite / Int’l / onsite, SaaS
GenSight Gensight® PPM Various / stage-gate, scalable, alignment / genetic algorithms / UK, USA / web
Glomark-Governan GeniusCompare/Optimizer™ Tech buyers / bus. case preparation, prioritization / USA, Mexico / standalone
Guidon GuidonVue Prof services / Six-Sigma, multi-project management / USA / SaaS
HP Software PPM Center IT / project & resource management, alignment, suite / Int’l / onsite, SaaS
IBM Rational Focal Point IT / proj. & res. mngmnt., ALM, benefit scoring, suite / Int’l / onsite, SaaS
i-lign i-lign Gen. / proj. & resource mngmnt., alignment / New Zealand / Java, web, SaaS
InfoHarvest Criterium DecisionPlus® General / multi-criteria decision software, custom models / USA / desktop
Innotas PPM Solution IT / governance; resource, financial & time mngmnt., alignment / USA /SaaS
InVizion InVizionAnalyzer/Viewer Gen. / what-if anal., custom app., complements Oracle P6 / USA / onsite
iPlanWare TeamWorks IT, prof. services, R&D / project, time & resource management / UK / SaaS
KeyedInSolutions KeyedInProjects General / project visibility, scoring, scalable, suite / USA / SAAS
Logical Decisions® LDW Portfolio General / budgeting, prioritization, custom MCDA models / USA / desktop
Lucernex Lx Projects Retail, construction / scheduling, budgeting, bid management / USA / web
Lumina Analytica General / custom models, analysis, optimization / USA / desktop, onsite
MaestroTec Maestro-PPM Prof services, IT / proj. & engagement management, suite / USA / onsite, SaaS
Make It Rational Make It Rational General / collaborative ranking and decision making, AHP / Europe / SaaS
Meridian Systems Proliance Construction, prop. mgmt. / proj. lifecycle management / USA, Canada / onsite
Metier Métier PPM General / project & resource management, forecasting / USA / onsite, SaaS
Microsoft PPM Gen., IT / proj. & resource mngmnt., alignment, AHP, suite / Int’l / onsite, web
Mindmap MindManager IT / project planning, collaboration, strategic alignment / USA / Mac, web
OneDesk OneDesk PPM New products / Multi-project management, project planning / Canada / SaaS
Onepoint Software Project Enterprise Manufacturing / proj, & res. mngmt. / open source / Austria, USA / onsite, SaaS
Oracle Crystal Ball® General / risk analysis, simulation & opt., custom tools / Int’l / spreadsheet
Oracle E-Business E-Business Suite Gen. / resource, cust. relationship & supply chain mngmnt., suite / Int’l / web
Oracle Fusion Fusion PPM IT / collaboration, multi project management, suite / Int’l / web
Oracle Instantis Instantis Enterprise IT / proj. & res. mngmt. / Int’l / web
Oracle JD Edwards EnterpriseOne Gen., gov., mid-sized firms / lifecycle; multi proj. mngmnt., billing / Int’l / web
Oracle PeopleSoft PeopleSoft PPM Prof. services, general / templates, project versions / Int’l / onsite, web
Oracle Primavera Primavera Enterprise PPM Gen, construction / accounting, planning, resource mgmt. / Int’l / onsite, web
ORbee Consulting Portfolio Optimizer/Simulator Drug devpmt / port. opt., risk simulatio, decision trees / US / onsite
Palisade Decision Tools Suite R&D, gen. / decision & risk modeling, cust. optimization tools / Int’l / Excel
Parm myPARM Gen. / scorecards, resourcce & risk mngmt / suite / Switzerland / onsite, web
PIEmatrix Pie Gen. / Multi-proj. mgmt., direct assgmnt. of priorities; dashboard / USA / SaaS
Planisware Planisware 5 New prods, IT, pharma, aero & defense / balance, algnmnt. / Int’l / onsite, SaaS
Planview Enterprise™ IT, new prods. / proj. & resource management, collaboration, suite / Int’l / web
Portfolio Decisions Customized software General / consulting, process improvement, custom tools / USA / onsite
Portfolio Decisionware PDWare™ Gen., small firms / demand & capacity mngmnt., time tracking / USA / onsite
Post Vision Technology PPO™ Prof. services / collaboration, multi-project & res. mgmt. / South Africa / SaaS
PowerPlan PowerPlant Utilities / asset management, accounting, custom prioritization / USA / onsite
PowerSteering Enterprise IT, new products. / proj. management, res. utilization, alignment / USA / SaaS
Project Insight Project Insight General / project management, scorecard prioritization / USA / onsite, SaaS
Project InVision InVision 2012 IT, prof. serv. / proj. & res. mgmt., alignmnt. / USA, UK, Mexico / onsite, SaaS
Project.net Project.net General / scorecards, reporting, social networking, open source / USA / web
Project Objects Project Objecta IT, new prods. / strat. algnmnt., suite / Ireland, UK, Italy, India, Brazil / web, SaaS
Projectplace Projectplace Gen. / collaboration, proj. planning, doc. mgmt. / Europe, India / SaaS, plug-in
Project Portfolio Office Project Portfolio Office Gen. / multi-proj, res. mgmt., planning, time cards, scoring / South Africa/ SaaS
ProModel EPS Gen. / proj. selctn., res. cap. plan., risk forecstng., cust. models / USA / web
ProSymmetry Tempus Decisionware™ General / resource planning, risk minimization / USA / onsite, SaaS
Psoda Limited Psoda IT, testing, new prods. / proj. mngmnt., scoring / modular / New Zealand / SaaS
PwC PPO General / optimization, multi-attribute utility analysis, custom models / USA/ web
Refaktors Omnirocket Gen., small firms / visual overview, rate & weight, risk mgmt. / Denmark / SaaS
SAP® Port. & Proj. Management R&D, engineering / lifecycle management, alignment, suite / Int’l / onsite
Saviom Software Saviom Project Management Gen. / program, resource, proj. & time management / Australia, India / onsite
Sciforma Sciforma 7 Gen. / proj. management, scheduling, collaboration / USA / SaaS, onsite
Siemens PLM R&D / portfolio & program mngmnt, prod. lifecylcle, ideation / USA / onsite
Semanticspace PPM Studio IT, gen. / proj. & resource mgmt., suite / Int’l / desktop, onsite, SaaS
Sentient PPM Airlines, manufacturing / pipeline mgmt., suite / New Zealand / onsite or SaaS
ServicdeNow ServiceNow PPM IT / proj. visibility, cost & res. mngmnt, custom apps. / USA, Brazil / onsite
Smart Org Portfolio Navigator™ R&D, new prods. / simulation custm. value models, risk anal. / USA, UK / web
Solution Q Eclipse General / risk balancing & reporting / USA / web
Sopheon Accolade™ New prods. / roadmapping, simulation, strategic alignment / Int’l / web
Stand by Soft RationalPlan Multi Project General, small firms / multi-project & resource management / Romania / SaaS
Syncopation Software DPL Portfolio Gen. / decision trees, influence diagrams, portfolio optimization / USA / desktop
SumOpti SumOpti R&D, contractor projs. / optimization, throughput solns. / USA / onsite or SaaS
TeamDynamix TDPortfolio Planning Gov., colleges, construction / proj. management / USA / onsite, web
Tenrox Tenrox Gen. / time & cost management, proj. execution, suite / Int’l / SaaS
Transparent Choice TransparentChoice Gen. / collaborative dec. making, prioritization, AHP / Germany / SaaS
UMS Group POP© Utilities / asset mgmt., optimization, custom models / Int’l / spreadsheet apps
UMT Project Essentials Gen. / proj. fin., optimization, integrates w/ Microsoft Proj Server / USA / onsite
Unanet Project Portfolio Prof. servs., schools / proj., time & expense mgmt., suite / USA / onsite, SaaS
Unit 4 Agresso Gen. / res., payroll, proj. & procurement mgmt., suite / Netherlands / web
Vanguard Software Business Analytics Suite™ Gen. / decision modeling, optimization / suite / USA / desktop
VCSonline VPMi General / project & resource management, scoring / USA / SaaS
XenLogic TOBi Prof. services / business intelligence, reporting, suite / USA / onsite

The post Proje Portföy Yönetimi Yazılımları appeared first on Savaş Şakar.

    

More Recent Articles


You Might Like

Click here to safely unsubscribe from "Savaş Şakar."
Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy