Your email updates, powered by FeedBlitz

Click here to read this mailing online.

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


"Savaş Şakar" - 5 new articles

  1. Projelerde aynı dilde konuşmak
  2. Proje Yönetim Ofisi – Türksat
  3. Kimler iyi karar veremezler
  4. Önerinin Gücü
  5. Projelerin en büyük derdi: İletişim Riskleri
  6. More Recent Articles
  7. Search Savaş Şakar
  8. Prior Mailing Archive

Projelerde aynı dilde konuşmak


Proje Yönetim Ofisi – Türksat

Kimler iyi karar veremezler

Her her zaman doğru ve yerinde karar veremez. Bunun sebeplerine bakmak gerekir; Tembellik. Karar vermek iin gerekli verileri toplamaya üşenmek, yeterince sorgulamamak. Geçmiş bilgilere aşırı güvenmek. Olağanüstü durumları olağan algılayamamak. Kötümserliğe eğilim. Diğer olumsuz olayların kararı etkilemesi. Panikleme. Kararsızlık. Analizlerin uzun sürmesinden doğan yılgınlık, karmaşık konuları basitleştirememe, yapılması gerekenleri sürekli öteleme, az veri ile yola çıkma Geçmişe takılma. Geçmiş deneyimlere sıkı sıkıya sarılma, yeni bakış açılarına kapalı olma, geçmiş varsayımlara güvenme Büyük resmi görememe, kararın diğer şeylere etkisinin şiddetini kavrayamama. Bağımlılık. Diğerlerinin kararına bağımlı olma, diğerlerinden baımsız ilerleyememe, girdi sağlayanların hataları. İzolasyon. Başkaları olmadan karar verememe. İletişim becerisinin olmayışı v diğerlerini karar sürecine katamama. Teknik bilgi eksikliği. Bilgi ve deneyim eksikliği, bilgiler arası bağlantıları kuramama, kararın sonucunu kestirememenin verdiği güvensizlik. İletişimsizlik. 5N kousunda yeterli iletişim ve destek vereceklerle iletişim kuramamak.

The post Kimler iyi karar veremezler appeared first on Savaş Şakar.

    


Önerinin Gücü

Clarion, Stockholm’de yer alan 4 yıldızlı bir oteldir. Geliştirdikleri öneri sistemi ile personel başına yılda 15 öneri gelen bir sistem kurmuşlar. Sistemin kullanımı konusunda eğitimler veriyorlar ve önerinin faydası doğrultusunda performans belirliyorlar. Yapılanların bazıları şunlar; Marco, eminde 3 delik ile bir boru sistemi kurarak barmenlerin şişeleri doğrudan geri dönüşüme göndermesini sağlamış. Reza, barda işler yavaşken masada servisi şov yaparak gerçekleştiriyor. Nadia, akşam çayı sunma konsepti getirmiş. Tess, organik kokteyl geliştirmiş. Nadia, konferans salonu satışlarını barda yapmaya başamış. Tim, yeni kokteyl ve yemekleri çalışanlarla test etme yöntemi geliştirmiş. Fredrik, sabah gelenlere Vitamin içerikli içecek önermeye başlamış. Nadia, bar yakınındaki boş bir alanı bardak dolabı olarak kullanma önerisi getirerek bardak getirm sürelerini kısaltmış. Marco, bar dolaplarına kilit taktırıp, sürekli içi taşımayı kaldırmış. Marin, kredi kartı sliplerinde Euro yanına yerel para birimi Kronor yazıldırılmasını sağlamış. Nadia, otelin tüm özelliklerini anlatan br videonun web sitesine konulmasını sağlamış. Tess, günlere göre kapıda duran güvenlik personeli sayısının azaltılmasını sağlamış. Nadia, güvenlik görevlilerine “Davranış” eğitimleri aldırılmasını sağlamış. Marco, müşterilere konferanslarda verilen indirim kuponlarının fontlarının büyütülmesini sağlamış.(Bedavaların değil) Nadia, sandviçlere etiket koyarak eski-yeni ayrımına gidilmesini sağlamış. Marin, birden fazla bira musluğu koyarak satışların artmasını sağlamış. Nadia, restaurantta çocukların güvenliği içi öneriler getirmiş. Nadia, otelde konaklayan vb. sayıları personelle paylaşarak hazır olmalarını sağlamış. Bu önerilerin özellikleri neler; Çalışanlar tarafından(yöneticiler değil) fark edilen problem ve fırsatlara yönelik olmaları Küçük ve basit olmaları. Çok fazla analize gerek duyulmayan ve pahalı olmayan uygulamalar. Yapmanız gerekenler; Küçük fikirleri önemseyin. Fikir üretme ve iletme sistemi geliştirin. Fikir üretilmesini destekleyin. Fikir üretme performansın bir parçası olsun. Çalışanları daha iyi ve […]

The post Önerinin Gücü appeared first on Savaş Şakar.

    

Projelerin en büyük derdi: İletişim Riskleri

İletişim her projenin yaşam çevriminin en önemli unsurlarından biridir ve proje başarısının olmazsa olmazlarındandır. Risk olarak tanımladığımız bir çok unsurun(beklentilerin net belirlenmemesi, paydaş katılımının sağlanamaması vb.) kaynağının iletişim yetersizlikleri olduğunu biliyoruz. Yapılması gerekenler kısaca şöyle özetlenebilir; 1-      Ekip üyelerini bir araya getirerek bir takım olunduğunun anlaşılmasının sağlanması – Birbirleriyle görüşmeyen ya da uzak duran ekip üyeleri hata yaparlar. Başlangıç toplantısı ile başlayan birliktelik özellikle birlikte çalışılması gereken durumlarda da devam etmelidir. Poje Yöneticisi bu noktada koordinatör ya da birleştirici olmalıdır. Birbirleri ile iletişimde olmayan ekip üyeleri hedeften sapabilir, yanlış işlere ekstra efor harcayabilirler. 2-      Ekibi çalışacağı organizasyon yapısına adapte etmek – Şirketin organizasyonel yapısı ve işleyişi ekip üyeleri arasında kopukluklara sebep olabilir. Özellikle ekip üyeleri ve  yöneticileri ile proje organizasyonundaki rol ve sorumluluklar, çalışma şekli netleştirilmelidir. 3-      Esnek ekip yapısının süreçlerini dokümante etmek – Ekibe sürekli yeni birinin dahil olması ya da mevcutların değişmesi zorlayıcı olmaktadır. Mevcut ekip üyelerinin bir yedeklerinin(body) olması, onların olmamaları durumunda projedeki görevin devam edebilmesini sağlayacaktır. 4-      Ekip üyeleri arasındaki uyum engellerini kaldırmak – Ortak bir dil(metodoloji) ve platform(Sharepoint vb.) kullanımı farklı birimlerden üyelerin proje ortak tabannda buluşmalarını sağlayacaktır. Farklı yaş ve birim konusunda oluşabilecek problemler ortak yemek, buluşma vb. aktivitelerle ekibin kaynaşması sağlanarak giderilebilir. 5-      Ekip üyeleri üzerindeki kısıtları aşmaya destek olmak – Zaman, bütçe vb. bir çok kısıt ekibin gereken desteği verememesine sebep olabilir. Proje Yöneticisi öncelikle bu kısıtların ne olduğunu öğrenmeli, anlamalı ve çözme konusunda destek vermelidir. Bazen birlikte bir şeyleri gerçekleştirmek üzerlerinde baskıyı azaltacaktır. 6-      Ekip üyelerini yaratıcı düşünmeye teşvik etmek ve körleşmelerini engellemek – Kör iş […]

The post Projelerin en büyük derdi: İletişim Riskleri appeared first on Savaş Şakar.

    


More Recent Articles


Click here to safely unsubscribe from "Savaş Şakar." Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy