Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


"Savaş Şakar" - 5 new articles

  1. Projelerin en büyük derdi: İletişim Riskleri
  2. Eposta ile Haber Servisleri
  3. Google Sokak Görünümünü Siteye Ekleme
  4. Proje Yöneticisi ve Delegasyon
  5. Proje Yöneticisi ve Çatışma
  6. More Recent Articles
  7. Search Savaş Şakar
  8. Prior Mailing Archive

Projelerin en büyük derdi: İletişim Riskleri

İletişim her projenin yaşam çevriminin en önemli unsurlarından biridir ve proje başarısının olmazsa olmazlarındandır. Risk olarak tanımladığımız bir çok unsurun(beklentilerin net belirlenmemesi, paydaş katılımının sağlanamaması vb.) kaynağının iletişim yetersizlikleri olduğunu biliyoruz. Yapılması gerekenler kısaca şöyle özetlenebilir; 1-      Ekip üyelerini bir araya getirerek bir takım olunduğunun anlaşılmasının sağlanması – Birbirleriyle görüşmeyen ya da uzak duran ekip üyeleri hata yaparlar. Başlangıç toplantısı ile başlayan birliktelik özellikle birlikte çalışılması gereken durumlarda da devam etmelidir. Poje Yöneticisi bu noktada koordinatör ya da birleştirici olmalıdır. Birbirleri ile iletişimde olmayan ekip üyeleri hedeften sapabilir, yanlış işlere ekstra efor harcayabilirler. 2-      Ekibi çalışacağı organizasyon yapısına adapte etmek – Şirketin organizasyonel yapısı ve işleyişi ekip üyeleri arasında kopukluklara sebep olabilir. Özellikle ekip üyeleri ve  yöneticileri ile proje organizasyonundaki rol ve sorumluluklar, çalışma şekli netleştirilmelidir. 3-      Esnek ekip yapısının süreçlerini dokümante etmek – Ekibe sürekli yeni birinin dahil olması ya da mevcutların değişmesi zorlayıcı olmaktadır. Mevcut ekip üyelerinin bir yedeklerinin(body) olması, onların olmamaları durumunda projedeki görevin devam edebilmesini sağlayacaktır. 4-      Ekip üyeleri arasındaki uyum engellerini kaldırmak – Ortak bir dil(metodoloji) ve platform(Sharepoint vb.) kullanımı farklı birimlerden üyelerin proje ortak tabannda buluşmalarını sağlayacaktır. Farklı yaş ve birim konusunda oluşabilecek problemler ortak yemek, buluşma vb. aktivitelerle ekibin kaynaşması sağlanarak giderilebilir. 5-      Ekip üyeleri üzerindeki kısıtları aşmaya destek olmak – Zaman, bütçe vb. bir çok kısıt ekibin gereken desteği verememesine sebep olabilir. Proje Yöneticisi öncelikle bu kısıtların ne olduğunu öğrenmeli, anlamalı ve çözme konusunda destek vermelidir. Bazen birlikte bir şeyleri gerçekleştirmek üzerlerinde baskıyı azaltacaktır. 6-      Ekip üyelerini yaratıcı düşünmeye teşvik etmek ve körleşmelerini engellemek – Kör iş […]
    


Eposta ile Haber Servisleri

Follow your World – Bir Google servisi. Google Maps ve Google Earth üzerinden çeşitli yerlerin uydu resimlerini alabiliyorsunuz. İstediğiniz bir yere ilişkin yeni bir foto eklendiğinde haberiniz oluyor.  Newsle – Tanıdığınız biri haber sitelerinde çıkarsa haber veriyor. Sizin LinkedIn ve Facebook hesaplarınızdan arkadaşlarınızı buluyor.  Brook – En sevdiğiniz 5 tweeter’ın en popüler 5 tweetini size günlük olarak bildiriyor.  Visual Ping – Görsel olarak bir web sitesindeki bir bölgeyi işaretliyorsunuz ve sitenin o bölümünde değişiklik olursa size haber veriyor.  Earthquake Alerts – Sizin bölgenizde rapor edilmiş bir sismik hareket var ise haber veriyor.  Domain Tools – Almak istediğiniz alan adlarının süre bitim tarihlerinde vb. size haber veriyor.  Book Alerts – Sevdiğiniz yazarların çıkacak kitaplarını haber veriyor.  Follow-up Gmail – Gmailinizde özellikle takip etmek istediğiniz ve starred ettiğiniz emaillerin günlük bildirimi.  Talkwalker – Adınız, siteniz, markanız ya da web siteniz bir haberde çıkarsa size haber veriyor. Google alert’e çok benzer.  Wikipedia Watch – İzlemek istediğiniz Wikipedia sayfalarını seçiyorsunuz ve güncellemeleri size bildiriyor. 
    

Google Sokak Görünümünü Siteye Ekleme

ctrlq.org/maps/embed sitesinde sokak görünümünü koymak istediğiniz yeri bulup sol üst taraftaki sarı karakteri mouse ile o noktaya taşıdığınızda sokak görünümüne geliyorsunuz. (Uydu görünümüne geçmenizde fayda var) Ekranın sol tarafındaki embed kodu kullanarak sitenize sokak görünümünü ekleyebiliyorsunuz. Anıtkabir denemem alttadır. Mouse ile resmin üzerinde sağa sola dönebilirsiniz.Nasıl yapıldığını anlatan videoya bu linkten ulaşabilisiniz.
    


Proje Yöneticisi ve Delegasyon

Yöneticiler her şeyi kendileri yapamadıkları gibi bazı şeyleri de tammıyle beraber çalıştıkları kişilere devredemezler. Delege etme kolay gibi görünmesine rağmen oldukça zordur. Önemli olan delege etmenin veya denetlemenin çok ya da az olmadan dengesini bulabilmektir. Delegasyon, bir işin sorumluluk ve otorite ile birlikte sonuçlarının da mesuliyetini kapsayacak şekilde başkasına devredilmesidir. Bir işin tamamlanması için bir kişiye otorite verilebilir, fakat sorumluluk (sonuç) delege edene aittir. Bu yüzden delege eden otorite sınırlarını çok iyi belirlemelidir. Delegasyonu engelleyen faktörler Yöneticiler delege etmemek için; Bu işin çok fazla zamanlarını aldığı İşi yapacak olanın yeteneklerine güvenmeme Kendi işlerini kendileri yapmaktan hoşlanırlar O işin yöneticilere has olduğu düşüncesi Birşeylerle sürekli meşgul olmak istemeleri Mükemmeliyetçi olma Başkasının bu işi kendileri kadar iyi yapamayacağını düşünmek Astlarına güvenmediklerinden, dizginleri elde tutmek istemeleri, Kendi yönetici niteliklerine güvenmediklerinden Delege etmenin riskli olması ve risk alamamaları   Etkin liderliğin koşulu başarılı delegasyondur. Delege etme yaklaşımı üç şekilde incelenir; 1.   İşlerini memnuniyetle delege eden sorumluluktan kaçan yöneticiler. Sorumluluk almaktan korkan kötü lider 2.   Diğerlerinin yetenek ve bilgilerinden yararlanamayan yöneticiler. Otoriteyi kaybetmemek için delege etmek istemeyenler 3.   Delegasyonu problem yapmayan, gerekli niteliğe sahip ve nihai sorumluluğun kendilerinde olduğunu unutmayan yöneticiler. Bunlar yöneticiliğe rehberlik ve denetleme ile beraber güven duymakla da ilgili olduğunu anlamışlardır. Avantajları; 1.   Planlama, örgütleme, motivasyon ve kontrol gibi  daha önemli yönetim görevlerine daha fazla zaman  ayırılmasını sağlar 2.   Sorumluluk vererek personelin gelişimi sağlanır, karar verme yetenekleri geliştirilir. 3.   Personelin kendilerini işin içinde hissetmelerini ve inisiyatiflerini geliştirmelerini sağlar. Bu da bölüm içindeki motivasyonu geliştirir. 4.   Teknoloji yoğun endüstrilerde, yöneticiler kendilerini […]
    

Proje Yöneticisi ve Çatışma

Günümüz iş ortamında genellikle tartışma, münakaşa  ve rekabet pozitif elemanlar olarak görülür ki bunlar kişilere verimliliklerinin artmasında/fikirlerinin üretilmesinde ve savunulmasında yardımcı olurlar. Bununla beraber, pozitif gördüğümüz bu olaylar çatışmaya dönüştürülürse olumsuz veya rahatsız edici olabilirler. Bu yazının konusu temel olarak Proje Yöneticisinin alternatif yaklaşımlardan ve bazı potansiyel suçlamalardan tam olarak haberdar olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Neden çatışmaya gireriz Herkesin fikirleri ve davranışları vardır, bunların çoğunun kaynağında fazlaca duygusallık bulunur. Bunlar genellikle, zeki insanların karşısındakilerin düşüncelerini, tutum ve davranışlarını belirlemelerinde tam karşıt olarak işleme geçerler. Bu sadece zeki olmayanların çatışmaya girdiklerini söylemek demek değildir fakat genelde duygular sonuçlanmış yanıtlardan daha güçlüdürler. Kendi düşüncelerimize rağmen, yeni incelemelerin ışığında kararların oluşturulmasında yada düşüncelerin gözden geçirilmesinde her zaman olaydan olaya gitmeyiz. Genellikle yanıtlarımızın sahip olduğumuz değerler olarak adlandırdığımız olguların sonucu oluştuğunu kabul etmek isteriz. Kişisel değerler insanların problemlerinin genel adıdır. Bu değerlerin kişiden kişiye ve kültürden kültüre genişçe farklılık gösterdiği genellikle bilinirken, insanların düşünce ve davranış değerlerinin etkisi çokça hafife alınmaktadır. Kişisel değerlerin etkisi güçlüdür çünkü; Kişilerin doğru, yanlış ve yapmaya değer olarak inandıkları olguları belirler. Kişilerin kendilerini ve başkalarını yargılamalarındaki standartları ve örnekleri sağlarlar. Kişilerin karşılaştıkları günlük problemler (politik, ekonomik, sosyal ve iş ) karşısındaki tavırlarını belirlerler. Sosyal uyumluluk gösterecek kişileri ve izlenecek sosyal aktivitelerin çeşitlerini belirlerler. Kabul edilebilecek, çözümlenebilecek, akılda tutulabilecek ve diğer kişilere çarpıtmadan aktarılabilecek fikirlere, ilkelere ve genel kavramlara etki ederler. Hemen hemen her durumda kullanılabilen limitsiz sayıda ve çeşitte dürüstlük ilkelerini oluştururlar ki oluşan durum gerçekçi olmasa bile hala ilke olarak savunulabilir. Bir IT departmanında çatışmanın bir çok olası nedenleri vardır. En genel olanları şunlardır; Belirli […]
    


More Recent Articles


Click here to safely unsubscribe from "Savaş Şakar." Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy