Kapsamın Kötü Tanımlanması – Kapsam tanımının projenin başında yeterince ciddi ele alınmaması, müşteri gereksinimleri ve buna bağlı olarak kapsamın netleştirilmemesinden kaynaklanır. Çoğu zaman projeler bir hayal olarak başlar, ...

Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


Savaş Şakar"Savaş Şakar" - 5 new articles

  1. Proje Riskleri – 2 – Kapsam
  2. Proje Riskleri – 1- Yönetim Desteği
  3. Proje Yönetimi ve Dijital Dönüşüm (Digital Transformation)
  4. Proje Yönetimi ve Karar Verme Araçları (Decision Making Tools)
  5. Proje Yönetimi ve Bölümleme (Segmentation)
  6. More Recent Articles

Proje Riskleri – 2 – Kapsam

Kapsamın Kötü Tanımlanması – Kapsam tanımının projenin başında yeterince ciddi ele alınmaması, müşteri gereksinimleri ve buna bağlı olarak kapsamın netleştirilmemesinden kaynaklanır. Çoğu zaman projeler bir hayal olarak başlar, süreç içerisinde gelişirler. Hem projeyi isteyen yeni şeyleri fark eder hem de projeyi gerçekleştirenler kapsama ilişkin yeni şeyler fark ederler. Yapılması gereken eğer mümkünse projenini başında kontrol […]

The post Proje Riskleri – 2 – Kapsam appeared first on Savaş Şakar.

    

Proje Riskleri – 1- Yönetim Desteği

Üst Yönetim Projeyi Yeterince Desteklemiyor – Şirketin yürüttüğü proje sayısına bağlı olarak Üst Yönetimin projelere ayıracağı vakit azalacaktır.  Proje Seçik Kriterleri olgunlaşmış şirketlerde projeler sağlayacakları fayda ve gerçekleştirilme zorlukları dikkate alınarak bir iş planı çerçevesinde yönetime sunulur. Onaylanan projelerin sağlayacakları fayda doğrultusunda önceliklendirildiği düşünülürse yönetimin en üst sıralardaki projelere daha çok vakit ayıracağı anlaşılabilir. Eğer […]

The post Proje Riskleri – 1- Yönetim Desteği appeared first on Savaş Şakar.

    

Proje Yönetimi ve Dijital Dönüşüm (Digital Transformation)

Son dönemin ne popüler söylemlerinden biri. Çoğu firma dijital dönüşüm adı altında bir şeylerin peşinde. Dijital Dönüşümün anlamı dijital teknolojileri organizasyonun strateji ve operasyonlarına uygulamasıdır. Fiziksel ve dijital dünyaları fırsatlar doğrultusunda birleştirmektir. Hedefin müşteri memnuniyetini artırması, rekabetçi avantaj yaratması ve büyümeyi hızlandırması olması gerekir. Ancak gördüğüm bazı uygulamalar Dijital Bozulma (Disruption) odaklı. Dijital Bozulma fiziksel […]

The post Proje Yönetimi ve Dijital Dönüşüm (Digital Transformation) appeared first on Savaş Şakar.

    

Proje Yönetimi ve Karar Verme Araçları (Decision Making Tools)

Karar Verme Araçları, şirketlerin karar verme sürecini organize eden, bu süreçteki rol ve sorumlulukları netleştiren ve kararların sahiplenilmesini sağlayan araçlardır. Kimin girdi sağlayacağını, kimin takip edeceğini, kimin yapacağını belirlerler. Karar verme sürecinin net ve basit olması daha iyi sonuç ve etkin bir yönetim sağlar. Karar verme sürecinde 5 adet rolden bahsedebiliriz; Öneren : Gerekli ön […]

The post Proje Yönetimi ve Karar Verme Araçları (Decision Making Tools) appeared first on Savaş Şakar.

    

Proje Yönetimi ve Bölümleme (Segmentation)

Bölümleme temel anlamıyla gruplara ayırma olarak düşünülebilir. Bölümlemeyi farklı grupların ihtiyaçlarının aynı şekilde karşılanmayacağı düşüncesiyle kullanırız. Portföy, Program ve Proje Yönetimi açısından düşündüğümüzde küçük veya büyük işleri, farklı paydaşları ve proje müşterilerini ayrı ele almak zorundayız. Portföy, program ve projelerden beklentiler, metodolojik yaklaşımlarımızı da değiştirir. Her işe aynı yaklaşamayız. Harcanacak para kadar elde edilecek kazançlarda […]

The post Proje Yönetimi ve Bölümleme (Segmentation) appeared first on Savaş Şakar.

    

More Recent Articles


You Might Like

Click here to safely unsubscribe from "Savaş Şakar."
Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy