Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


"Savaş Şakar" - 5 new articles

  1. Herkes Proje Yöneticisi Olabilir mi?
  2. Proje Yönetim Metodolojilerine Nasıl Yaklaşmalı?
  3. Proje Yönetimi Metodolojisine Bakış Açısı Problemi
  4. Neden projelerimizde başarısız oluyoruz?
  5. Karmaşık ve Büyük Projeleri Yönetmek
  6. More Recent Articles
  7. Search Savaş Şakar
  8. Prior Mailing Archive

Herkes Proje Yöneticisi Olabilir mi?

Hem evet hem hayır. “Herkes” proje yöneticisi olabileceğini ya da olduğunu iddia edebilir. “Bir çok” kişi proje yönettiğini, çünkü kendilerine verilen sorumluluğun bir proje olduğunu söyleyebilir ama kaç kişi “proje yönetimi yaptığını” söyleyebilir? Bir gerçek varki her çalışan proje yöneticisi gibi düşünmek zorundadır. Artık “emir-demir” dönemlerinin yerini çalışanların birlikte ve işbirliği içinde olduğu, kendi fikrini […]
    


Proje Yönetim Metodolojilerine Nasıl Yaklaşmalı?

Firmalar proje yönetim metodolojilerini politika ve prosedüre oturtmanın ötesinde formlar, şablonlar ve kontrol listeleri ile destekleyerek oluşturuyorlar. Tüm firma ve projeler için tek bir metodolojide yapılabilirken aslında proje tiplerine(bilişim, inşaat vb.) ve boyutlarına(küçük, büyük vb.) esnek metodolojilerin kullanılabilmesi büyük bir avantaj. Eğer yönetimler bu metodolojilere; Hızlı bir düzeltme, çözüm, Sihirli değnek, Geçici bir çözüm ve […]
    

Proje Yönetimi Metodolojisine Bakış Açısı Problemi

Bir işin “özünün” öğrenilmesi gerekliliğini hala anlamış değiliz. Bir işin “özünü” anlamak aynı zamanda ne istediğini bilmek anlamına gelir. Türkiye’de bir çok firma proje yönetimi konusunda bir şeyler yapma kararı aldıktan hemen sonra yazılım arayışına giriyorlar. Halbuki yapılması gereken önce proje yönetimini anlamak, ne istediğini belirlemek ve sonrasında ihtiyacı karşılayacak yazılımı bulmak olmalı. Halen yazılımların […]
    


Neden projelerimizde başarısız oluyoruz?

Her ne kadar hiç bir firma “başarısızlık” hikayesini anlatmasa da eminim büyük bir çoğunluğu projelerinde gecikmeler ya da bütçe aşımları yaşıyorlar. Biz “mazeret” üretmekte ustayızdır ya da “günah keçisi” bulmakta. İşin gerçeğine bakmaksa çoğu zaman işimize gelmez. Halbuki sebepler ortada; Şirketler, proje portföy mantığı uygulamadıkları için ne doğru(en karlı, faydalı vb.) projeleri seçebiliyorlar ne de […]
    

Karmaşık ve Büyük Projeleri Yönetmek

Her ne kadar projeleri sistemli ve metodolojik bir şekilde yönetmek önemliysede her projeye aynı şekilde yaklaşmak doğru olmayacaktır. Metodoloji ve yöntemlerin gerek esnekliği gerekse uygulandığı projeye göre uyarlanmış olması önemlidir. Karmaşık projeler yönetilmesi zor projelerdir ve yaklaşımda ona göre olmalıdır. Öncelikle bir projenin karmaşıklığının belirleyicileri olarak aşağıdakileri sayabiliriz; Büyüklük Bütçe Gereksinimlerin belirsizliği Kapsamın belirsizliği Teslimatlarda […]
    


More Recent Articles


Click here to safely unsubscribe from "Savaş Şakar." Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy