Your email updates, powered by FeedBlitz

Click here to read this mailing online.

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


  1. De missie van Karen Armstrong en de islam (IMO)
  2. 10.000 Palestijnse tieners studeren af aan Hamas terreurkamp
  3. Zal er een escalatie met Hezbolla komen?
  4. Stockmans en de grieven van moslims (IMO)
  5. Hezbollah commandant en Iraanse generaal gedood in Syrië
  6. Search Israel & Palestijnen Nieuws Blog
  7. Prior Mailing Archive

De missie van Karen Armstrong en de islam (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/01/30/de-missie-van-karen-armstrong-en-de-islam/  

= IMO Blog =  

In de discussie naar aanleiding van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo was vorige week schrijfster en ex-non Karen Armstrong te gast bij Buitenhof (daar als godsdienstgeleerde aangekondigd). Net als Pieter Stockmans legde zij de oorzaak van het terrorisme vooral bij het westen en natuurlijk ‘Palestina’ en was opvallend mild over de rol van de islam. Op de vraag waarom de Joden ook een doelwit waren, zei ze meteen ‘Palestina’. IS wil Palestina veroveren, en Palestina is een symbool van alles dat is mis gegaan met de islam in de moderne wereld, de machteloosheid, de vernedering toen de Arabische wereld door de westerse kolonialisten werd onderworpen. Daarna legde ze uit dat antisemitisme niet eigen is aan de islam, maar vanuit het Westen naar het Midden-Oosten werd geëxporteerd en pas werd omarmd toen de Palestijnse kwestie speelde. Moslims vonden de negatieve verhalen van de Europese missionarissen in eerste instantie maar absurd en moeten erom lachen. Daarna vertelde ze dat een VN commissie olv. Kofi Annan had geconcludeerd dat allerlei maatregelen om de armoede en problemen in het Midden-Oosten op te lossen gedoemd waren te mislukken zolang je de Palestijnse kwestie ongemoeid liet.

De islam, zo vervolgde Armstrong, was de meeste tijd een vreedzame religie en werd pas gewelddadig toen het een groot rijk werd, zoals dat geldt voor alle grote rijken die nou eenmaal oorlogen moeten voeren en hun onderdanen eronder houden. Ze wees op de sterke verbondenheid van kerk en staat door de eeuwen heen, waardoor religies ook een onderdeel werden van het geweld dat staten uitoefenden, om even later uit te leggen dat IS de door het Westen opgezette staten in het Midden-Oosten wil ontmantelen en de opkomst van IS ook te maken heeft met onvrede met deze natie-staten.

De Koran was niet gewelddadig en de terroristen die zich daarop beroepen weten zelf maar weinig van de islam. Ze wijst op jonge recruten die een boek ‘Islam voor dummies’ hadden gekocht. In de Koran werd het begrip Jihad sowieso vooral gebruikt in de betekenis van een persoonlijke inspanning, en niet een gewelddadige strijd. Terroristen zijn vooral (niet alleen) politiek gemotiveerd, ze willen het beleid van landen beïnvloeden, en ze voelen zich vernederd. En ze zijn geschokt door het lijden van de Palestijnen en andere moslims, waarvoor wij maar weinig oog hebben.

Kortom: wij, het westen, en Israel lijken weer de hoofdschuldigen. Armstrongs verhaal was een mengeling van mooie inzichten en onzinnige uitspraken. Terecht wees ze erop dat wij bevoorrecht zijn in het Westen, en dat we weinig oog hebben voor het lijden van mensen ver weg, zoals de vele duizenden Nigerianen die door Boko Haram worden uitgemoord. Dat heeft echter niet zozeer te maken met een gebrek aan aandacht voor het lijden van moslims, zoals je kunt zien aan de enorme aandacht voor Palestijnse slachtoffers, die haar om een of andere reden (net als Stockmans) blijkbaar is ontgaan. Ze stelde nogal ongenuanceerd dat het Westen de vele onschuldige doden in Irak en Afghanistan op zijn geweten heeft. De islam zelf heeft uiteindelijk maar heel weinig invloed op het lijden van zoveel moslims, daar kwam het op neer.

Armstrong heeft een missie, zo is te lezen een recensie van haar nieuwste boek “In naam van God, religie en geweld” door Hans Achterhuis (Volkskrant 17 januari). Ze wil de godsdienst, die het in de moderne tijd zo zwaar te verduren zou hebben, rehabiliteren. Volgens hem slaagt ze daar in haar laatste boek niet in, omdat het vol fouten zit en weinig nieuws bevat. Zo zou ze boeken en filosofen waarnaar ze verwijst niet zelf hebben gelezen, maar zich beperken tot wat andere secundaire bronnen erover zeggen. Een voorbeeld is de volgens haar ‘klassieke studie’ God en geweld van Rene Girard over de rol van geweld in religies. Hij betoogde daarin, aldus Achterhuis, dat de menselijke religie begonnen was met de moord op een zondebok, wat vervolgens via mensenoffers die de aanhangers van een religie verenigden, vaak herhaald werd. Armstrong zou daarvan hebben gemaakt dat wij ten onrechte de religie tot zondebok hebben gemaakt door haar de schuld te geven van allerlei actuele misstanden.

Trouw wijst in een eveneens nogal kritische recensie op een onderzoek naar de goedkeuring van de aanslagen op de Twin Towers door moslims wereldwijd, waarvan Armstrong de cijfers heeft verdraaid. Zij beweert dat volgens dit Gallup rapport slechts 7% van de moslims de aanslagen goedkeurden en 93% ze afkeurden. In werkelijkheid keurde 7% ze geheel goed en nog eens 30% keurde ze ‘enigszins’ goed. Dan kom je op meer dan een derde van alle moslims die deze aanslag in een zekere mate goedkeurden, een astronomisch en zeer verontrustend aantal. Ook beweert Armstrong dat de profeet ongewapend naar Mekka toog en het ongewapend in handen kreeg, terwijl er in werkelijkheid wel degelijk bloed vloeide. Over de moord op Joodse stammen die zich niet wilden bekeren rept ze met geen woord.

Armstrongs bewering over Palestina als de oorzaak van Arabisch antisemitisme en aanslagen in het Westen moeten we misschien ook in dit licht zien. Ook dit is aantoonbaar onjuist, zoals een lange geschiedenis van eeuwenlange vernederingen, onderdrukking, geweld en discriminatie tegen Joden in de eeuwen voordat Israel bestond en het politieke zionisme opkwam, duidelijk maakt. Feit is wel dat Joden het in de Arabische wereld relatief beter hadden dan in het Middeleeuwse Europa, en dat geldt ook voor de eeuwen erna. Zowel de islam als het christendom probeerden de Joden tot hun religie te bekeren en waren gefrustreerd toen dat niet lukte, maar de christenen keerden zich feller tegen de Joden omdat zij meenden de opvolgers van het Jodendom te zijn en dit in feite wilden vervangen. Daarom was de Jodenvervolging in Europa zoveel extremer dan in de Arabische wereld, wat echter zeker niet wil zeggen dat Joden het daar altijd goed hadden en ze in harmonie samenleefden met de moslims, totdat de zionisten de boel kwamen verstoren. (Zie voor uitgebreide informatie over de geschiedenis van het antisemitisme ook deze serie en deze artikelen.)

Ratna Pelle

(Wordt vervolgd)

 

    


10.000 Palestijnse tieners studeren af aan Hamas terreurkamp

 

Voorlopig nog geen eind aan het conflict verwacht...

 

____________________

 

10,000 Palestinian teens graduate Hamas terror camp

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4619982,00.html

 

Haniyeh attends graduation ceremony for Gazan group's youngest members, who have been trained to use sniper rifles and simulated tunnel infiltrations to Israel.

Elior Levy

Published: 

01.27.15, 22:04 / Israel News

 

 

While their senior counterparts have been testing new homemade rockets and rebuilding the terror tunnel infrastructure, more than 10,000 teenagers arrived at an Izz ad-Din al-Qassam Brigades training compound.

  

Under the guise of a program named "Pioneers of the Resistance," the Palestinian youths – aged 15 to 21 – underwent intensive military training, including exercises simulating operations of Hamas naval commandos.

 


Palestinian teens train in Hamas camp

 


Palestinian teen with modified rifle

 

The participants of the militant camp were also trained in firing sniper rifles, using the portraits of Israeli leaders for targets. The Palestinian youth simulated attacks on Israeli destinations through model terror tunnels, meant to recreate the experience of infiltrating Israeli territory.

 


Physical combat training

 


Simulated tunnel training

 

All training exercises were conducted using firearms and under strict military conditions. Hamas treats the camps with tactical consideration, as its participants are seen by the Gazan terror group to be the next generation of fighters against Israel.

 


Palestinian teen in model terror tunnel

 

Hamas claimed the demand for a place in the camp had exceeded the planned quota and they were forced to make changes to accept all the applicants. On Tuesday, Ismail Haniyeh attended the graduation ceremony for the thousands of future Hamas militants.

 

    

Zal er een escalatie met Hezbolla komen?

Bron: Israël in de media

Kan Hezbolla zich een escalatie veroorloven?

Op 19 januari naderden op de Golan Hoogvlakte aan de Syrische kant twee voertuigen richting Israel. Daar er geregeld vuur of raketten uit Syrie op Israel komen nam de IDF geen risico en een helicopter schoot twee raketten af. Die raketten troffen zes Hezbolla-leden en zes Iraniers. Volgens Israel hadden ze geen idee dat er een Iraanse generaal in het gezelschap verkeerde. Het was een volle treffer, waarbij Hezbolla kopstuk Jihad Mughniyeh en generaal Mohammed Ali Allah Dadi van de Iraanse Revolutionaire Garde gedood werden. Meteen al werd er rekening gehouden met wraak in de eerste plaats van Hezbolla, maar ook van Iran. Leiders van beide groeperingen kondigden dat ook aan. Vandaag, woensdag 28/1, vuurde Hezbolla in Har Dov (in het gebied van de nog altijd omstreden Shebaa boerderijen) een antitankprojectiel af op twee IDF voertuigen. Ynews meldt dat deze voertuigen niet versterkt waren. Dat veroorzaakte twee doden en gewonden aan Israelische kant. Aanvankelijk beweerde Hezbolla ook een militair gegijzeld te hebben, maar later werd dat weer ontkend.

Netanjahoe reageerde furieus en waarschuwde Hezbolla. De IDF reageerde dan ook met mortiervuur en trof daarbij een Spaanse Unifilsoldaat dodelijk. Direct is contact opgenomen met de VN en een nader onderzoek naar de omstandigheden is toegezegd. Een dag eerder, dinsdag, was er al een afwisseling van beschietingen van beide kanten geweest.

In Libanon maakt men zich intussen ernstige zorgen. Diverse mensen van hoog tot laag in Libanon hebben al verklaard geen oorlog te willen omdat Hezbolla zo nodig op Israel wil schieten. Men herinnert zich 2006 nog toen Hezbolla ook een oorlog met Israel uitlokte en de burgerbevolking daar de dupe van werd en er naast de vele doden ook grote verwoestingen waren. Zoals men in Libanon zegt: wij houden ons nog steeds aan resolutie 170 van de VN. Een ander bekend verschijnsel uit Gaza is, dat ook onder de grens van Libanon tunnels zijn gegraven. Daarom is er sprake van extra alertheid op dat punt.

Maar de vraag is: gaat dit alles leiden tot een serieuze oorlog? Hezbolla is met een grote macht aanwezig in Syrie, waar het Assad bijstaat in de burgeroorlog. Er wordt beweerd, dat Assad enkel stand houdt vanwege de slagkracht van Hezbolla. Gezien het feit, dat die oorlog in Syrie absoluut niet in heftigheid afneemt lijkt het onwaarschijnlijk dat Hezbolla in staat zal zijn een echte oorlog met Israel uit te vechten.

Maar je weet het nooit in het Midden Oosten, waar haat zodanig brandt dat rede het nogal eens op moet geven. Afwachten dus.

 

MS

 

    


Stockmans en de grieven van moslims (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/01/24/stockmans-en-de-grieven-van-moslims/  

= IMO Blog =  

Het is een veelgehoorde theorie in de discussie over de terreur tegen Charlie Hebdo. De oorzaak van dit geweld zouden we vooral bij onszelf moeten zoeken. Het Westen heeft boter op zijn hoofd wanneer het met de vinger wijst naar radikale moslims, enge imams en de nog akeliger leiders van IS en Al Qaida. Het ligt in feite vooral aan onszelf. Omdat we moslims discrimineren waardoor ze zich vernederd voelen. Omdat we autocratische leiders in het Midden-Oosten steunen. Omdat we Israel steunen en niet meer doen voor de Palestijnen. Omdat we oorlogen zijn begonnen in Irak en Afghanistan, met vele duizenden doden en een veelvoud aan gewonden en ontheemden als gevolg. De oplossing is dan ook om meer begrip en empathie voor moslims te ontwikkelen in plaats van ze in een hoek te zetten.

Vorige week vrijdag was journalist Pieter Stockmans te gast bij De Wereld Draait Door, waar hij vertelde dat hij bij de ‘Islamitische Staat’ op bezoek is geweest in Jordanië, om zich in hun ideologie te verdiepen en uit oprechte interesse voor hun verhaal. Hij zei empathie te tonen voor de voedingsbodem van hun ideeën, maar niet al hun geweld goed te keuren. Dat valt dan weer mee. Hij zag het als zijn taak om het verhaal van IS naar Europa te brengen, want blijkbaar kennen we dat nog niet.

Radicalisering moeten we tegengaan door meer aandacht te besteden, bijvoorbeeld op scholen, aan de oorlogen in Syrië, Irak en Gaza. We moeten meer oog hebben voor hoe hard dit bij hen aankomt, de beelden van hoe onschuldige moslims worden gedood, de straffeloosheid van Israel en haar oorlogsmisdaden. Zo kunnen we zorgen dat ze zich gehoord voelen.

We mengden ons pas in de oorlog in Syrië toen westerlingen er werden gedood, de 200.000 Syrische doden en miljoenen vluchtelingen vonden we niet zo van belang. Daarom is het logisch dat men deze inmenging als een daad van oorlog ziet. Stockmans ontkende ook dat de aanslag tegen Charlie Hebdo een aanslag op de vrijheid van meningsuiting is. Het is een aanslag op een belangrijk westers symbool, en de reactie die volgde is precies wat men had verwacht en ook wilde uitlokken. Hierdoor neemt ook de haat tegen moslims toe, en zullen die zich eerder aangetrokken voelen tot IS.

Stockmans werd geen enkele keer tegengesproken, hij kreeg geen enkele kritische vraag. Mathijs van Nieuwkerk luisterde geboeid, tafelheer Marc-Marie Huijbregts zei ook niks. Sommige dingen zijn aantoonbaar onjuist. Zo is er al ontzettend veel aandacht voor het Midden-Oosten, voor moslims en hun problemen en stigmatisering, en vooral ook heel erg veel aandacht voor de Palestijnen en hoe zij door Israel worden onderdrukt. Als je al erg veel van een bepaald medicijn toedient en het werkt niet, is het doorgaans geen goede oplossing om dan nog maar wat extra toe te dienen. Soms werkt het beter om dan een ander medicijn te proberen. Soms blijkt het ‘medicijn’ dat je toediende de kwaal alleen maar erger te maken.

Dat moslims zich gehoord willen voelen was 20 of 30 jaar geleden misschien een argument, toen niemand nog wist wat het Suikerfeest is en Nederland zich sterk met Israel identificeerde. Nu is dat niet het probleem en niet de reden van de radicalisering. Wanneer de door Stockmans bepleite gastlessen daadwerkelijk gemeengoed zouden worden (hij zei trots ze zelf al te geven en daarmee bij te dragen aan de oplossing van dit probleem), dan krijgen de scholieren alleen nog maar een negatiever beeld van Israel en een positiever van het ‘verzet’ dat door Hamas wordt gepleegd. Hun woede zal worden bevestigd en daarmee versterkt, hun haat tegen Israel dat zo ‘straffeloos’ zijn ‘oorlogsmisdaden’ kan plegen, aangewakkerd. Dat leidt dus alleen nog maar tot meer radicalisering.

Meer aandacht voor het Midden-Oosten zou misschien positief kunnen uitpakken mits het op een evenwichtige manier gebeurt, en men juist duidelijk maakt hoe complex het allemaal is, hoeveel soorten moslims er zijn, en milities en stamverbanden die elkaar de tent uitvechten, en dat de Joden en christenen niet alleen dader maar vaak ook juist slachtoffer waren en zijn. Dat was echter overduidelijk niet waar Stockmans het over had; hij wilde vooral meer begrip voor de grieven van moslims, hier en ook daar. Ik vind het daarnaast vrij schokkend dat na aanslagen op Westerse en Joodse doelen er weer zoveel aandacht uitgaat naar de moslims als slachtoffer. Het klopt zeker dat moslims (net als andere minderheden) te maken hebben met vooroordelen. En het is terecht wanneer daar met enige regelmaat aandacht aan wordt besteed, zeker ook op scholen. Maar dan wel op een evenwichtige manier, waarbij ook aandacht is voor de vooroordelen die moslims zelf vaak hebben en de bejegening van andere groepen op grond daarvan. Het is echter ietwat vreemd om juist nadat radicale moslims weer eens genadeloos hebben toegeslagen, dit thema zo centraal te stellen.

En dan de kunstmatige manier waarop Israel erbij wordt gehaald. Het optreden in Gaza zou extremistische moslims in de kaart spelen, maar niet optreden was niet echt een optie gezien de rakettenregen van Hamas, de vele tunnels en de aanslagen die het had voorbereid. Men lijkt zich totaal kritiekloos met de Palestijnen te vereenzelvigen en het Palestijnse geweld te steunen. Zelden hoor of lees je dat moslims daar oprecht afstand van nemen en begrip tonen voor Israels kant. Zelfs het afstand nemen van IS gaat al behoorlijk moeizaam, en wordt steevast gepareerd met een defensieve reactie dat het van racisme getuigt dit überhaupt te vragen.

Ook geliefd is om als tegenreactie te eisen dat de Joden zich van Israel distantiëren. De vergelijking van Israel met IS is natuurlijk absurd. Wanneer een groep extreem radikale Joden moordend en plunderend door het Midden-Oosten trok en daar het ene dorp na het andere uitmoordde, tegenstanders onthooft en vrouwen verkracht, ja, dan zou de vraag je daar als Jood van te distantiëren terecht zijn. Wanneer in naam van jouw geloof dood en verderf wordt gezaaid, dien je daartegen op te staan en je geloof terug te claimen. Je kunt niet volstaan met ‘dat zijn geen echte moslims/joden/christenen’. Het is van belang aan te tonen waarom zij de religie misbruiken, en uit te leggen dat je religie in feite iets heel anders inhoudt.

Ook in Buitenhof was afgelopen zondag veel aandacht voor het verhaal dat we vooral moslims en de islam er niet op moeten aankijken, dat er niks mis is met de islam en het vooral ligt aan het Westen zelf. In de speciale uitzending “Jouw vrijheid, mijn vrijheid” van donderdagavond riep haatrapper Appa op om meer respect voor de islam te tonen, zonder weerwoord of enige verwijzing naar zijn eigen gebrek aan respect (om het eufemistisch uit te drukken) voor andere religies en vooral het jodendom. Het is verkeerd om alle moslims aan te kijken op wat er in naam van hun religie gebeurt, maar het tegenovergestelde is evenmin een oplossing. Hoe moslims nu, na het extremistische geweld in Parijs, weer als slachtoffer worden belicht, werkt mijns inziens juist meer verdeeldheid in de hand en is koren op de molen van Wilders. We moeten harde noten durven kraken zonder een religie of bevolkingsgroep af te serveren. Ik zal nog uitgebreider terugkomen op het interview met Karen Armstrong in Buitenhof en de uitzending van afgelopen donderdag.

Ratna Pelle

 

    

Hezbollah commandant en Iraanse generaal gedood in Syrië

 

Interessant citaat:

Hezbollaleider Hassan Nasralla zei vorige week op de Libanese televisie dat zijn organisatie wapens had “waarvan Israel zich geen voorstelling kan maken”. Volgens hem staat Hezbolla klaar om “de Galilee te veroveren” in noord-Israel. Hij zei echter ook dat Israel zijn organisatie op hoog niveau had geïnfiltreerd.

 

Al enige tijd wordt een nieuwe confrontatie met Hezbollah verwacht, maar op een grootschalig conflict zoals in 2006 zit de terreurbeweging annex politieke partij in Libanon niet te wachten, gezien de situatie in Syrië.

 

_______________

 

Hezbollacommandant, Iraanse generaal gedood in Syrië

http://www.cidi.nl/hezbollacommandant-gedood-in-syrie/

IN ISRAEL / DOOR ELISE FRIEDMANN / OP 19/01/2015 OM 12:53 / TAGS: HEZBOLLAH, IRAN, LIBANON, TERRORISME, VS

 

Een helikopteraanval zondag heeft minstens zes Hezbolla-militanten uitgeschakeld aan de Syrische kant van de Golan, die een dodelijke aanval op Israel aan het voorbereiden zouden zijn. Israelische media hadden het over raketaanvallen, grensinfiltraties, bombardementen van de grens en antitankaanvallen. Onder de doden waren de zoon van Imad Moughniyah, een beruchte Hezbollacommandant, en zelf een Hezbolla-districtscommandant. Maandag werd bevestigd dat er ook een belangrijke Iraanse generaal bij was.

Volgens Libanese bronnen ging het om een Israelische aanval. Israel heeft dit niet bevestigd of ontkend, zoals gebruikelijk. De enige officiële reactie kwam van de Israelische minister van defensie, Moshe Ya’alon: “Als Hezbolla zegt dat hun mensen in Syrië zijn verwond of gedood, dan moeten zij uitleggen wat hun mensen daar deden.”

Israel heeft zich zorgvuldig buiten de gevechten in Syrië gehouden, maar zou wel een paar maal wapentransporten hebben aangevallen die op weg waren naar extremistische groepen (aan beide zijden).

Persbureau AFP meldde dat zes mensen werden gedood toen een helikopter het vuur opende op twee auto’s in de buurt van Quneitra, vlakbij de Israelische grens. Hezbolla, een terroristische organisatie met Libanon als hoofdkwartier, bevestigde dat onder de doden commandant Abu Issa was en districtscommandant Jihad Mughniye. Diens vader was Imad Mughniyeh, die verantwoordelijk zou zijn geweest voor verschillende terroristische aanvallen en die in 2008 is gedood. Hij stond op de Amerikaanse lijst van meestgezochte terroristen.

Al-Manar, het TV-station van Hezbolla, zei dat “een groep Hezbolla mujahedin tot martelaar zijn gemaakt door een zionistische raketaanval in Quneitra”. Volgens de Iraanse nieuwssite waren er ook leden van de Revolutionaire Garde bij de ‘martelaren’. Een dag na de aanval bevestigde Iran dat een van hen de belangrijke generaal Ali Al-Addadi was. Hij zou in Syrië zijn als adviseur van de regeringstroepen. Iran steunt Assad en traint en bewapent sinds jaar en dag Hezbolla, dat in Syrië meevecht aan de kant van het Assad-regime.

Hezbollaleider Hassan Nasralla zei vorige week op de Libanese televisie dat zijn organisatie wapens had “waarvan Israel zich geen voorstelling kan maken”. Volgens hem staat Hezbolla klaar om “de Galilee te veroveren” in noord-Israel. Hij zei echter ook dat Israel zijn organisatie op hoog niveau had geïnfiltreerd.

 

Foto: de voormalige Iraanse president Ahmadinejad samen met President Assad van Syrië en Hezbollaleider Nasrallah – Creative Commons

 

    Click here to safely unsubscribe from "Israel & Palestijnen Nieuws Blog." Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy