Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


  1. Nederlands schoolboek: Joden vermoordden Arabieren, Begin was een terrorist
  2. Schoolboekje 4 VMBO onevenwichtig over Israel
  3. Kan Israel door de FIFA worden geschorst?
  4. Netanyahu grijpt in tegen plan voor bussegregatie
  5. WHO neemt met Europese steun Israel-kritisch rapport aan
  6. More Recent Articles
  7. Search Israel & Palestijnen Nieuws Blog
  8. Prior Mailing Archive

Nederlands schoolboek: Joden vermoordden Arabieren, Begin was een terrorist

 

Er was eens een scholiere kwaad op ons: ze had haar werkstuk over Israel en het conflict gebaseerd op Israel-Palestina.Info, en vervolgens een onvoldoende gekregen van haar leraar.

Uiteraard wijs ik alle scholieren die ons om informatie vragen voor hun werkstukken er op dat ze meerdere bronnen (en niet alleen websites maar ook degelijke boeken) moeten raadplegen, en de verschillende standpunten zelf tegen elkaar moeten afwegen om tot een onderbouwde eigen mening te komen. Ook op onze speciale scholierenpagina wordt daarop gewezen.

Dat sluit niet uit dat er leraren zijn die zo’n eenzijdige of radicale mening hebben over het conflict dat ze alles zullen afkeuren wat daar teveel van afwijkt. En dat er scholieren zijn die zelfs op basis van goede bronnen slechte werkstukken produceren.

 

Ook niet alle schoolboeken zijn uitgewogen of geven een duidelijk beeld, zoals het hieronder besproken lesboek voor 4 VMBO, dat het wel tamelijk bont maakt. Dat bijvoorbeeld Begin een terrorist wordt genoemd is tot daaraan toe (de Irgoen deed in de jaren ’40 aan terreuraanslagen), maar dat Arafat dat niet wordt genoemd is vrij bizar.

 

Wouter

______________

 

Dutch textbook: Jews murdered Arabs, Begin was a terrorist

Required high school schoolbook says that during Israel's founding, Jewish militias committed murder against Palestinians, and that Menachem Begin 'was known as a terrorist and a radical'.

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4661687,00.html

Itamar Eichner, Hillel Posek

Published: 

05.26.15, 23:07 / Israel News

 

 

An official Dutch textbook says that "Jewish militias committed murder in Arab villages" during the formation of the Israeli state, and that as a consequence "hundreds of thousands of Palestinians fled and arrived at refugee camps beyond the border".

  

The history book, which was approved by the Dutch Education Ministry ahead of final examinations, also describes former Prime Minister Menachem Begin as a terrorist.

 


Page with photo showing boy throwing stone at tank


An Israeli-Dutch 16-year-old, Barak Gorani, a student at the Maimonedes Jewish School in Amsterdam, complained about the Israel-related content in the book.

 

The teen was dismayed to see that under the text quoted above, and without any connection to the period of Israel's founding, there was a photo from 2000 showing a Palestinian boy throwing stones at an Israeli tank.

 

The photo's caption read: "Small resistance against Israel's takeover of Palestinian lands in 2000. Nine days later, a 13-year-old boy was shot dead in a situation similar to that seen in the picture."

 

The caption for a picture of Menachem Begin described him as a "terrorist and peacemaker". The book noted that Begin has become known as a peacemaker, "which is surprising, as for a large part of his life he was known as a terrorist and a radical.

 


Page describing Menachem Begin as a terrorist

 

"Begin was born in an area of Russia that was given to Poland after the First World War," the book continued. "After the German invasion, Begin escaped to Palestine, where he became the leader of radical Zionists. They wanted to conquer biblical Israel, which was much larger than the Zionist state declared by Ben-Gurion.

 

"Begin's was also radical in his methods. His militias murdered Palestinian citizens and committed acts of terror."

 

The book then discussed Begin's involvement in the bombing of the King David Hotel in Jerusalem, his decades as opposition leader, and his achievement in 1977 of a peace deal with Egypt.

 

Regarding the Six-Day War of 1967, the schoolbook said that the areas over which Israel gained control – the Sinai Desert, Gaza Strip, Golan Heights, and East Jerusalem – "have been recognized ever since as occupied territories."

 

Teenager Barak Gorani, who describes himself as an Israeli patriot, complained to his teacher about the book. The teacher agreed that the text was riddled with historical errors, but that she was required to teach it because the Education Ministry required it.

 


Teenager Barak Gorani, who complained about the content

 

Gorani then turned to his father, who got in touch with the Israeli embassy and showed them the relevant pages.

 

Gorani's father told the embassy that he was amazed no one complained before his son read the book. "The Dutch, even the Jews, let it pass in silence," he said.

 

He added that the conclusion students reading the book would reach is that the Jews continue to murder and massacre Palestinians to this day, and therefore cannot return to their native land.

 

"Why do they show a picture of a tank from the year 2000 for a section about 1948?" he asked. "This is meant to create the impression that nothing has changed since then and we still kill children.

 

"This is a provocative image accompanied by provocative text. My son is required to study this book if he wants to pass his final history exams and that cannot be allowed."

 

The Israeli embassy in the Netherlands issued a statement on the controversial content, saying that it was examining whether there was distortion of facts "or even incitement".

 

 

    

Schoolboekje 4 VMBO onevenwichtig over Israel

 

Niet te geloven: in vijf pagina’s over het Israelisch-Palestijns conflict wordt de onafhankelijkheidsoorlog niet vermeld. Het enige dat er over het vele Arabische geweld tegen Israel wordt vermeld is: “Arabische strijders probeerden de joden te verjagen”, direct gevolgd door: “maar die sloegen terug. Joodse milities moordden Arabische dorpen uit.”

Over Begin schrijft men o.a.:

“Menachem Begin is de geschiedenis ingegaan als vredestichter. Dat is opmerkelijk, want een groot deel van zijn leven stond hij bekend als terrorist en extremist.(...) Na de inval (van Duitsland in Rusland, RP) vluchtte hij naar Palestina, waar hij de leider werd van de extremistische zionisten. Zij wilden het hele Bijbelse Israel veroveren, een veel groter gebied dan ‘gewone zionisten’ als Ben Goerion. Ook in zijn strijdmethoden was Begin extremistisch. Zijn milities vermoordden Palestijnse burgers en pleegden terreuraanslagen, op het Koning David Hotel in Jeruzalem vielen 91 doden.”

 

Het CIDI meldt dat Arafat heel anders wordt omschreven:

Arafat daarentegen wordt niet eenmaal een terrorist genoemd. Zijn beschrijving start zo: “Israel kreeg vanaf de jaren 1960 steeds meer last van Palestijns verzet. De belangrijkste verzetsbeweging werd de PLO van Yasser Arafat.” Van de PLO wordt wel gezegd dat “ze terroristen en guerrillastrijders opleidde” en dat dit “leidde tot een golf van aanslagen en ander geweld.” (Tegen wie, Israelische burgers bijvoorbeeld, wordt niet vermeld.) Dan wordt er verteld dat Arafat in 1993 “een verrassende ommezwaai maakte”: “Hij sloot vrede met Israel.” Maar “lang niet alle Palestijnen waren daar blij mee. Een nieuwe verzetsbeweging, Hamas, zette de strijd tegen Israel voort.” “Leden van Hamas pleegden zelfmoordaanslagen en andere terreurdaden”, staat er nog. Maar ook Hamas wordt geen terroristische organisatie genoemd, ook over de slachtoffers van Hamas wordt niets gezegd.


Het is opvallend dat het Palestijnse geweld steevast ‘verzet’ wordt genoemd terwijl Begin meermaals ‘extremistisch’ wordt genoemd. Verzet klinkt alsof het gerechtvaardigd is, terwijl het geweld van Begin en zijn militie juist als totaal ongerechtvaardigd wordt neergezet met het zwaar negatieve woord ‘extremistisch’. Ik weet niet of men ook nog iets over de ideeën van Arafat vermeldde, die tot 1993 zeker ook ‘extremistisch’ genoemd kunnen worden. Hij sloot overigens geen echte vrede met Israel, want daarna moest de tweede intifada, waarvan inmiddels duidelijk is dat die werd aangesticht door Arafats’ PA, nog uitbreken. Daarbij klinkt ‘vrede sluiten met’, alsof het vooral van Arafat uitging. Beter was geweest: ‘Arafat en Rabin besloten vrede te sluiten’. Zou er voor Rabin ook ruimte zijn in de vijf pagina’s die het boek aan Israel en de Palestijnen besteedt? En voor de mufti, Haij Amin Al Husseini? De antwoorden laten zich raden.

 

Het Israelische Ynet meldt dat bij het verhaal over de stichting van Israel een foto staat afgebeeld van een Palestijnse jongen die met stenen naar een tank gooit, met het volgende onderschrift: “Klein verzet tegen de Israelische bezetting van Palestijns grondgebied in 2000. Negen dagen later werd deze dertienjarige jongen bij zo’n zelfde actie doodgeschoten”.

Lekker objectief, maar niet heus. Waarom geen foto van een uitgebrande bus, met als onderschrift: “Palestijnse terreurdaad tegen onschuldige Israelische burgers. Er werden in die tijd soms tientallen aanslagen per maand gepleegd, met vaak vele dodelijke slachtoffers. In reactie hierop begon Israel delen van het gebied dat eerder aan de Palestijnen was gegeven, terug te veroveren”.

 

Het CIDI schrijft:

Met ingang van het schooljaar 2016 verdwijnt ‘het conflict’ uit de verplichte stof voor het Centraal Schriftelijk examen en wordt het een van de keuzeonderwerpen waaraan de school in het Schoolexamen aandacht kan besteden. Het is te hopen dat dit gepaard gaat met het verschijnen van evenwichtiger leerstof en dat deze uitgave van Noordhoff naar de prullenbak verdwijnt – waar hij hoort.

 

Ik hoop dat dit boek met onmiddellijke ingang uit het lespakket wordt gehaald, en vervangen door een boek met een evenwichtiger tekst. Het is van belang dat VMBO leerlingen, waaronder relatief veel allochtonen, een goed beeld krijgen van het conflict en van hoe Israel tot stand is gekomen. Dit kan helpen om het huidige conflict beter te kunenn begrijpen, en te zien dat het beeld van een oppermachtig Israel tegenover onschuldige, machteloze Palestijnen, geen recht doet aan de complexiteit van het conflict. Dat het niet makkelijk is een evenwichtige tekst te schrijven die niet te ingewikkeld is, geloof ik graag. Wij hebben daar zelf met Israel-Palestina.info overigens ook een poging toe gedaan, misschien dat men daar wat aan heeft?

 

RP

----------

Schoolboekje onevenwichtig over Israel

http://www.cidi.nl/schoolboekje-onevenwichtig-over-israel/

IN EDUCATIE / DOOR ELISE FRIEDMANN / OP 27/05/2015 OM 23:02 / TAGS: CIDI, EGYPTE, GAZA, HAMAS, WESTBANK

 

In Israel is ophef ontstaan over de onevenwichtige, tendentieuze manier waarop een Nederlands geschiedenisboek voor 4 VMBO het hoofdstuk “Israel en de Palestijnen” beschrijft. CIDI betreurt het dat Nederlandse VMBO-leerlingen via deze onevenwichtige tekst kennismaken met dit ingewikkelde conflict. Dit helpt zeker niet het genuanceerde beeld van de geschiedenis bij te brengen dat past binnen het Nederlandse onderwijs. Het wordt tijd dat er snel een meer evenwichtige methode verschijnt.

“Het ontstaan en de gevolgen van de brandhaard Israël/ Palestina” is een van de onderwerpen die de leerlingen (nu nog) moeten kennen voor het Centraal Schriftelijk eindexamen. Het boek “Geschiedeniswerkplaats” voor 4 VMBO van Uitgeverij Noordhoff besteedt er een hoofdstuk aan.

Dit gebeurt in slechts vijf bladzijden, dus dat de geschiedeis versimpeld wordt is te begrijpen. Maar dat bij dit onderwerp de Onafhankelijksoorloog in het geheel niet wordt genoemd, is een vorm van geschiedvervalsing door weglating.

Deze oorlog, waarbij het pas opgerichte Israel werd aangevallen door Egypte, Transjordanië, Irak, Syrië en Libanon, komt niet in het boek voor. Het geweld dat eraan voorafging, wordt teruggebracht tot slechts deze regels:

“De Veiligheidsraad maakte een verdelingsplan. Er zou een joodse en een Arabische staat komen. De joden gingen daarmee akkoord, de Palestijnen niet. Arabische strijders probeerden de joden te verjagen, maar die sloegen terug. Joodse milities moordden Arabische dorpen uit.
Honderdduizenden Palestijnen sloegen op de vlucht. Zij kwamen terecht in vluchtelingenkampen over de grens. Een dag voor het Britse vertrek riep de zionistische leider Ben Goerion de staat Israel uit.”

Dat was het. Vandaar stapt het boekje rechtstreeks over naar de Zesdaagse Oorlog. Al het Arabisch geweld tegen Joden is gereduceerd tot “Arabische strijders probeerden de joden te verjagen”. Het bloedbad in het Arabische dorpje Deir Jassin echter is uitgegroeid tot iets veel groters: “Joodse milities moordden Arabische dorpen uit”. De Onafhankelijkheidsoorlog is niet gebeurd, Egypte heeft Gaza niet bezet, en Transjordanië de Westelijke Jordaanoever niet. Dit geeft VMBO-leerlingen geen enkel beeld van het ontstaan van Israel zoals het er tot 1967 uitzag; niet eens een onzorgvuldig beeld.

Dit is maar een enkel voorbeeld van de vele onzorgvuldigheden en tendentieuze passages in de vijf pagina’s die aan het conflict tussen Israel en zijn Arabische buren worden besteed.

Een ander voorbeeld is de beschrijving van Menachem Begin, vergeleken met die van Arafat. Begin wordt beschreven onder het kopje: “Terrorist en vredestichter”. De vredestichterskant van Begin wordt als volgt beschreven: “Menachem Begin is de geschiedenis ingegaan als vredestichter. Dat is opmerkelijk, want een groot deel van zijn leven stond hij bekend als terrorist en extremist.” Over die ‘terroristische’ kant van Begin gaat de hele rest van de beschrijving, tot aan de laatste regel: “Een jaar later verbaasde hij de wereld door vrede met Egypte te sluiten en de Sinaïwoestijn aan Egypte terug te geven.

Arafat daarentegen wordt niet eenmaal een terrorist genoemd. Zijn beschrijving start zo: “Israel kreeg vanaf de jaren 1960 steeds meer last van Palestijns verzet. De belangrijkste verzetsbeweging werd de PLO van Yasser Arafat.” Van de PLO wordt wel gezegd dat “ze terroristen en guerrillastrijders opleidde” en dat dit “leidde tot een golf van aanslagen en ander geweld.” (Tegen wie, Israelische burgers bijvoorbeeld, wordt niet vermeld.) Dan wordt er verteld dat Arafat in 1993 “een verrassende ommezwaai maakte”: “Hij sloot vrede met Israel.” Maar “lang niet alle Palestijnen waren daar blij mee. Een nieuwe verzetsbeweging, Hamas, zette de strijd tegen Israel voort.” “Leden van Hamas pleegden zelfmoordaanslagen en andere terreurdaden”, staat er nog. Maar ook Hamas wordt geen terroristische organisatie genoemd, ook over de slachtoffers van Hamas wordt niets gezegd.

Met ingang van het schooljaar 2016 verdwijnt ‘het conflict’ uit de verplichte stof voor het Centraal Schriftelijk examen en wordt het een van de keuzeonderwerpen waaraan de school in het Schoolexamen aandacht kan besteden. Het is te hopen dat dit gepaard gaat met het verschijnen van evenwichtiger leerstof en dat deze uitgave van Noordhoff naar de prullenbak verdwijnt – waar hij hoort.

 

    

Kan Israel door de FIFA worden geschorst?

 

Uiteraard zullen Palestijnse sporters zoals iedereen last hebben van de Israelische veiligheidsmaatregelen, en wellicht incidenteel ook van pesterijen, maar Israel om die reden van de FIFA schorsen lijkt mij 10 stappen te ver gaan.

Voor Israelische voetballers uit nederzettingen neem ik aan dat de nationaliteit doorslaggevend is, zoals de regel is bij nationale teams.

 

Verder ben ik natuurlijk van mening dat Israel zijn best moet doen zodat onschuldige Palestijnen zo min mogelijk hinder ondervinden van veiligheidsmaatregelen, en van de bezetting überhaupt...

 

Wouter

___________

 

Could Israel really be barred from world soccer?

When Palestinian motion comes up for FIFA vote on May 29, it will need a three-quarters majority to pass. If it does, Israel’s teams would be banned from int’l competition

http://www.timesofisrael.com/could-israel-really-be-barred-from-world-soccer/

  May 20, 2015, 1:34 am 

 

Israel national football team players training in Tel Aviv on Sept. 4, 2013. (Flash90)

 

TEL AVIV (JTA) — Israel’s diplomatic battles have spread to the soccer field.

On May 29, the body that governs world soccer, FIFA, will vote on whether to suspend Israel from international play.

FIFA’s 209-member countries will vote on a motion introduced by the Palestinian Football Association, which is calling for the suspension on claims that Israel is hindering Palestinian soccer and breaking international law.

Here’s what the Palestinians want, how Israel is fighting back, and how this could all shake out.

Palestinians want freedom of movement for soccer players and to shut down settlement teams.

The Palestinian Football Association, or PFA, says Israel is blocking its players from getting to games. Israeli security forces have blocked players and coaches from traveling to international matches, and haven’t allowed players to go between the West Bank and Gaza. Susan Shalabi, director of the PFA’s international department, told JTA that six top players were prevented from traveling to a match in 2010.

Israel, Shalabi said, also is preventing the Palestinian Authority from building soccer facilities. Since 2009, she said, Israel has prevented construction materials for a soccer field from entering the Gaza Strip town of Beit Lahiya.

“The decisions to let someone in or out were arbitrary,” Shalabi told JTA on Tuesday. “There were always security reasons for the Israeli occupation to deny someone from coming.”

The PFA also claims that Israeli settlements’ soccer teams should not be allowed to play in Israel’s league, saying they are located in Palestinian territory. Five such teams compete: Maaleh Adumim, Ariel, Kiryat Arba, the Jordan Valley and Givat Zeev.

If the Palestinian motion passes, Israel would be barred from international soccer.

Soccer is Israel’s most popular sport, and though Israel qualified for a World Cup tournament only once, in 1970, Israeli soccer teams frequently travel abroad for matches. Coming amid growing economic, academic and cultural boycott efforts against Israel, expulsion from international competition in the world’s most popular sport would be a sharp blow for everyday Israelis.

Israel is pushing back by lobbying foreign governments and citing security threats.

Israel’s Foreign Ministry has been lobbying governments to oppose the motion on the grounds that it’s a political dispute unrelated to soccer.

Shlomi Barzel, the Israeli Soccer Association’s head of communications, told JTA that Israel sees the initiative as a way for Jibril Rajoub, a senior P.A. official and head of the PFA, to hurt Israel’s international standing.

“Even the biggest Israel-hater in the world understands this has a political basis,” Barzel told JTA. “It’s not relevant.”

Barzel said the Palestinians’ complaints all concerned Israel’s security forces, not its soccer teams. He claimed that only 1 percent of all Palestinian soccer players are denied travel. When Israel denies exit, he said, it’s because the player in question is known to present a security risk.

Regarding settlement teams, Barzel said that as long as Israel considers the settlements its sovereign territory, the teams will be allowed to play in Israeli leagues.

In 2013, Netanyahu met with FIFA President Sepp Blatter to provide photographic evidence that Israel said shows Palestinian terror groups using soccer fields to launch rockets at Israel.

This isn’t the first time the two sides have clashed over soccer.

Palestinian sports officials have long been railing against Israeli restrictions on their teams. In 2012, the head of the Palestinian Olympic delegation voiced similar complaints to JTA about freedom of movement. Two years ago, Blatter convened a meeting of the heads of the Israeli and Palestinian soccer associations and created a task force to resolve the issue.

The talks led to a 2013 FIFA proposal mandating that the PFA notify Palestinian and Israeli authorities of player movement 35 days in advance of travel, and then be given two more weeks to change their player list. But the proposal has failed to resolve the dispute.

In 2014, Rajoub threatened to put forth a motion to suspend Israel at that year’s FIFA Congress in Sao Paolo, Brazil. But he backed off after FIFA resolved to continue working toward a resolution, appointing Cypriot soccer chief Costakis Koutsokoumnis to oversee the issue.

Shalabi said the Palestinians would withdraw the motion only if Israel meets the PFA’s demands. She said the Israel Football Association should criticize Israeli security restrictions when they interfere with Palestinian soccer.

Barzel supported Israel’s security policy, but said Israel wants to continue negotiating within FIFA’s framework. He added that Israel has repeatedly proposed a match between the Israeli and Palestinian national teams because Israel believes “soccer can connect people.”

FIFA President Sepp Blatter wants to strike a deal to prevent the vote.

Blatter is visiting Israel and the Palestinian Authority this week, meeting with Netanyahu and Palestinian Authority President Mahmoud Abbas separately in hopes of finding a resolution.

Blatter has staked out a middle ground on the issue. He opposes Israel’s suspension and, like Israel, supports continuing negotiations. But he also wrote in the May 15 issue of the FIFA Weekly magazine that Israel must make concessions to the Palestinians.

“A solution is only a realistic proposition when those who are privileged are prepared to concede something and contribute to equality,” he wrote. “The onus in this respect is on Israel, with its outstanding infrastructure, fully functioning professional football league and economic context.”

Rotem Kemer, the Israeli federation’s chief executive, said Tuesday that Israel has approved more than 95 percent of the Palestinian requests this year for players to move between Gaza and the West Bank and to travel abroad. In a conference call to foreign journalists, he said the Palestinian association was holding its Israeli counterpart “hostage in a fight against our government.”

Netanyahu praised Blatter for opposing the politicization of sport. “Sport is a vehicle of goodwill among nations. The thing that could destroy the Football Association is politicizing it. You politicize it once with Israel, then you politicize it for everyone, and it will cause the deterioration of a great institution,” Netanyahu said.

Blatter was quoted late Tuesday, after talks with Netanyahu, saying he was confident the issue would be resolved. “Football is more than a game. Football has the power to connect people. Football has the power to construct bridges,” he said. “Football shall unite people and not divide people.”

But he also informed reporters that he didn’t have the power to take the issue off the FIFA agenda. Blatter said he was passing a message on from Netanyahu to the Palestinian football chiefs and it would be up to them how they responded.

“We are here in the King David (Hotel) and I feel I am a little bit in Camp David,” said Blatter. “What they do with this message it is then up to them but I will, and I will try until the FIFA congress is open — in exactly 10 days — that we can avoid such a situation,” added Blatter.

Barzel thinks Blatter’s efforts will succeed, but Shalabi said she was “pessimistic.”

 

    

Netanyahu grijpt in tegen plan voor bussegregatie

 

Dit is niet de eerste keer dat de Israelische ‘bussencontroverses’ onze media bereiken. De bevolking van het land is verdeeld en de bus is de openbare plaats waar je (letterlijk) het dichtst op elkaar zit. Het streven van haredische Joden om mannen en vrouwen in bussen te scheiden, en protesten van vooral seculiere vrouwen daartegen, waren ook interessant voer voor onze pers.

 

Bij de Arabieren speelt vooral de neiging van Palestijnse zelfmoordterroristen mee om bussen als doelwit te kiezen en op te blazen. Het gaat echter niet om Israelische Arabieren, maar om Palestijnen uit de bezette gebieden. Twee jaar geleden werd al moord en brand geschreeuwd vanwege de inzet van twee nieuwe buslijnen naar de Westoever, speciaal gericht op het vervoeren van Palestijnse ‘gastarbeiders’ naar Israel en terug. Ik schreef toen als commentaar: “In de bus van de Israëlisch-Palestijnse Apartheid”.

 

Wouter

_________________

 

Netanyahu grijpt in tegen plan voor bussegregatie

http://www.cidi.nl/netanyahu-grijpt-in-tegen-plan-voor-bussegregatie/

IN ISRAEL / DOOR MIKE DURAND / OP 20/05/2015 OM 13:39 / TAGS: NEDERZETTINGEN, PALESTIJNEN, WESTBANK

 

De Israelische premier Netanyahu heeft zijn minister van Defensie Yaalon opzij gezet en diens plan afgeblazen om Palestijnen van Israeli’s te scheiden in bussen op de Westbank. Een woordvoerder van het kantoor van de premier deelde woensdag 20 mei mee dat Netanyahu het plan “onaanvaardbaar” vindt en dat hij minister Yaalon heeft gesproken, waarna er is besloten om het plan geen doorgang te laten hebben.

Eerder op woensdag had Yaalon juist een drie maanden durend pilot-programma gelanceerd waarbij Palestijnen en Joden gesegregeerd zouden reizen in bussen op de Westbank. Het plan ontstond na herhaaldelijke klachten van Joodse kolonisten, die zeiden dat Palestijnse arbeiders een bedreiging voor de veiligheid zouden vormen. Ook zijn er regelmatig meldingen over seksuele intimidatie van vrouwelijke Joodse buspassagiers. Duizenden Palestijnse arbeiders maken dagelijks gebruik van de busdiensten om naar hun werk in Israel te reizen.

De beslissing van de minister van Defensie om Israeli’s en Palestijnen te scheiden op de bussen op de Westoever leidde vandaag onmiddellijk tot een boze reacties in Israel. Critici spraken van een vorm van apartheid. Oppositieleider Isaac Herzog schreef op zijn FaceBook-pagina dat de beslissing van Yaalon een “vlek op het gezicht van het land” is en de “scheiding tussen Palestijnen en Joden binnen het openbaar vervoer een nodeloze vernedering is”. Zehava Galon, leider van de Meretz-partij, ging nog verder, en zei: “Zo ziet Apartheid eruit.”

 

    

WHO neemt met Europese steun Israel-kritisch rapport aan

 
Verschillende familieleden van Hamas leider en president Haniyeh zijn in Israelische ziekenhuizen behandeld. Zij vreesden niet door ‘de zionistische vijand’ te worden gedood, en hadden klaarblijkelijk meer vertrouwen in de Israelische gezondheidszorg dan in de Palestijnse of ook die van andere Arabische landen. Opvallend. Israel heeft gewonde Syriers behandeld op de Golan, het behandelt duizenden Palestijnen per jaar, het biedt altijd royaal hulp bij rampen wereldwijd.
En toch wordt Israel, en alleen Israel, er uitgelicht en in een rapport bekritiseerd op de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Slechts vier landen stemden tegen: Israel, de VS, Canada en Australie. Alle Europese landen, dus ook Nederland, stemden voor. Onbegrijpelijk. Men had die energie beter kunnen besteden aan het oplossen – mogelijk met de hulp van Israel dat medisch gezien vaak voorop loopt – van een van de vele andere problemen wat betreft gezondheid in de wereld.
 
The truth is, the UN health assembly should single out Israel—as a beacon of humanity.
The UN should single out Israel because if you walk into any Israeli hospital or clinic, you will see it replete with Palestinians receiving world-class medical treatment.
And this was true even this past summer while Hamas fired thousands of rockets at Israel, and placed their terrorist command center under the Al-Shifa hospital in Gaza, a despicable abuse of health rights unmentioned by the world health assembly.
The UN should single out Israel because its doctors have created the amazing “Save A Child’s Heart” program, which has provided life-saving cardiac surgery to more than 3,400 children from 48 different countries, training doctors and nurses from China to Zanzibar. About half the patients are Muslims from the West Bank, Gaza and other Arab countries.
The UN should single out Israel because it was a world leader in responding to the deadly earthquake in Nepal, sending a 260-member army team of medics and search and rescue experts who treated 1,600 victims, including 85 surgeries and eight infant deliveries.
And the UN should single out Israel because its Nobel Prize-winning scientists and innovative biotech companies have become global innovators who create therapeutic products, diagnostic tools and revolutionary drug-delivery techniques benefiting people all over the world.
 
RP
----------
 
 
Published on May 21, 2015 in Human Rights Council (UNHRC) by unwatch.
 
By Hillel Neuer
 
GENEVA, May 20, 2015 - As Israeli hospitals continue their life-saving treatment for escalating numbers of wounded Syrians fleeing to the Golan from the Assad regime’s barbaric attacks, the U.N. reached new heights of absurdity today by accusing Israel of violating the health rights of Syrians in the Golan.
By a vote of 104 to 4, with 6 abstentions and 65 absent, the Jewish state was singled out as the world’s top violator of health rights by the annual assembly of the U.N.’s World Health Organization.
The resolution, which adopted two reports heaping blame upon Israel for allegedly violating the health rights of both the Palestinians and Druze residents of the Golan, was the 2015 assembly’s only treatment of a specific country situation.
 
There was no debate on the health of the Yemeni people now under indiscriminate Saudi bombardment, no mention at all of the 1,850 Yemenis killed, the 7,394 wounded, and the 545,000 displaced, many of whom are desperate to find food.
On the contrary, the representative of Saudi Arabia’s theocracy took the floor today, without any sense of shame, to denounce “Israeli intransigence,” and to beseech “all peace loving states” to adopt the distorted and politicized resolution.
 
The despotic regime must have felt especially emboldened as the gathering took place adjacent to the Human Rights Council, where Saudi Arabia is not only a full member—elected in 2013 by more than two-thirds of the UN General Assembly—but, according to the Tribune de Genève, is actively lobbying to become president next year. If Qaddafi’s Libya won the post in 2003, why shouldn’t King Salman bin Abdulaziz Al Saud get his turn?
 
All of this while the Wahhabist regime advertises the hiring of eight more executioners to carry out beheadings, which have spiraled this year to more than double the amount in 2014. ISIS can only be jealous of what this UNHRC presidential candidate has achieved.
Nor is this year’s UN health assembly holding a single debate on the health rights of Ukranian civilians caught in a war with Russian-backed militias. The 6,000 people killed, and the one million displaced, are simply of no interest.
 
Preoccupied by the alleged sins of Israelis, the UN turned a blind eye to the latest warning by health experts, reported in Newsweek, that Ukraine is in imminent danger of experiencing the first polio epidemic Europe has seen for decades. “Millions of children are at risk from a range of crippling or fatal infectious diseases, including measles, diphtheria and rubella,” said the report. Yet the UN couldn’t be bothered—and Russia gleefully voted today for the PLO-drafted condemnation of Israel.
 
Most absurd of all, though, was that today’s text falsely claimed a dire need for “health-related technical assistance” for “the Syrian population in the occupied Syrian Golan” — who in fact have excellent treatment — and said nothing about the Syrian population being slaughtered in Syria.
 
Instead, the scapegoating of Israel—in the form of a special debate, two lopsided reports, the resolution, and the publication of country submissions—provided a UN platform for Assad’s murderous regime.
“The Israeli occupation authorities continue to experiment on Syrian and Arab prisoners with medicines and drugs and to inject them with pathogenic viruses,” wrote Syria, in a submission laced with anti-Semitic conspiracy tropes, yet circulated as an official UN document on today’s agenda.
 
Unable to deny Israel’s medical treatment of wounded Syrians, the regime concocted another plot: Israel deliberately heals regime opponents so that they can “resume their subversive terrorist activities directed against the country’s peaceful citizens and its infrastructure.”
If the European Union—all of whose member states disgracefully joined the jackals by voting for today’s resolution—had wanted, they could have set the record straight, and taken a stand against such base demonization of the Jewish state.
 
The EU states could have introduced their own resolution about how Syria has killed more than 200,000 of their own people, including 20,000 children, caused three million to flee as refugees, and displaced another six million within Syria itself, amounting to the utter destruction of the health rights of the Syrian people.
Yet the EU was silent. Instead, it justified its vote by claiming that the resolution was “technical.” It’s the old Brussels-Ramallah wink-and-nod game : the PLO drafts a harsher text at the beginning, knowing it will revise it later to allow the Europeans to pretend that they achieved a “balanced” text. Israel is then expected to celebrate that it has been lynched with a lighter rope.
 
The truth is, the UN health assembly should single out Israel—as a beacon of humanity.
The UN should single out Israel because if you walk into any Israeli hospital or clinic, you will see it replete with Palestinians receiving world-class medical treatment.
And this was true even this past summer while Hamas fired thousands of rockets at Israel, and placed their terrorist command center under the Al-Shifa hospital in Gaza, a despicable abuse of health rights unmentioned by the world health assembly.
The UN should single out Israel because its doctors have created the amazing “Save A Child’s Heart” program, which has provided life-saving cardiac surgery to more than 3,400 children from 48 different countries, training doctors and nurses from China to Zanzibar. About half the patients are Muslims from the West Bank, Gaza and other Arab countries.
The UN should single out Israel because it was a world leader in responding to the deadly earthquake in Nepal, sending a 260-member army team of medics and search and rescue experts who treated 1,600 victims, including 85 surgeries and eight infant deliveries.
And the UN should single out Israel because its Nobel Prize-winning scientists and innovative biotech companies have become global innovators who create therapeutic products, diagnostic tools and revolutionary drug-delivery techniques benefiting people all over the world.
 
Yet so long as the UN instead descends into irrationalism, scapegoating the Jewish state for all the world’s health problems just as medieval Europe accused the Jews of poisoning the wells, the organization betrays the cause of humanity and the noble principles upon which it was founded.
 
Hillel Neuer is executive director of UN Watch.
_________
VOTE COUNT
From the official UN summary for May 20, 2015, 68th World Health Assembly 
Item 20. Health conditions in the occupied Palestinian territory, including east Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan
The Chairman opened the item and invited the Committee to consider the draft decision contained in document A68/B/Conf./2 Health conditions in the occupied Palestinian territory, including east Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan.Palestine also made a statement after which the Director of Health of UNRWA gave his report.
 
In accordance with Rule 72 of the Rules of Procedure, a roll-call vote was taken. The vote resulted in 104 votes in favour to four votes against, with six abstentions and 65 Member States absent, as follows:
Votes in favour: Afghanistan; Albania; Algeria; Angola; Argentina; Austria; Azerbaijan; Bahrain; Bangladesh; Belarus; Belgium; Benin; Bhutan; Bolivia (Plurinational State of); Bosnia and Herzegovina; Brazil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Chile; China; Congo; Costa Rica; Croatia; Cuba; Cyprus; Czech Republic; Denmark; Dominican Republic; Ecuador; Egypt; El Salvador; Estonia; Finland; France; Germany; Greece; Guatemala; Hungary; Iceland; India; Indonesia; Iran (Islamic Republic of); Iraq; Ireland; Italy; Japan; Jordan; Kazakhstan; Kuwait; Latvia; Lebanon; Liberia; Libya; Lithuania; Luxembourg; Malaysia; Maldives; Malta; Mauritania; Mauritius; Mexico; Monaco; Mongolia; Montenegro; Morocco; Namibia; Netherlands; Nicaragua; Nigeria; Norway; Oman; Pakistan; Panama; Peru; Philippines; Poland; Portugal; Qatar; Republic of Korea; Republic of Moldova; Romania; Russian Federation; Saudi Arabia; Senegal; Serbia; Singapore; Slovakia; Slovenia; South Africa; Spain; Sri Lanka; Sudan; Sweden; Switzerland; Syrian Arab Republic; Thailand; the former Yugoslav Republic of Macedonia; Tunisia; Turkey; United Arab Emirates; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; Uruguay; Venezuela (Bolivarian Republic of); Yemen.
Votes against: Australia; Canada; Israel; United States of America.
Abstentions: Armenia; Colombia; Fiji; New Zealand; Papua New Guinea; Paraguay.
Absent: Andorra; Antigua and Barbuda; Bahamas; Barbados; Botswana; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Cambodia; Cameroon; Chad; Cook Islands; Côte d’Ivoire; Democratic People’s Republic of Korea; Democratic Republic of the Congo; Djibouti; Equatorial Guinea; Eritrea; Ethiopia; Gabon; Gambia; Georgia; Ghana; Grenada; Guinea; Haiti; Honduras; Jamaica; Kenya; Kiribati; Lao People’s Democratic Republic; Lesotho; Madagascar; Malawi; Mali; Mozambique; Myanmar; Nauru; Nepal; Niger; Rwanda; Saint Kitts and Nevis; Samoa; San Marino; Sao Tome and Principe; Seychelles; Sierra Leone; Solomon Islands; South Sudan; Suriname; Swaziland; Tajikistan; Timor-Leste; Togo; Tonga; Trinidad and Tobago; Turkmenistan; Tuvalu; Uganda; United Republic of Tanzania; Uzbekistan; Vanuatu; Viet Nam; Zambia; Zimbabwe.
One delegate gave an explanation of vote under Rule 75 of the Rules of Procedure.
 
The draft decision was approved and the item was closed. The meeting was adjourned.
 
    

More Recent Articles


Click here to safely unsubscribe from Israel & Palestijnen Nieuws Blog. Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy