Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


"Israel & Palestijnen Nieuws Blog" - 5 new articles

  1. De vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden niet (IPI)
  2. Abbas dreigt alweer Palestijnse Autoriteit te ontmantelen
  3. Abbas dreigt Palestijnse Autoriteit te ontmantelen
  4. Israeli's en Palestijnen houden separaat besprekingen met VS afgevaardigde Indyk
  5. Vrijgelaten Palestijnse terrorist vertelt over postzegelverzameling
  6. More Recent Articles
  7. Search Israel & Palestijnen Nieuws Blog
  8. Prior Mailing Archive

De vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden niet (IPI)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2014/04/20/de-vijanden-van-mijn-vijanden-zijn-mijn-vrienden-niet/  

- Door Tjalling, mmv Wouter. -  

Op 11 april verscheen in het NIW een column van Hans Knoop. Daarin aandacht voor een bezoek van een delegatie van het Vlaams Belang onder leiding van Filip Dewinter aan Israël.

De delegatie werd op 25 maart met alle egards ontvangen door de Israëlische onderminister Ofir Akunis. Volgens Akunis is het Vlaams Belang een zeer pro-Israëlische partij, die ook nadrukkelijk achter het internationaal afgekeurde nederzettingenbeleid staat (de ontmoeting was gearrangeerd door twee kolonistenleiders). Sommige Israëlische kranten waarschuwden voor de wezenlijke bedoeling van het VB, maar dit kwam helaas te laat. Daarom wist Akunis naar zijn eigen zeggen niets af van de extremistische achtergronden van het Vlaams Belang. Enig onderzoek vooraf naar de achtergronden van het VB was zeker noodzakelijk geweest. Het VB haalde, recent en langer geleden, vaak het nieuws doordat er neonazi-figuren in haar rangen opdoken en ook bleken nauw verwante organisaties directe links met neonazi’s te onderhouden. De pijnlijke vraag is hierbij, waarom de delegatie zo hartelijk en welwillend werd ontvangen.

Knoop wijt die onwetendheid aan een staking bij Buitenlandse Zaken en de Israelische ambassades. Belgische immigranten in Israël voorkwamen wel nog op het nippertje dat de voorzitter van de Knesset de delegatie zou ontvangen. Het zou nog meer imagoschade hebben opgeleverd voor Israël en de Joodse gemeenschap in België nog meer in verlegenheid hebben gebracht. Toch was dit niet de eerste officiële ontvangst voor Filip Dewinter en co in Israël. In 2010 mocht Dewinter zelfs de Knesset toespreken en werd hij officieel ontvangen door plaatsvervangend Knessetvoorzitter Ahmed Tibi, nota bene een Arabier, moslim en antizionist.

De internationale steun voor Israël is inmiddels gereduceerd tot een minimum. Met name het nederzettingenbeleid, als ook de voortdurende bezetting van Palestijns grondgebied liggen mondiaal onder vuur, wat tot toenemende isolatie van Israël leidt. Elk respectabel land in de wereld wenst absoluut niet om in een isolement terecht te komen en zal alles aanwenden om dit te voorkomen. Politiek gezien drijft het VB Israël niet in het isolement, integendeel zelfs. Dit geldt ook voor de Nederlandse PVV. Geert Wilders bijv. ziet Israël als groot voorbeeld in de strijd tegen de radicale islam. Hij ziet dus Israël als vriend in zijn strijd tegen de Islam. Wilders trekt zelfs parallellen tussen de Koran en Mein Kampf. Nu rijst de vraag wat werkelijk pro Israël is.

Geert Wilders heeft van zijn zeventiende tot zijn negentiende in Israël gewoond en langzaamaan is hij van Israël gaan houden. Tijdens een verkiezingstoespraak in 2003 zei hij in Tel Aviv: “Vele interessante landen in deze regio heb ik de afgelopen jaren bezocht: van Syrië tot Egypte, van Tunesië tot Turkije en van Cyprus tot Iran, maar nergens heb ik dat speciale gevoel van verbondenheid, dat ik steeds weer krijg als ik op het Ben Goerion-airport voet op Israëlische bodem zet”. Filip Dewinter spreekt zeer positief over Joden, die deel uitmaken van de zogenaamde Joodse-christelijke beschaving. Ook hij is een fervent supporter van de Joodse staat. Geen enkele Vlaamse politicus heeft zich jarenlang meer opgeworpen als beschermer van de Joodse gemeenschap in Antwerpen dan Dewinter. Toch houden ook de Joodse organisaties in België zich aan het cordon sanitaire rond het VB en willen niets weten van zijn handreikingen.

Al zal er vanuit tenminste de leiders van het VB en de PVV waardering zijn voor Israëls strijd om de eigen identiteit te waarborgen tegen het gevaar vanuit de Islamitische buurlanden, vriendschap voor Joden en Israël is zeker niet alleen het ervaren van een gemeenschappelijke vijand die bestreden moet worden! Werkelijke vriendschap is immers gebaseerd op overeenkomsten en welgemeende waardering voor elkaars inhoud.

Het VB en de PVV werken op basis van een anti-islamagenda, wat voor hen een belangrijke reden is om toenadering te zoeken tot Israël. Met die toenadering is echter lang niet iedereen blij. In dit verband merkte de Antwerpse schepen Claude Marinower van de liberale VLD zeer terecht op: “De vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden níét!” . In het partijprogramma van het VB staat o.a. dat het Vlaams Belang opkomt voor het behoud van culturele eigenheid en zich verzet tegen de multiculturele denkbeelden. De aanhoudende immigratie zou tot gettovorming leiden en dalende leefbaarheid van de oudere woonkernen en groeiende stadsvlucht. Recent blunderde Wilders met z’n reactie ‘Dan gaan we dat regelen‘, toen het publiek scandeerde ‘minder Marokkanen‘. Hieruit blijkt dat het VB en de PVV beide aan xenofobie lijden en die angst zetten zij om in politiek one issue beleid. Als het aan het VB en de PVV ligt, dan wordt niet alleen een rem gezet op immigratie van niet-Westerse allochtonen, ook zal worden geprobeerd deze mensen hoe dan ook te dwingen om zich te gedragen naar de normen van VB en PVV, zo niet dan worden zij zonder pardon teruggestuurd. Zo’n partijprogramma is natuurlijk heel aanlokkelijk voor neonazi’s en andere extreemrechtse lieden.

Extreemrechts is zeker geen vriend van Israël. In het verleden, om precies te zijn in november 1988, was Filip Dewinter zelfs aanwezig in het Belgische Lommel om de daar begraven Duitse soldaten en Vlaamse SS Oostfrontstrijders te herdenken. Bovendien werd enkele jaren geleden de oud-VB-senator Roeland Raes veroordeeld door het Brusselse Hof vanwege Holocaustontkenning. Hij had twijfels geuit bij de echtheid van het dagboek van Anne Frank en de omvang en systematiek van de Holocaust. Er zijn tal van andere voorbeelden bekend van VB’ers die de Holocaust ontkennen. Het VB en de PVV ventileren dan wel sympathie voor Israël, niet vergeten mag worden dat de PVV op haar beurt voor een verbod op het ritueel slachten is, wat voor het Joodse geloof heel belangrijk gebod is.

Men kan aan de ene kant uitgesproken aanhanger van Israël zijn maar aan de andere kant het kennelijk geen probleem vinden om de vrijheid van Joden in te perken of de Shoa te ontkennen of weg te relativeren. De ogenschijnlijk vriendelijke houding van het VB en de PVV jegens Israël betekent in praktijk vooral het gezamenlijk partij trekken tegen de (radikale) Islam en niet meer dan dat. Overigens is Israël zelf een multiculturele staat, die ondanks alle spanningen en onderling wantrouwen streeft naar vreedzaam samenleven met alle minderheden, inclusief moslims en Arabieren.

Omdat Israël inderdaad in het isolement dreigt te raken, doemt voor het land de ontzettende valkuil op van de vijand van mijn vijand is mijn ‘vriend’. Logisch dat de Joodse staat naar medestanders zoekt. Maar een werkelijke vriend is veel en veel meer dan alleen een partner in de strijd tegen een gemeenschappelijke vijand. Daarom kan er niet genoeg op worden gewezen dat monsterverbonden tussen gevaarlijke rechts populistische partijen en Israël aan het imago van dit land heel veel schade berokkenen en het Jodendom in ernstige verlegenheid brengen. Hier is het gelijk van een Antwerpse schepen dan ook zeer zeker van toepassing.


Externe bron: http://politiek.thepostonline.nl/2013/06/28/interview-haags-pvv-raadslid-ter-linden-wijst-samenwerking-met-vlaams-belang-af/

 

    


Abbas dreigt alweer Palestijnse Autoriteit te ontmantelen

 

Elder of Ziyon wijst erop dat dit bepaald niet de eerste keer is dat Abbas dreigt de PA te ontmantelen. Het lijkt dan ook nogal een loos dreigement, vooral bedoeld om de druk op Israel wederom op te voeren.

 

------------

 

Abbas threatens to dismantle the PA. Yet again.

 

YNet reports:

 

The era of the two-state solution may soon be rocked by a decision that could signal its demise. Palestinian President Mahmoud Abbas is mulling the merits of a proposal to dismantle the Palestinian Authority, Yedioth Ahronoth reported Sunday morning.

Palestinian sources confirm that the government in Ramallah was considering the unprecedented move. Senior sources in the IDF's Central Command, who recently met with the heads of the Palestinian security services confirmed their West Bank counterparts were sincerely debating dismantling and disarming the PA's forces.

Officials in the Israeli administration have been informed of the dramatic threat, according to Palestinian sources.

 

Dramatic! Unprecedented! 

Reporters that don't know recent history!

December 2012:

If diplomatic stagnation continues after the Israeli election and construction in the settlements doesn't stop, Palestinian Authority President Mahmoud Abbas will dismantle the PA and return responsibility for the West Bank to the Israeli government, he told Haaretz in an interview on Thursday.

"If there is no progress even after the election I will take the phone and call [Prime Minister Benjamin] Netanyahu," Abbas said. "I'll tell him, 'my dear friend, Mr. Netanyahu, I am inviting you to the Muqata [the PA presidential headquarters in Ramallah]. Sit in the chair here instead of me, take the keys, and you will be responsible for the Palestinian Authority."

"Once the new government in Israel is in place, Netanyahu will have to decide -- yes or no," Abbas said.

December 2010:

Palestinian President Mahmoud Abbas threatened to dissolve the Palestinian Authority (PA) if Israel does not stop building settlements on occupied Palestinian land, he told Palestinian television before heading to Turkey and Athens.

"If Israel does not stop settlement building and if US support for the negotiations collapses, I will strive to end Palestinian self-rule in the occupied territories," he said.

"I cannot be the president of a non-existent authority as long as Israeli occupation of the West Bank continues," he said.

November 2009:

Mahmoud Abbas, president of the Palestinian Authority, has threatened to walk out on the struggling peace process between Palestine and Israel. Abbas announced he would not be running for election in January only a few days before other Palestinian officials claimed they were meeting in order to consider disbanding the authority. Internationally this has caused much dismay, as it strikes a blow to the fragile infrastructure of Palestine’s limited sovereignty as well as crushing hopes of further peace talks with Israel.

September 2008:

Rafik Husseini, the top adviser to the Palestinian President Mahmoud Abbas, told The Sunday Telegraph that Palestinian politicians may take the drastic step of disbanding the authority if a lasting agreement is not reached during the current peace negotiations.

Such a move would mark the end of the US-backed talks launched with much fanfare at Annapolis last November, the report said, and put day-to-day Palestinian governance back in Israeli hands, almost certainly igniting fresh violence in the process.

July 2008:

Abbas vows to dismantle PA if Israel frees Hamas prisoners for Shalit

June 2007:

President Mahmoud Abbas will dissolve the Palestinian Authority’s government Thursday after fighting between rival parties Hamas and Fatah consumed the Gaza Strip and was expected to call for a state of emergency, sources close to Abbas confirmed to FOX News.


But this time he really means it!

 

    

Abbas dreigt Palestijnse Autoriteit te ontmantelen

 

Abbas heeft hier vaker mee gedreigd. Het is een raar dreigement: terwijl de PA juist meer macht zou willen, en zelfs nationale zelfbeschikking, zou men nu juist macht opgeven en een ander opzadelen met de verantwoordelijkheid voor zijn volk te zorgen. Terwijl men Israel continu van allerlei wreedheden beticht, en van het zwaar onderdrukken van de Arabische minderheid in Israel, wil men het nu juist meer macht en zeggenschap geven over de Palestijnse bevolking.

 

Blijkbaar valt het dan wel mee met die ellende? Of wil men over de hoofden van de eigen bevolking heen een pr stunt uithalen en internationaal punten scoren? Want Westerse media en politici zullen dit ongetwijfeld als teken van wanhoop zien en als iets dat per se voorkomen moet worden, omdat het alle inspanningen van de afgelopen 20 jaar ongedaan maakt. En dat uiteraard op kosten van Israel, lees: door van Israel extra concessies te eisen. Israel, de enige partij die wel verantwoordelijkheid neemt en waarvan dus verwacht kan worden dat het het vredesproces, of wat daar nog van over is, redt. Het is een spel dat de Palestijnen goed beheersen en dat ze geen windeieren legt. Zelden worden ze ervan beticht zich als kleine kinderen te gedragen, en nooit zeggen Westerse politici en diplomaten: ‘Als jullie zo moeilijk blijven doen, dan maar geen staat. Dan zoeken jullie het maar uit en laten we Israel haar gang gaan. Graag of niet’. Als Abbas morgen in hongerstaking gaat en een einde aan alle bouw in de nederzettingen inclusief Jeruzalem eist, vrijlaten van alle gevangenen, een vliegveld in zijn achtertuin en nog zo wat dingen, dan zal het Westen van Israel eisen dat het daaraan tegemoet komt, om deze ramp te voorkomen. De vraag hoe groot die ramp daadwerkelijk zou zijn wordt uiteraard niet gesteld, zoals ook niemand het erover heeft dat Abbas’ termijn als president 5 jaar geleden al is verlopen.

 

RP

-------------

Abbas threatens to dismantle Palestinian Authority

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4511436,00.html

PA president's proposal to declare West Bank under occupation would annul Oslo Accords, leave Israel with full responsibility over Palestinians.

Elior Levy

Published: 

04.20.14, 08:55 / Israel News

The era of the two-state solution may soon be rocked by a decision that could signal its demise. Palestinian President Mahmoud Abbas is mulling the merits of a proposal to dismantle the Palestinian Authority, Yedioth Ahronoth reported Sunday morning.

 

 

Palestinian sources confirm that the government in Ramallah was considering the unprecedented move. Senior sources in the IDF's Central Command, who recently met with the heads of the Palestinian security services confirmed their West Bank counterparts were sincerely debating dismantling and disarming the PA's forces.

 

"A new generation arrives and asks us: 'What have you done?' I am now 79 years old, I cannot escape from passing off the flag," said Abbas during a weekend interview with Egyptian newspaper Al-Masry Al-Youm.

 

Related stories:

 

"The settlements endanger the peace process, and the new generation sees the two-state solution is becoming less and less likely, and that there is no escape from the one-state solution."

 

Behind the scenes, the PA has concocted a plan to gravely complicate matters for Israel – a declaration that the Palestinians are an "occupied government."

 

Such a move would annul the Oslo Accords and revoke the status of the PA as a sovereign authority, leaving Israel with full responsibility of the Palestinian population in the West Bank.

 

If the plan proceeds, the Palestinian leaders will their official authority, but settlements will be significantly more vulnerable to litigation in international courts.

 

Officials in the Israeli administration have been informed of the dramatic threat, according to Palestinian sources. With the deadline for the end of the agreed-upon frame for the negotiations looming, the Palestinian Central Council will convene Saturday for a special conference.

 

"The proposal may be discussed at the conference, but it is not clear it will pass," said Palestinian sources.

 

In recent weeks, both Israel and the Palestinians have reached out, with the help of US mediators, in attempts to salvage the talks – after the fourth wave of prisoners release was cancelled and Abbas' efforts to join 15 international organizations, treaties, and conventions.

 

    


Israeli's en Palestijnen houden separaat besprekingen met VS afgevaardigde Indyk

 

Thursday’s talks, in a Jerusalem hotel, were “very difficult,” the source said. “The gap… is still wide.”

Officials in Jerusalem said Friday that no progress had been made in peace talks that took place between Israeli and Palestinian negotiators the night before, and that the two sides would meet again next week after the Passover holiday.

State Department spokeswoman Jennifer Psaki said this week that Israeli and Palestinian negotiators are striving to reach an agreement to extend their peace talks beyond the April 29 deadline.

 

Het is trekken aan een dood paard, en de kans dat er bij nieuwe onderhandelingen wel serieus vooruitgang wordt geboekt en beide partijen bereid zijn tot serieuze concessies lijkt nihil. Er is een reden (of meerdere) dat de onderhandelingen steeds vastlopen. Wanneer het medicijn niet werkt, moet je misschien een ander proberen, of de patiënt even met rust laten, en vooral ook onderzoeken welke behandeling misschien effectiever zou kunnen zijn. De hulp van een andere dokter inroepen kan ook helpen.

 

The Palestinians want a state based on the lines that existed before Israel occupied the West Bank and Gaza in the 1967 Six-Day War.

 

Voor 1967 wilden de Palestijnen een staat in Israel, niet op de Westbank, dat toen in handen was van Jordanië. ‘The lines that existed’ waren tijdelijke wapenstilstandslijnen, die niet werden erkend als grens. Israel had meermaals voorgesteld om te onderhandelen en (een deel van) de bezette gebieden terug te geven in ruil voor vrede, maar dat wilden de Arabische staten niet. Na 1967 veranderde de PLO langzaam haar positie, van een staat in het hele gebied naar een staat op de Westoever en in Gaza, waarbij het onduidelijk blijft in hoeverre men als onderdeel van een vredesverdrag een Joodse staat Israel zal accepteren binnen de 1949 wapenstilstandslijnen. Uit enquetes blijkt steevast dat een meerderheid van de Palestijnen daar tegen is. Ook Fatah en PA functionarissen spreken zich geregeld uit tegen twee staten voor twee volken, en houden alle opties voor de toekomst open.

 

RP

-------------

 

Israelis, Palestinians to hold separate talks with US envoy

http://www.timesofisrael.com/israelis-palestinians-hold-separate-talks-with-us-envoy/

Indyk meets with Erekat in Jericho; Netanyahu reportedly refuses to free, deport Israeli Arab prisoners

   TIMES OF ISRAEL STAFF April 18, 2014

 

Israeli and Palestinian negotiators were to meet separately Friday with US peace envoy Martin Indyk, a Palestinian source said, a day after five hours of three-way talks failed to bring agreement.

Indyk was due to hold talks with chief Palestinian negotiator Saeb Erekat in the West Bank city of Jericho from 08:00 GMT, the source said, but he had no details of the US-Israeli meeting and Israeli officials did not respond to requests for information.

Thursday’s talks, in a Jerusalem hotel, were “very difficult,” the source said. “The gap… is still wide.”

Officials in Jerusalem said Friday that no progress had been made in peace talks that took place between Israeli and Palestinian negotiators the night before, and that the two sides would meet again next week after the Passover holiday.

State Department spokeswoman Jennifer Psaki said this week that Israeli and Palestinian negotiators are striving to reach an agreement to extend their peace talks beyond the April 29 deadline.

But commentator Nahum Barnea, writing in the Yedioth Ahronoth daily on Friday, likened the almost nine months of talks, into which Secretary of State John Kerry coaxed the sides, to prolonged “mutual torture.

“Kerry keeps them going like a gambler in a casino, who insists on putting his money on the roulette wheel, in the hope that the wheel will stop on his number at some point,” Barnea wrote.

“He believed that he would reach a peace agreement; then he limited himself to a framework agreement; he later limited himself even further to an American proposal for a framework; and then just to ideas.

“In the end, the entire prestige of the United States is invested in a marginal, questionable deal, which will only prolong the mutual torture.”

Washington is pushing for an extension, but the negotiations hit an impasse two weeks ago when Israel refused to release a group of Palestinian prisoners as agreed at last year’s launch of the talks.

Under the agreement, Israel had committed to freeing 104 prisoners held since before the 1993 Oslo autonomy accords in four batches, but it cancelled the release of the last group of 26.

Among them are 14 Israeli Arabs who the Jewish state is refusing to set free.

According to Israel Radio, the Palestinians are adamant in their demand that all 26 prisoners be released, but Prime Minister Benjamin Netanyahu has refused to concede on the issue of releasing the Israeli Arab terrorists. The head of the Shin Bet security service advised Netanyahu to release the 14 Israeli Arab prisoners in question and deport them to the Gaza Strip or abroad, the report said, but Netanyahu said he would not act in a way that may endanger Israeli citizens.

The Palestinians retaliated by seeking accession to several international treaties.

Palestinian Authority President Mahmoud Abbas told Israeli opposition MPs visiting him in the West Bank city of Ramallah on Wednesday that if talks were extended, he would want the first three months “devoted to a serious discussion of borders,” Haaretz newspaper reported.

The Palestinians want a state based on the lines that existed before Israel occupied the West Bank and Gaza in the 1967 Six-Day War.Read more: Israelis, Palestinians to hold separate talks with US envoy | The Times of Israel http://www.timesofisrael.com/israelis-palestinians-hold-separate-talks-with-us-envoy/#ixzz2zGGUvanA 
Follow us: @timesofisrael on Twitter | timesofisrael on Facebook

 

    

Vrijgelaten Palestijnse terrorist vertelt over postzegelverzameling

 

Volgens tegenstanders van Israel zijn de gevangenissen er onmenselijk en worden Palestijnen routinematig gemarteld, volgens de voorstanders zijn ze een waar paradijs waar je alle talen kunt leren, je studie afmaken, zoveel en lekker eten als je wilt en tussendoor je terroristische activiteiten voortzetten, maar nu zonder risico dat er op je geschoten wordt. De waarheid ligt in het midden, zoals ook uit onderstaand verhaal van een ex-gevangene en brute moordenaar blijkt.

 

Het was in de gevangenis wat lastiger, maar niet onmogelijk, om zijn hobby om postzegels te verzamelen voort te zetten. De restricties waren irritant, de kwaliteit van de postzegels die hij klandestien verzamelde liet te wensen over. Hij zegt niet dat hij werd mishandeld, of vernederd, of geen eten kreeg, of weken uit zijn slaap werd gehouden, of geen enkel kontakt met de buitenwereld kon hebben.

In een eerder interview met een Palestijnse krant vertelde hij wat hij had gedaan en waarom. Hij heeft geen spijt. Hij is vorig najaar vrij gekomen samen met tientallen andere moordenaars als onderdeel van de vredesbesprekingen met de Palestijnse Autoriteit.

 

“There was supposed to be a military operation shooting at a bus transporting Israeli soldiers…,” he remembered. “I was surprised when on my way to the area, I waited, waited and waited and the bus didn’t come. I was forced to carry out an operation on my own, an improvisation, I took it upon myself. An Israeli car approached, with two in it. I said, here’s a chance and I don’t want to return empty-handed.”

“They left the car… and walked towards the valley, and sat down under a pine tree. I went down to them. Of course I was masked and was carrying a rifle. He asked me: ‘Are you a guard here?’ I told him: ‘No, I’m in my home.’ I told him: ‘You are not allowed here. This is our land and our country. You stole it and occupied our land and I’m going to act against you.’”

“They were surprised by what I told them. I tied them up of course and then sentenced them to death by shooting, in the name of the revolution. I shot them, one bullet each, and went [hiding] in the mountains… I went to my aunt and told her: ‘We have avenged Muhammad’s blood.’”

I told her: ‘Instead of one, we got two.’ She cried out in joy.”

 

--------------------

 

Freed terrorist: Israel interfered with my stamp-collecting

http://www.timesofisrael.com/freed-terrorist-israel-interfered-with-my-stamp-collecting/

 

Issa Abd Rabbo, who murdered two hikers in 1984, complains that he couldn’t get ‘special albums’ in prison

  April 18, 2014

·          

Issa Abd Rabbo speaks about the murder he committed during an interview on Ma’an TV (Photo courtesy: Palestinian Media Watch)

 

Palestinians have long accused Israel of a range of human rights violations. But recently freed Palestinian terrorist Issa Abd Rabbo came up with a new one- infringing on his philatelic rights while he was incarcerated, keeping him from attaining high quality stamps and “special albums.”

Abd Rabbo was released from an Israeli prison in October 2013 as part of peace talks between Israel and the Palestinian Authority. He was serving two life sentences for murdering two Israelis, Ron Levi and Revital Seri, as they were hiking south of Jerusalem in 1984

Abd Rabbo happened upon the two university students as they rested under a pine tree. He tied them up at gunpoint, covered their heads with bags and fatally shot them both.

According to a Palestinian Media Watch translation, Abd Rabbo told Al Hayat al Jadida, a PA daily newspaper,  in an April 8 interview, ‘I’m proud of the stamps I collected in prison, but it was difficult for me to pursue [my] hobby in prison, because there were many restrictions, few letters arrived, and the quality of the stamps. Prison also affects our hobbies, and I had no special albums to put the stamps in properly, so I put them in an envelope – the same one that left prison with me.’”

“I have resumed my hobby of stamp collecting with enthusiasm, to make up for what I lost during my time in prison…” Abd Rabbo continued.

“I asked each prisoner to save the envelope for me so I could cut out the stamp or stamps attached to it. During my long time in prison, I collected 100 stamps, which accompanied me whenever I moved between nearly all of the occupation’s prisons…”

Abd Rabbo and other released murderers were welcomed by Palestinian Authority President Mahmoud Abbas  as “heroes.”

In a January 9 interview with Palestinian Ma’an news agency, Abd Rabbo calmly recounted the murder of the two Israelis.

“There was supposed to be a military operation shooting at a bus transporting Israeli soldiers…,” he remembered. “I was surprised when on my way to the area, I waited, waited and waited and the bus didn’t come. I was forced to carry out an operation on my own, an improvisation, I took it upon myself. An Israeli car approached, with two in it. I said, here’s a chance and I don’t want to return empty-handed.”

“They left the car… and walked towards the valley, and sat down under a pine tree. I went down to them. Of course I was masked and was carrying a rifle. He asked me: ‘Are you a guard here?’ I told him: ‘No, I’m in my home.’ I told him: ‘You are not allowed here. This is our land and our country. You stole it and occupied our land and I’m going to act against you.’”

“They were surprised by what I told them. I tied them up of course and then sentenced them to death by shooting, in the name of the revolution. I shot them, one bullet each, and went [hiding] in the mountains… I went to my aunt and told her: ‘We have avenged Muhammad’s blood.’”

I told her: ‘Instead of one, we got two.’ She cried out in joy.”Read more: Freed terrorist: Israel interfered with my stamp-collecting | The Times of Israel http://www.timesofisrael.com/freed-terrorist-israel-interfered-with-my-stamp-collecting/#ixzz2zGFg4lMY 
Follow us: @timesofisrael on Twitter | timesofisrael on Facebook

 

    


More Recent Articles


Click here to safely unsubscribe from "Israel & Palestijnen Nieuws Blog." Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy