Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


  1. Stemmingmakerij in de Rotterdamse raad (IMO)
  2. Het antizionisme van raadslid Nourdin El Ouali (IMO)
  3. Gaza: "Het is geen oorlog, het is een holocaust" (IMO)
  4. Abulkasim Al-Jaberi brengt de Intifada naar Amsterdam (IMO)
  5. Appa de Ophitser (IMO)
  6. More Recent Articles
  7. Search Israel & Palestijnen Nieuws Blog
  8. Prior Mailing Archive

Stemmingmakerij in de Rotterdamse raad (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/07/31/stemmingmakerij-in-de-rotterdamse-raad/  

= IMO Blog = 

NIDA, de partij van Nourdin El Ouali (zie vorige blog), doet zich voor als een redelijke partij, een partij voor alle Rotterdammers, maar heeft banden met sympathisanten van Hamas en met de Moslim Broederschap. Carel Brendel schrijft onder meer:

NIDA-leider en zelfverklaard “activist voor Gaza” El Ouali wilde ook letterlijk in zee gaan met Hamas. In 2011 stond het toenmalige GroenLinks-raadslid klaar om zich in te schepen op de Stefano Chiarini, het Nederlands/Italiaanse schip in de Tweede Gazavloot. Deze “Freedom Flotillas” worden georganiseerd en geregisseerd door Hamas en de Moslimbroederschap, zoals onderzoeker Steven Merley ruimschoots (pdf) heeft aangetoond. Dezelfde organisaties zaten ook achter de tweede vloot.

Uit naar de Telegraaf uitgelekte notulen bleek dat Amin Abou Rashed, internationaal fondsenwerver van Hamas, en Ibrahim Akkari, een oudgediende bij de Nederlandse Moslimbroeders, de hoofdrol speelden. Abou Rashed regelde in Italië de aankoop (pdf) van de Stefano Chiarini met geld bijeengebracht door stichting ISRAA, waarvan Akkari destijds de directeur was.

Aan tafel met NIDA

In het artikel van Brendel blijken ook andere leden van NIDA banden te hebben met radikale moslimorganisaties. Maar dat alles lezen we niet in de ‘gewone’ media, waar NIDA werd geportretteerd als een keurig nette club, een soort islamitisch CDA. In NRC Handelsblad (25 juli, niet online) gingen terrorisme deskundige en CU lid Beatrice de Graaf en El Ouali gezellig met elkaar in gesprek tijdens een etentje, waarin ze veel met elkaar gemeen blijken te hebben.

Aan tafel voor het diner gaan de christen en de moslim verder over het geloof. Ze genieten van het gesprek, gelovigen onder elkaar. De twee journalisten vergeten helaas te wachten op het gebed voor het eten. De Graaf doet of ze het niet gezien heeft. „Ik zou nu graag even bidden”, zegt ze.

Lastige kwesties en pijnlijke vragen worden gemeden of er wordt overheen gepraat. De journalisten laten het begaan, het is wel gemoedelijk zo, en het NRC is blijkbaar al lang geen ‘slijpsteen voor de geest’ meer. El Ouali komt weg met uitspraken als:

Nou, ik heb ook geen onderzoek gedaan, maar ik heb wel een mening hoor. Mijn opvatting is dat het internationale recht de oplossing moet bieden. Israël overtreedt dat recht.”

Het internationale recht dat door Hamas, op de mede door hem georganiseerde demonstratie verheerlijkt als heldhaftig verzet, met voeten wordt getreden. Maar dat zei De Graaf niet, en dat zeiden de journalisten ook niet.

Leefbaar

Het gescheld op Israel door El Ouali stuit wel op verzet van Leefbaar Rotterdam, dat El Ouali oproept om ook naar de andere kant te kijken. Op haar weblog schrijft raadslid Tanya Hoogwerf:

Dat NIDA-voorman Nourdin El Ouali compleet is ingegraven in de discussie rond het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden, moge duidelijk zijn. Er zijn geen andere slachtoffers dan onschuldige Palestijnse vrouwen en kinderen en er is geen andere dader dan Israël.(…)

Hij trekt hand in hand op met lieden die de terreurorganisatie Hamas helden noemt en hen zal steunen tot iedere zionist -lees Jood- verdwenen is. Tel daarbij op dat het handvest van Hamas letterlijk stelt: zoek achter iedere steen en boom en als je een jood vindt, dood hem, en we weten ongeveer in welke hoek de aanhang van de heer El Ouali zich beweegt. Enige objectiviteit en relativering ontbreekt. Hij houdt zich uitsluitend bezig met het verkeerd en eenzijdig informeren van met name jongeren over dit conflict, wat resulteert in een verdere stijging van het al jaren groeiende antisemitisme in onze stad. Laten we niet vergeten dat Rotterdamse synagogen beveiligd moeten worden omdat er een reële dreiging van geweld bestaat.

Ze roept El Ouali op om de jongeren ook ‘de andere kant van de medaille te laten zien’ en beschuldigt NIDA, de SP en Groen links ervan ‘met hun ophitserij de Joodse Rotterdammers het slachtoffer te laten zijn van toenemende dreiging en spanning om hun eenzijdige wereldbeeld door te duwen’.

Harde aantijgingen, maar niet geheel onterecht. In het AD noemde de SP de aantijgingen ‘pure stemmingmakerij’ en beticht ze Hoogwerf ervan ‘politiek te bedrijven over de rug van onderdrukte Palestijnen’. Ook GroenLinks is geschrokken van de verwijten van Leefbaar, aldus het AD: “Dit is zo kort door de bocht. Het zijn echt ongelooflijke beschuldigingen”, zegt fractievoorzitter Judith Bokhove.

Ongelooflijke beschuldigingen

Blijkbaar vinden ze de idiote aantijgingen van etnische zuiveringen en de eis dat Israel 5 miljoen Palestijnen binnenlaat geen ‘stemmingmakerij over de ruggen van de slachtoffers van het conflict.’ En blijkbaar is het geen probleem om een demonstratie te organiseren waar over ‘zionistische honden’ wordt gesproken en Israeli’s ‘moderne Hitlers’ worden genoemd. Want het is tegenwoordig normaal geworden om dit soort onzin en laster over Israel te verspreiden. Iedereen kan ongestraft alles over dit land roepen, niet gehinderd door tegenwerpingen of lastige vragen, of afkeuring. Anti-Israel zijn is hip, en als je er tegenin gaat ben je al gauw een zionistenvriend of op zijn best een naïeveling die nog gelooft in de oude sprookjes van ‘het tot bloei brengen van de woestijn’ en het ‘eenzame moedige landje ten midden van boze Arabische buren’. Oh ja, en als je erop wijst dat sommige uitlatingen de grens tussen legitieme kritiek op het Israelische beleid en antisemitisme duidelijk overschrijden, dan ben je tegen de vrijheid van meningsuiting en wil je Israel critici de mond snoeren over de ruggen van de Holocaustslachtoffers.

In naam van de legitieme Israel kritiek worden zionisten gecriminaliseerd, zelfmoordaanslagen met de opstand in het getto van Warschau gelijkgesteld, fuck de talmoed geroepen, leden van het CIDI uitgescholden, politici lafaards genoemd omdat ze de agenda van de Wijzen van Zion uitvoeren, en de intifada naar de poorten van Amsterdam gehaald. Ondertussen neemt het antisemitisme toe en durven Joden niet meer herkenbaar over straat. Hoogwerf is wat kort door de bocht, maar heeft niet helemaal ongelijk wanneer ze de hetze van met name NIDA maar ook de SP en GroenLinks (die ook banden hebben met de diverse radikale pro-Palestina organisaties) in verband brengt met het toenemende antisemitisme. De media spelen hier echter ook een rol in met hun vaak eenzijdige en suggestieve berichtgeving, en de politici van al die andere partijen die niks zeggen omdat dat niet opportuun is. En de debatcentra en universiteiten waar de ene na de andere eenzijdige lezing wordt georganiseerd, tot boycots wordt opgeroepen en pro-Israel bezoekers worden uitgejouwd.

Opruimen

Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat met name links haar idealen zo verloochent en eenzijdig en kritiekloos het Palestijnse verhaal gelooft en uitdraagt. Links staat voor mij o.a. voor kritisch nadenken, de macht bevragen, rechtvaardigheid en bescherming van hen die dat nodig hebben. Het staat voor gelijkwaardigheid en emancipatie, niet voor steun aan terroristische groeperingen en het ontzeggen van nationale rechten aan het meest vervolgde volk. Het demagogische geschreeuw van Appa, Al Jaberi en Abu Jahjah heeft niks maar dan ook niks met linkse idealen en gedachtengoed te maken, ook al beroepen zij zich op termen als antiracisme en antikolonialisme. Fascistoïde partijen gebruikten in het verleden vaak linkse termen en symbolen om hun ware aard te verhullen. Oproepen tot geweld tegen een bepaalde groepering (‘zionisten en al hun handlangers’), overgoten met een sausje van solidariteit.

Blijkbaar is het voor velen moeilijk daar doorheen te prikken en komt de kritiek van met name rechts, die hierin een mooie aanleiding ziet links in diskrediet te brengen. Ik wil kritiek op de ophitsing, het verheerlijken van geweld en het radikalisme op Gaza demo’s en het doorgeslagen antizionisme in het algemeen niet alleen op Geen Stijl of Jalta lezen, maar in mainstream media en juist linkse kwaliteitsmedia zoals De Groene Amsterdammer, VN of de VPRO. Links moet zijn eigen rotzooi opruimen, want als we dat aan rechts overlaten, ruimen ze meer op dan ons lief is.

Ratna Pelle

 

    

Het antizionisme van raadslid Nourdin El Ouali (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/07/31/het-antizionisme-van-raadslid-nourdin-el-ouali/  

= IMO Blog = 

Na het gedoe over de stedenband van Amsterdam met Tel Aviv en Ramallah, is er ook gedoe vanwege een geplande handelsreis naar Israel waaraan burgemeester van Rotterdam Aboutaleb zou deelnemen. Schande, aldus het islamitische NIDA (dat in Rotterdam 2 zetels heeft), GroenLinks en SP in koor. Het AD schrijft:

Nourdin El Ouali (Nida) spreekt desgevraagd van ‘een snoepreisje naar een niet-democratische staat die zich schuldig maakt aan agressieve koloniale uitbuiting en etnische zuivering’. ,,In dat soort oorden heeft onze burgervader niets te zoeken. Als hij wel zou gaan, dan keurt hij de misdaden van Israël impliciet goed uit naam van onze stad. Dat is onbestaanbaar.”

El Ouali haalt ook de demonstratie in Rotterdam van vorig jaar zomer erbij, en beweert dat, omdat er toen duizenden mensen (van de 600.000 inwoners van Rotterdam) demonstreerden, Israel nu geboycot moet worden. Knap staaltje logica:

El Ouali ontkent dat laatste niet. ,,Maar een bezoek aan Israël valt simpelweg niet te rijmen met de massale steunbetuigingen die vorig jaar in Rotterdam te horen waren aan het adres van de belegerde Palestijnen in Gaza. Ik mag toch hopen dat Aboutaleb die demonstratie niet vergeten is.”

Op het weblog Vers Beton gaat hij verder tekeer tegen Israel, met absurde en idiote aantijgingen zoals we die van de radikale anti-Israel organisaties inmiddels gewend zijn. Uit de mond van een gemeenteraadslid, gekozen om de belangen van de burgers in zijn stad te behartigen, klinkt het nog wat bevreemdender.

De Palestijnen zijn sinds 1947 ofwel verjaagd uit hun huizen ofwel vermoord, gevangen, dan wel uitgesloten, collectief van hun identiteit beroofd en anno 2015 de wanhoop ver voorbij.

Terugkeer

Omdat Israel de ‘meer dan vijf miljoen’ nakomelingen van de Palestijnse vluchtelingen niet wil toelaten, is het geen democratie, zo vervolgt hij.

Het recht op terugkeer is internationaalrechtelijk een belangrijk punt waar vaak te makkelijk overheen gestapt wordt. Vaak wordt op een Bijbelse manier geschermd met het recht op het bestaan van Israël. Hierbij wordt het recht van Palestijnen om naar hun land terug te keren en hun bezittingen op te eisen vergeten: in bezit genomen grond en de vele bezittingen waar Israël haar voordeel mee doet. Dit terwijl Palestijnen wegrotten in de vele vluchtelingenkampen in de regio.

Dat eerste is onzin, zoals ik eerder heb betoogd, en de Israelische weigering om op deze manier een einde te maken aan de Joodse zelfbeschikking heeft niks met de bijbel te maken. De VN heeft Israel toegelaten in 1949 en heeft in 1947 een delingsplan voorgesteld, gebaseerd op het principe van twee staten voor twee volken. De Palestijnen hebben zich nooit bij dit principe neergelegd, de lippendienst aan een tweestatenoplossing ten spijt. Ook El Ouali erkent Israel blijkbaar niet en is voor een groot Palestina.

Er zijn evenveel Joden verdreven uit Arabische landen, maar die bleven niet ‘wegrotten’ in de vele vluchtelingenkampen in Israel, maar hen werd een huis en een toekomst geboden. Overigens hebben na de oorlog in de voormalige nazi-kampen ook nog jaren honderdduizenden Joodse vluchtelingen zitten wegrotten, totdat de staat Israel werd uitgeroepen en ze eindelijk ergens welkom waren (de Britten weigerden ieder compromis om een deel van hen in Palestina toe te laten; dit droeg sterk bij aan het gevoel van urgentie onder Joodse leiders in Israel). Dat de Palestijnen wegrotten in VN vluchtelingenkampen in Arabische landen is in de eerste plaats de schuld van die landen en in de tweede plaats van de UNRWA. Beide houden liever de droom levend dat ze ooit ‘terug’ kunnen keren naar de situatie van voor 1948 en de stichting van Israel ongedaan kunnen maken. De internationale gemeenschap (en dan met name de VS en de EU) betalen jaarlijks miljarden aan UNRWA om de kampen te bestieren en de kinderen hun ‘Palestijnse identiteit’ bij te brengen. Opdat zij niet als Jordaans staatsburger een nieuw leven opbouwen en hun verleden zouden vergeten!

Zuivering

Ook de volgende aantijging is idioot:

De realiteit van een agressieve koloniale uitbuiting en etnische zuivering door de staat Israël maken een menswaardig bestaan voor Palestijnen al decennia onmogelijk.

Het is al twijfelachtig in hoeverre je sinds het ontstaan van de PA en de autonomie die zij heeft gekregen nog kunt spreken van bezetting, koloniale uitbuiting is helemaal niet aan de orde. Palestijnen op de Westoever hebben het beter dan veel andere Arabieren in het Midden-Oosten, hebben een hogere levensstandaard en een hogere opleiding. Daar is verder weinig ‘mensonwaardigs’ aan of je moet van mening zijn dat driekwart van de wereldbevolking onder ‘mensonwaardige’ omstandigheden leeft. De lonen die Israelische bedrijven aan Palestijnen uitbetalen liggen een stuk hoger dan die in de PA, wat een reden is dat zoveel Palestijnen voor Israeli’ s werken (dat waren er vroeger, voor de strenge veiligheidsmaatregelen in reactie op de twee intifada’s nog een stuk meer). De Gazanen zijn er slechter aan toe, maar dat is in de eerste plaats Hamas aan te rekenen, dat er sinds 2007 de macht heeft. Er is sprake van ongelijkheid tussen Israeli’s en Palestijnen, zoals die er ook is tussen Grieken en Turken of Marokko en Mali, maar er is geen sprake van uitbuiting. De ongelijkheid heeft vooral te maken met het verschil in cultuur, opleiding, geschiedenis en mentaliteit tussen Joden en Arabieren, zoals die eind 19e eeuw, toen Joodse immigranten zich in Palestina vestigden, er gemeenschappen bouwden en het land ontgonnen, al tot uiting kwam. En die etnische zuivering, daar heb ik de laatste tijd al vaker over geblogd. Het zou de eerste keer zijn dat bij een etnische zuivering de bevolking toeneemt, en het zou ook de eerste etnische zuivering zijn waarbij het ‘zuiverende’ volk duizenden uit het ‘gezuiverde’ kamp in zijn ziekenhuizen behandelt.

Demo(nisering)

El Ouali verwijst zoals gezegd naar de Gaza demonstratie van vorig jaar, en ziet die als argument waarom Aboutaleb niet naar Israel mag afreizen. Dus als Wilders duizenden mensen de straat op krijgt om tegen de bouw van nieuwe moskeeën te demonstreren, dan mogen er geen nieuwe moskeeën gebouwd worden? Vreemd begrip van democratie heeft deze volksvertegenwoordiger. Hij was zelf presentator op die demo, en praatte het programma aan elkaar. Ik citeer hier even uit de bijdrage van een bij mijn lezers inmiddels bekend heerschap:

Hamas is het verzet en is geen terroristische organisatie zoals Israhel en de zionistische lobby bij de NOS en de Telegraaf, AD en meer van dat soort rotzooikanalen je doen geloven. Ik ben pro-Hamas totdat de zionisten zijn verdreven. Wat een helden! Wat een helden zijn die Palestijnen, een voorbeeld voor de rest van de wereld. Nooit heeft een volk zo gevochten als de Palestijnen. Ik salueer de grootste en heldhaftigste strijders die deze wereld ooit heeft gezien! Free Palestina (10x).

Ik ben geboren in 1983 toen de zionistische honden al jarenlang Palestijns land aan het annexeren waren. In de 31 jaar dat ik leef zijn deze moderne Hitlers nog steeds bezig met het beroven van land, van dromen en van mensenlevens.

Ik wil een vuist zien voor deze helden, onze helden! Ik wil een vuist zien die zo krachtig is dat niemand deze kan breken. Ik wil een vuist zien voor de adrenaline die nu raast door onze aderen en het kippevel dat deze helden ons geven, om voor ze te staan hier.

Het bekende Appa-verhaal: Hamas wordt hier verheerlijkt zoals nooit tevoren. Hun aanslagen op burgers, het gebruik van burgers als menselijk schild, het onderhandelen over en marchanderen met lichaamsdelen van gedode soldaten, de raketten die men opslaat in scholen en moskeeën, het hoofdkwartier onder het Shifa ziekenhuis… allemaal zeer heldhaftig ja, moediger dan de opstand in het getto van Warschau om maar iets te noemen.

Naast de verheerlijking van Hamas zien we de demonisering van zionisten, het nieuwe woord voor Joden, die de media en politiek beheersen en het absolute kwaad symboliseren. Over de antisemitische wortels van dergelijke (en andere) thema’s van Appa heb ik zelf en ook Carel Brendel eerder al geschreven. Appa verheerlijkt geweld tegen burgers, hij verheerlijkt bloedige aanslagen in Israel (totdat alle zionisten (spreek: joden) uit het land zijn verdreven), en de mensenmassa juicht en joelt en steekt zijn vuist in de lucht. Het is opruiing pur sang, en Appa is een demagoog die de massa’s weet op te zwepen tot ze uitzinnig van woede zijn. En wie steunt dat alles van harte? Raadslid Nourdin El Ouali, die aan dit dieptepunt refereert als ‘één van de grootste demonstraties die ooit in Rotterdam is gezien’ en beweert dat die nu wordt ‘weggewuifd’ wanneer Aboutaleb ‘vriendelijk handjes gaat schudden met Israëlische regeringsleiders met bloed aan hun handen’. Diezelfde El Ouali zou graag zien dat Aboutaleb afreist naar Gaza stad, waarmee hij een stedenband wil, om handjes te schudden met Hamas leiders die nog leven omdat ze in een Israelisch ziekenhuis zijn behandeld. Tot zover de gruweldaden van dit weerzinwekkende schurkenregime.

Ratna Pelle

(Vervolg: Stemmingmakerij in de Rotterdamse raad)

 

    

Gaza: "Het is geen oorlog, het is een holocaust" (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/07/23/gaza-het-is-geen-oorlog-het-is-een-holocaust/  

= IMO Blog = 

De andere sprekers op de Gaza-demo in Amsterdam waren niet beter dan Al-Jaberi en Appa. Er was een ex-Israelische vrouw die niks meer van haar land moest hebben en haar nationaliteit heeft afgezworen. Ze woont nu heel gelukkig met haar gezin in Gaza, waar ze alle vrijheden als westerse seculiere vrouw geniet. Oh nee, ze woont in Nederland, en gaat van hieruit tekeer tegen Israel. Ze zei onder andere:

Mijn naam is Ayala Levinger. Ik ben in de zionistische apartheidstaat Israël geboren en ik woonde daar 26 jaar. Ik heb negen jaar geleden afscheid genomen van mijn nationaliteit. Toen begon ook mijn bewustwordingsproces na jaren van indoctrinatie. Ik moest mijn geschiedenis helemaal opnieuw leren kennen, maar deze keer de waarheid: de geplande etnische zuivering, de nakba, de massacres, het pesten en mishandelen van Palestijnen en misdaden die al 68 jaren in mijn geboorteland plaats vinden. Ook in de tijd dat ik daar woonde, in mijn naam, zodat ik van privileges en supremacy kon genieten. En nog steeds. Ik kan bijvoorbeeld mijn familie bezoeken. Dat kunnen Palestijnen hier vaak niet.

Het is inderdaad best bijzonder te noemen dat Israel haar nog welkom heet om haar familie op te zoeken. Ik denk dat je dat in veel landen niet hoeft te proberen nadat je je nationaliteit om principiële redenen hebt afgezworen. Maar zij blijft welkom, ondanks haar radikale ideeën. Arabieren die de Israelische nationaliteit hebben kunnen hun familie ook bezoeken, Palestijnen kunnen inderdaad niet zomaar naar Israel. Tot de eerste intifada kon dat een stuk makkelijker, maar het vele geweld en de vele dodelijke aanslagen en tegenaanvallen die volgden hebben het klimaat verhard en de veiligheidsmaatregelen zijn enorm opgevoerd.

Levinger genoot in Israel het privilege om als Jood te leven in de enige staat waar Joden zelfbeschikking hebben en in de meerderheid zijn, in een staat waar een aantal Joodse gebruiken en tradities worden gedeeld en doorgegeven en ook in het straatbeeld en nationale symbolen zichtbaar zijn. Het privilege niet langer een minderheid te zijn, afhankelijk van de regels in het land waar men woont, met altijd het gevaar van antisemitisme zoals dat nu ook weer opspeelt in sommige Europese landen. Zij genoot daar ook het privilege in vrije verkiezingen te kunnen stemmen, en in de vrije pers haar mening te kunnen uiten, en om de ideeën en ideologie (‘kritisch zionisme’ noemt ze het zelf) waarmee ze is opgevoed te bekritiseren en af te wijzen.

Ik begrijp van haar dat ze afstand doet van dergelijke privileges en wil gaan leven in een ‘post-koloniale democratie met gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen’. Ik denk dat in deze staat, waar Arabieren snel de meerderheid zullen vormen, van gelijkheid en rechtvaardigheid voor Joden geen sprake zal zijn, gezien de toestand van minderheden en Joden in het bijzonder in de Arabische wereld. Zij is bereid haar veiligheid en rechten op te geven voor zo’n hypothetisch land. Veel mensen in Israel zijn dat terecht niet, die genieten na 2000 jaar geschiedenis vol vervolging en discriminatie graag van het privilege een eigen land met een leger en politieke macht te hebben. Een privilege dat de meeste Arabieren overigens ook genieten, zij het niet met dezelfde vrijheden en levensstandaard. De positie van de Arabieren zal er niet noemenswaardig op vooruitgaan door Israel te elimineren. En veel Palestijnen leven stiekem liever onder Israelisch bestuur dan onder de PA, zo blijkt telkens weer uit enquêtes onder Arabische inwoners van Jeruzalem.

Die zionistische indoctrinatie valt wel mee, zeker in de media maar ook op de staatsscholen laat men niet alleen het zionistische perspectief zien en zijn Arabieren niet alleen maar de vijand. De ‘waarheid’ waar Levinger het over heeft is de waarheid van ideologen als Ilan Pappe, die zelf hebben toegegeven dat feiten ondergeschikt zijn aan het doel en de ideologie. En die door historicus Benny Morris op vele fouten betrapt is.

Maar er waren nog meer sprekers. Dyab Abu Jahjah, speciaal uit Belgie overgekomen, deed ook een duit in het zakje:

Palestina is ons bloed. Vanaf dat ik vijf jaar was heb ik betoogd voor Palestina. De eerste keer dat ik een gedicht heb geschreven, dat was niet voor een geliefde, dat was voor Palestina. De eerste keer dat ik een kalasjnikov heb gedragen dat was voor Palestina. Palestina is ons bloed. Maar, beste vrienden, we moeten ook beseffen, dat we naast Kno’Ledge straks moeten gaan staan als hij tegen Zwarte Piet gaat staan. We moeten ook daar gaan staan.

Over het verheerlijken van geweld gesproken. Anja Meulenbelt heeft het op haar weblog over ‘steengoede sprekers’, en heeft alle begrip voor de steun voor Palestijns geweld, in welke vorm dan ook.

Palestijnse activist Mohammed Matar zei over de Gaza oorlog: “Ik wil het geen oorlog noemen, het is genocide”. Waarna het publiek ‘verbeterde': “Het is een holocaust”, waarop hij zei: “Precies”.

Facebook

Op de Facebookpagina van het evenement (de demo) stond de volgende illustratie:

En de volgende reactie:

Ester Voet is via het fascistische CIDI de spreekbuis van Likud.nl en de PVV, nog doortrapter dan haar voorganger Ronnie Naftaniel.

Juist ja. – Die zionistenhonden moeten eens ophouden ons voor antisemieten uit te maken. We zijn alleen maar tegen de Joodse zionistische almacht zoals die ook in de Protocollen van de Wijzen van Zion uit de doeken wordt gedaan.

En deze, met een heel verhaal erbij waarom je Israel altijd tussen aanhalingstekens moet schrijven, als daad van verzet:

By keeping “Israel” between quotation marks, you declare your disagreement with a Polish immigrant’s presence in a Palestinian house whose owner ended up in a tent in the desert. Wrong cannot become right, not even in 70 decades’ time; the house will always be the Palestinian’s.

Waarom blijft een Jood die al 70 jaar in Israel woont of zijn kinderen, altijd een buitenlander volgens de antizionisten, terwijl een Egyptenaar of Syriër al na twee jaar een Palestijn werd met een onvervreemdbaar recht voor zijn nakomelingen om zich daar altijd te kunnen blijven vestigen? En waarom wordt altijd vergeten dat er ook een miljoen Joden uit Arabische landen zijn verdreven, en dat een groot deel van de Joden in Israel ook uit die landen afkomstig is? Dat Joden sowieso oorspronkelijk uit het Midden-Oosten kwamen, maar helaas werden verjaagd en zich noodgedwongen over de wereld verspreidden?

Palestina beweging anno nu

Waarom ik al deze shit hier aanhaal en bespreek, vraag je je misschien af. Simpel. Ik wil het laten zien. Dit is dus de Palestina beweging anno nu. Het is de tigste Gaza demonstratie, met grotendeels dezelfde sprekers, dezelfde steun voor Hamas en de Moslim Broederschap en alle Palestijns geweld tegen Israel, dezelfde ontkenning van Joodse rechten, dezelfde idiote beweringen over genocide en Israel als grootste schurkenstaat. Er worden weer openlijk holocaustvergelijkingen gemaakt. En wat verschijnt er een dag later op het Amsterdamse AT5?

Enkele honderden mensen zijn vandaag aanwezig bij een demonstratie tegen, wat ze noemen, de bezetting van Gaza. Met leuzen als ‘Stop de blokkade, stop de bezetting’, zullen ze stilstaan bij het conflict in de Gazastrook, dat een jaar geleden aan meer dan 2100 Palestijnen het leven kostte. Na toespraken op de Dam, loopt de menigte een mars door het centrum.

Een verslaggever van AT5 die bij het protest aanwezig is, spreekt van een gemoedelijke sfeer. Mensen droegen Palestina-sjaals en vlaggen en luisterden naar verschillende toespraken op het plein.

Waarom heeft men het niet over de vlaggen van de moslimbroederschap, de haat en ophitsing in de speeches, de vergelijking van Hamas met het verzet in het getto van Warschau? Vindt men dat normaal? Heeft men het niet gezien? Is men er inmiddels al aan gewend dat pro-Palestina activisten zich zo uitlaten? Ondertussen steunen vaak ook gematigdere partijen en organisaties de Gaza en Palestina protesten. Er waren nu geen andere politieke partijen, maar GroenLinks en de SP en soms ook de PvdA worden regelmatig bij dergelijke demo’s aangetroffen, net als de FNV en allerlei vrouwen- en antiracisme groeperingen.

Naast het aloude Palestina Komitee, dat Israels bestaansrecht ontkent maar oppast met het openlijk oproepen tot geweld en de grens met antisemitisme niet overschrijdt, zijn er een aantal nieuwe organisaties bijgekomen zoals Youth for Palestine, Back to Palestine en DocP.

Deze organisaties zitten naast de talloze Gaza demo’s met beroeps ophitser Appa en consorten ook achter de protesten tegen de stedenband met Tel Aviv, en de BDS campagne, waar DocP de spil in is. Ook deze acties zijn gericht tegen Israels bestaansrecht, tegen iedere vorm van toenadering of oplossing van het conflict. De manier waarop ‘Palestina’ ‘vrij’ (dat wil zeggen ‘Jodenvrij’ net als al algemeen gangbaar is om wat betreft de Westbank te eisen) moet worden, laat zich raden: door strijd. Dat kan via vreedzame acties, maar dat kan evengoed met geweld. De Joden zijn immers allemaal Europese kolonisten die maar ‘terug naar hun eigen land’ moeten en de Palestijnen zijn allemaal heroïsche verzetsstrijders. Maar wanneer iemand dat over Marokkaanse Nederlanders zegt die hier 30 of 40 jaar wonen, dan is de wereld te klein.

Het wordt tijd dat deze beweging gezien wordt voor wat zij is: een extreme beweging met extreme doelen die de gewapende strijd steunt en zelfs dreigt deze ‘naar de poorten van Amsterdam’ te brengen. Een beweging die haat en geweld predikt. Een beweging waar mensen met kritiek op (of zelfs afkeer van) Netanyahu en de nederzettingen niks te zoeken hebben.

Ratna Pelle

 

    

Abulkasim Al-Jaberi brengt de Intifada naar Amsterdam (IMO)

 
 
= IMO Blog = 
 
Ik heb het hier vaker over het extremisme van de zogenaamde pro-Palestina beweging (Ik zeg liever anti-Israel beweging, want ze komen niet voor Palestijnen op wanneer niet Israel maar bijvoorbeeld Syrië of IS de boosdoeners zijn. Moslims die moslims afslachten, dat is nou eenmaal geen nieuws en daarmee krijg je geen aandacht van de media en geen mensen mee op de been). De reden is dat ik schrik van het openlijke antizionisme (dus niet ‘kritiek op het nederzettingenbeleid’ e.d.) en ook de totale stilte van de politiek wat dit betreft. Sterker nog, linkse partijen gaan er vaak in mee en steunen activiteiten die gericht zijn tegen Israels bestaansrecht en tegen vrede.
 
Op de demo van 11 juli op de Dam (georganiseerd door ‘Youth for Palestine’ en ‘Back to Palestine’) kwam dit weer duidelijk naar voren. Men is openlijk tegen Israels bestaansrecht, en er werden leuzen gescandeerd als ‘Palestine free from the river to the sea’. Over spreker Appa heb ik al uitvoerig geblogd. Ondanks zijn extreme en soms zelfs antisemitische uitspraken (Hij had het dit keer over “het terroristische zionistische regime van deze illegale schurkenstaat”, en: “Netanyahu is de grootste oorlogscrimineel van deze tijd.”) wordt hij steeds weer uitgenodigd om de aanwezigen op te hitsen tegen Israel en een ieder die dit land niet net zo zeer verafschuwt als hij (lafbekken, medeplichtigen, etc. in zijn woorden). Hij steunt openlijk alle geweld van de Palestijnen tegen Israel, tot en met de meest wrede aanslagen op burgers.
 
Ook Abulkasim – ‘fuck de koning’ – Al-Jaberi ging flink tekeer op de Dam. Hij zei:
Wat we vandaag in Gaza zien is de voortzetting van de etnische zuivering van Palestina. Door deze Nakba, deze catastrofe, zijn bijna alle inwoners van Gaza vluchtelingen die in ’48 werden verdreven door zionisten. Generaties achter elkaar leven onder een gruwelijke bezetting.
 
Welke bezetting? Die door Hamas? En wat voor etnische zuivering heeft tot gevolg dat de bevolking alleen maar toeneemt? Als het aantal Palestijnse doden door Israel een etnische zuivering is, dan hebben Jordanië en Libanon zich daar ook schuldig aan gemaakt, en kun jij bij alle gewapende conflicten van etnische zuivering spreken. Het slaat nergens op deze term zo lukraak te gebruiken, alleen om je woede en afkeer over een zaak te uiten.
 
… Drie generaties van dezelfde familie begraven onder het puin van hun eigen huis. Lieve zusters en broeders, wij zijn getuige van een genocide.
 
Sinds wanneer is sprake van een genocide als meerdere generaties van een gezin worden gedood? Genocide betekent het systematisch uitmoorden van een volk, zoals de nazi’s met de Joden deden in de oorlog. Hoe tragisch ook, het is absurd en smakeloos het doden van onschuldige burgers in een oorlog (wat in iedere oorlog gebeurt) als genocide te bestempelen. Daarbij had Israel overduidelijk ten doel om Hamas te treffen; indien men zoveel mogelijk burgers had willen doden was men anders te werk gegaan. Al Jaberi’s kritiek blijft niet beperkt tot Israel:
 
We leven in een land dat net als Israël gebouwd is op koloniaal geweld en racisme. Daarom zijn de levens van moslims en Arabische kinderen niks waard voor Rutte en de regering die hij vertegenwoordigt. Of het nu gaat om Ismail en Mohammed uit Gaza of Bagdad, of hun naamgenootjes uit de Schilderswijk en Kanaleneiland.
 
In Nederland zijn, net als in andere Westerse democratieën, de levens van iedereen evenveel waard. Ongeacht je geloof of afkomst heeft de overheid de taak je te beschermen en heb je recht op gelijke behandeling volgens de wet. Krijg je die niet, dan kun je naar de rechter stappen, en naar de media, met recht op een advocaat en diverse anti-racisme organisaties die je steunen. Politiegeweld wordt onderzocht, en zo nodig worden maatregelen genomen. Dat wil niet zeggen dat er nooit iets mis gaat, maar veel beter kun je het niet krijgen in deze wereld. Zeker niet in de Arabische wereld. Misschien dat Al Jaberi het racisme en overheidsgeweld van bijvoorbeeld Marokko eens wil onderzoeken?* Hoeveel zijn de levens van Amazigh waard voor de Marokkaanse regering? En die van buitenlandse immigranten op weg naar Europa? Ik heb afschuwelijke verhalen gehoord over wat die mensen aan racistisch geweld te verduren hebben in de maanden dat ze er werken om het geld voor de mensensmokkelaars bij elkaar te sparen. En hoeveel is het leven van een Jood of christen in de Arabische wereld waard? Te suggereren dat in ons land Arabische kinderen zonder pardon worden afgemaakt (Hoeveel kinderen zijn er door onze meedogenloze beruchte speciale commando’s in koelen bloede vermoord, beste Al Jaberi?), terwijl in Arabische landen de afgelopen jaren honderdduizenden Arabische kinderen zijn gedood en gevlucht, is enigszins absurd.
 
De Palestijnen hebben dit allang begrepen. Zij weten dat onderhandelen geen zin heeft met een regime dat jouw menselijkheid niet eens erkent. Daarom hebben ze de weg van het verzet gekozen, en dat is de enige weg naar bevrijding. Ieder volk dat aangevallen wordt, heeft een onvervreemdbaar recht op zelfverdediging, “by any means necesarry”. Net zoals het joodse verzet in de getto´s van Warschau de wapens oppakte tegen de Nazi´s, vechten de Palestijnen nu voor hun vrijheid.
 
De ‘weg van het verzet’, oftewel aanslagen op Israelische kinderen, raketten op kleuterscholen en, als het ze zou lukken, ziekenhuizen. Het verzet dat de Protocollen van Zion citeert en de hadith die zegt dat alle Joden gedood moeten worden, ook die achter de gharka boom. Het verzet dat kinderen indoctrineert op zomerkampen en inzet als menselijk schild. Het verzet dat alle Joden uit Israel wil verdrijven, en in Nederland terecht een terroristische organisatie wordt genoemd. En dat wordt dan en passant eventjes vergeleken met het heroïsche maar kansloze verzet in het getto van Warschau, waar Joden met duizenden tegelijk per dag stierven door het geweld, de honger, de kou en de wreedheid van de nazi’s. Waar ze wisten dat ze er niet meer levend uit zouden komen.
 
Het is onze verplichting om een echo te vormen van dat verzet. Daarom moeten wij ons inspannen om een complete boycot van alles wat naar Israel ruikt af te dwingen. Wij eisen ook dat Nederland alle banden, politiek, economisch en militair, met Israel breekt en sancties oplegt. Wat doet bijvoorbeeld die Israelische ambassade in Den Haag? De enige plek in Den Haag waar deze criminelen zouden moeten zijn is voor een tribunaal in het internationaal gerechtshof.
 
Het is onze plicht om dit soort onzin krachtig te weerspreken en mensen, ook sympathisanten van de Palestijnen, op te roepen hun gezonde verstand erbij te houden. De ambassade staat daar naast vele andere ambassades van landen waar heel wat meer aan de hand is op het gebied van mensenrechten, zoals die van Iran, Saudi-Arabië, Rusland en China, maar daar horen we Al Jaberi niet over.
 
…En wij zijn een generatie die niet zo veel geduld heeft. Wij komen niet met een uitgestoken hand maar met een vuist in de lucht. Wij vragen niet om gerechtigheid, wij eisen gerechtigheid voor Palestina. Wij brengen de Palestijnse Intifada naar de poorten van de gemeente Amsterdam, die een stedenband wil aangaan met Tel Aviv, de hoofdstad van terrorisme. Naar de poorten van de politiebureaus, die ons bedreigen met arrestatie als we onze steun aan het verzet willen uitspreken.
 
Is dit een oproep tot geweld? Mag je oproepen tot een intifada (dat wil zeggen aanslagen en ander geweld) in Amsterdam? Ophitsen tot en het verheerlijken van geweld is verboden, of het nou geweld tegen Joden, moslims of anderen is. Blijkbaar vindt Al Jaberi het eerste prima, sterker nog, dit past op een of andere manier binnen zijn definitie van ‘gerechtigheid’.
 
Ik weet wel een paar betere gegadigden voor de term ‘hoofdstad van het terrorisme’. Gaza stad bijvoorbeeld, waar tegenstanders worden gemarteld in gevangenissen of van de daken gegooid, zoals indertijd met Fatah aanhangers gebeurde. Waar een uitgebreid tunnelnetwerk is gebouwd van door de UNRWA verstrekt bouwmateriaal, bedoeld voor de mensen wier huizen zijn verwoest, om zo aanslagen in Israel te plegen. Waar de ‘heilige strijd’ tegen de Joden wordt verheerlijkt, waar ‘sterven voor Palestina’ het hoogste is dat je kunt bereiken.
 
Maar wij zijn niet bang. Wij zullen net zo lang doorgaan totdat de blokkade van Gaza wordt opgeheven. Totdat Nederland aan de juiste kant van de geschiedenis gaat staan. Totdat Palestina vrij is.. heel Palestina.
 
Oftewel: totdat de Joden uit Israel zijn verdreven en weer een minderheid geworden die op de deuren van andere landen moet kloppen in de hoop te worden toegelaten. Mag ik het racistisch noemen om wel een 22ste Arabische staat op te eisen voor de Palestijnen, en de Joden, het oudste en meest vervolgde volk ter wereld, weer op straat te zetten?
 
Al Jaberi maakt net als Appa gebruik van een vrijheid die hij in geen enkele Arabische staat zou hebben; om dan te doen alsof Nederland een schurkenstaat is waar Arabieren geen rechten hebben is nogal idioot. Zoals veel Arabieren in Israel meer rechten hebben, en meer kans maken door het hooggerechtshof in het gelijk gesteld te worden dan in welk Arabisch land dan ook, kan Al Jaberi makkelijk schreeuwen vanuit een van de meest vrije landen ter wereld. Geniet ervan beste man, want als jouw helden het ooit voor het zeggen krijgen is het met die vrijheid snel gedaan.
 
Ratna Pelle
 
* Update: Ik had Marokko als voorbeeld genomen omdat ik dacht dat Al Jaberi daar zelf vandaan kwam, maar hij blijkt Irakees te zijn.
 
    

Appa de Ophitser (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/07/20/appa-de-ophitser/  

= IMO Blog =

Hoe de media extremisten normaliseren

Voor jullie is Hamas een terroristische organisatie, de bevolking van Palestina ziet ze als vrijheidsstrijders tegen een onderdrukker. En ik ook. Het is maar aan welke kant je staat. Bovendien is het een democratisch gekozen partij. Er was zoveel woede op dat moment, over die tweeduizend slachtoffers, kinderen die werden opgeblazen. En dan een verbod om dat woord te gebruiken. Bij mij sloegen de stoppen door, en toen heb ik dat geroepen. Had ik niet moeten doen.’

Aldus Appa, kort na de aanslagen op Charlie Hebdo, tegen Sander Donkers van Vrij Nederland. Hij had dat ‘fuck the talmoed’ van vorig jaar, bij nader inzien toch beter niet kunnen zeggen bekent hij, nadat Donkers hem ernaar vraagt. ‘dat was niet tactvol’, maar hij wilde wel even toelichten wat eraan voorafging. Appa wordt namelijk nooit zomaar boos, dat is altijd de schuld van onredelijke anderen. In dit geval de politie, die kwam vertellen dat hij het woord ‘Hamas’ niet in de mond mocht nemen.

Het was bepaald niet de eerste of enige keer dat bij hem ‘de stoppen doorsloegen’. Dat gebeurde onder andere ook afgelopen mei. Een dag voor de dodenherdenking begon hij een twittercamapgne die tot doel leek te hebben de Joden tot op het bot te beledigen. Hij twitterde o.a.: “Mein Kampf je leest 6 pagina’s en je hebt meteen zin om Joden te vergassen”, “Ik ontken de holocaust” en “De holocaust is een leugen”.

Oog in Oog

Dat was allemaal, zo legde Appa kort daarna uit aan Sven Kockelman van Oog in Oog, om de dubbele maatstaf wat dit betreft aan de kaak te stellen. Hans Teeuwen had dat over Mein Kampf gezegd, en als hij dat mag, dan mag Appa het toch ook? Hij wilde alleen de reacties testen. Dat Hans Teeuwen zulke dingen over iedereen, ook over moslims, gehandicapten en weet ik wie nog meer zegt, dat was hem ontgaan. Dat Hans Teeuwen een cabaretier is, en je wat hij zegt dus niet letterlijk kunt nemen, blijkbaar ook. Hetzelfde geldt voor wat hij tegen Donkers zei over Charlie Hebdo:

‘Voor zover ik weet is het een blad dat altijd uit is op provoceren en beledigen. En dan is er voor mij niks vredigs aan. Maar goed, je moet het zelf weten. Van mij mag je het doen, maar ik vraag me wel af: waarom zou je dat willen? Waarom wil je mensen tot op het bot beledigen, terwijl die mensen in groten getalen aangeven: je kwetst mij, en 1,7 miljard mensen met mij? Waarom? Het enige antwoord dat je krijgt is: het is vrijheid van meningsuiting. Nou, dan mag kritiek daarop ook geen grens hebben. Die grens ligt bij geweld.’

Nee, omdat satire alles belachelijk wil kunnen maken, en niet in heilige huisjes gelooft. Men maakt even grove grappen over Jezus en over Joden, maar die worden niet massaal boos en plegen geen aanslagen. Het doel is niet beledigen, het doel is zaken op de hak nemen, belachelijk maken, in het absurde trekken.

Wanneer Appa, met zijn verleden van anti-Joodse uitspraken, openlijke steun voor Hamas en haat tegen de enige Joodse staat, lelijke dingen over Joden zegt, komt dat ietwat anders binnen dan wanneer Teeuwen weer eens een smakeloze grap maakt. Appa is denk ik slim genoeg om dat verschil te kunnen zien, maar zijn extreme slachtofferdenken ontneemt hem het zicht op de realiteit. Dat bleek tijdens het hele interview in Oog in Oog, het enige media optreden waar hij behoorlijk kritisch aan de tand werd gevoeld.

Israel, sinds 1948

Appa zei in dezelfde uitzending dat Hamas verzet pleegt zoals wij in de oorlog ook deden, en dat er in Gaza sinds 1948 een volk wordt uitgemoord en dat er daarom parallellen zijn met wat Hitler deed. Kockelman ging er uitgebreid tegenin, wees op rapporten van Human Rights Watch, een behoorlijk Israel-kritische organisatie, die echter niet van genocide spreekt. Het Nederlandse verzet, vul ik hier graag zelf even aan,  vuurde geen raketten af op Berlijn en blies geen burgers op in Duitse bussen en treinen en ontkende en bestreed het bestaansrecht van Duitsland ook helemaal niet. Nederland had voor de oorlog geen enkele oorlogszuchtige of agressieve daad jegens Duitsland verricht, en de bezetting was dan ook geen gevolg van een oorlog waarin Duitsland werd bedreigd of aangevallen door haar buurlanden, maar enkel een daad van agressie van een extremistisch regime dat heel Europa wilde veroveren om er een ‘Derde Rijk’ te stichten.

Appa heeft alleen VMBO gehad zo zegt hij zelf, dus misschien dat hij dit alles niet weet, en werkelijk denkt dat je de strijd tegen het bestaansrecht van een legale en democratische staat, de staat ook van het meest vervolgde volk, kunt vergelijken met de strijd van het verzet tegen de bezetting door de nazi’s. Volgens Appa had Israel nooit gesticht mogen worden; hij vindt dus dat de Joden geen recht op zelfbeschikking hebben en voor eeuwig als minderheid zich moeten aanpassen aan de landen waar zij leven. Appa spreekt mensen voortdurend in rauwe taal aan op hun harteloosheid, zielloosheid en dergelijke, maar hoe harteloos is hij tegenover de miljoenen Joden die eindelijk ergens veilig willen zijn en niet overgeleverd zijn aan de goodwill van anderen? Waarom hebben zij geen recht op vrijheid? De Joden in Israel zijn volgens hem echter slechts ‘import Europeanen’ en daarom hebben ze geen rechten.

Appa zei tegen Kockelman dat de Nakba ontkennen hetzelfde is als de Holocaust ontkennen, dat Netanyahu de grootste schurk op aarde is, en noemde de Israeli’s moderne Hitlers (hij zei later dat dit ‘slechts’ op het regime sloeg). Kockelman confronteerde hem met het handvest van Hamas, dat hij niet kende, met de ‘Protocollen van Zion’ waar dat op is gebaseerd, die hij niet kende. Of hij vind dat de Joden achter de Franse Revolutie en de Eerste Wereldoorlog zaten? “U haalt er randzaken bij, daar heb ik geen verstand van” – “dat zijn dus uw helden die dat zeggen” – “Weet niet in hoeverre deze info wel allemaal klopt”. Het ging hem niet om de ideologie, maar slechts om de daad van verzet tegen onderdrukking en bezetting. Weer bekruipt je het gevoel dat hij zich bewust dom houdt, en heus wel snapt dat  de terreurdaden van Hamas niet met het stelen van voedselbonnen is te vergelijken, en zou hij echt nog nooit van het handvest van Hamas en de Protocollen van Zion hebben gehoord?

Wilders

Ook wat betreft zijn doodswens aan Wilders en zijn criminele verleden (“de lijst van criminele daden is langer dan mijn cv”) hield hij zich van de domme en hing een schijnheilig verhaal op:  Ja, hij had foute dingen gedaan, maar hij had ervan geleerd, het was een goed leermoment voor hem. Hij hinkt continu op twee gedachten: we zijn zo achtergesteld, het ligt allemaal aan de maatschappij die ons geen kansen geeft, daarom wordt iedereen in zo´n buurt automatisch crimineel, en tegelijkertijd: ik wil met de dag positiever worden, ben tevreden met mezelf als mens, neem verantwoordelijkheid, heb mijn woede onder controle. Hij besluit met:  (op de vraag “…en misschien iets minder boos?”): “Ik denk dat dat wel goed zit nu. Boos zijn heb ik wel gehad, ik heb nu heel goed geleerd mezelf in toom te houden en om te gaan met alle frustraties van de maatschappij.”

In Vrij Nederland zegt hij over zijn uitspraak over Wilders:

‘Ik had geen ervaring met de media. Ik kom van de straat, heb alleen VMBO. Het was ongelukkig. Ik zou het nu niet meer zo zeggen. Geweld is nooit de oplossing. Zo’n opmerking biedt hem [Wilders] alleen maar nog meer een podium, geeft zijn leugens nog meer kracht, en bevestigt het stereotype beeld dat er over Marokkanen bestaat. Ik ben als persoon erg veranderd, tracht niet meer te kiezen voor de aanval.’

Het klinkt bijna zielig. Die arme drommel die door de journalist verleid werd tot een uitspraak waar hij sowieso al niet achter stond, en daar bijna tien jaar later nog steeds mee wordt achtervolgd. En er ook nog Wilders mee in de kaart heeft gespeeld, wat dus eigenlijk ook de schuld van de media is. Maar desondanks neemt hij deemoedig de schuld op zich en zegt dat hij veranderd is. Dat laatste zei hij ook bij Oog in Oog, meermaals, eigenlijk telkens wanneer hij klem zat en geen andere uitweg meer vond. Maar zoveel is hij niet veranderd, en die woede heeft hij ook nog niet bepaald onder controle. Vorig jaar ging hij op de Dam tekeer en zei:

Antisemitisme is de grootste troefkaart van deze smerige achterbakse laffe en hypocriete zionistische lobby met het CIDI voorop. Esther Stinkvoet, je bent een smerig mens, een akelige heks, een harteloze heks die alles op alles zet om mensen tegen elkaar uit te spelen en antisemitisme te misbruiken. De oprechte Joden kotsen je uit.’ ‘Zionisten, jullie gaan deze strijd verliezen’, ‘de grootste vijand van vrede is het hebberige kapitalistische bloeddorstige regime van het zionisme’. ‘Wij zijn het verzet zoals Hamas het verzet is. Hamas is geen terroristische organisatie, Hamas strijdt voor haar volk en zolang zionisten de Palestijnen uitmoorden hebben de Palestijnen de helden en vrijheidsstrijders van Hamas nodig. Fuck de zionisten, fuck de Talmoed, free your mind, free Palestina!’.

Inslikken

Hoe durft hij daarna tegen VN met droge ogen te beweren:

‘Dan heb ik het absoluut niet over zoiets als het invoeren van de sharia, want dat willen wij helemaal niet. Ik heb het over de vraag of we niet allemaal voor één keertje onze woorden kunnen inslikken en een stapje terug kunnen doen. Puur en alleen om de rust te bewaren. Nee, de mensen blijven op tafel slaan: ik heb mijn vrijheid om dit te zeggen. Ja, tuurlijk, heb je. Maar is het ook het meest wijze om te zeggen?’

Inslikken doet Appa zelf bepaald niet. Zaterdag 11 juli ging hij op de Dam wederom tekeer. Boos als altijd zei hij dingen als dat het enige recht van de Palestijnen volgens Israel het recht is “om snel te sterven door de zielloze bombardementen (bestaan er ook bezielde bombardementen? Van het heroïsche verzet van Hamas misschien?) van het terroristische zionistische regime van deze illegale schurkenstaat”. En: “Netanyahu is de grootste oorlogscrimineel van deze tijd”. Hij hekelde voorts het feit dat wereldleiders wel allemaal kwamen protesteren tegen de aanslag op Charlie Hebdo, maar niet tegen de bombardementen op Gaza. “Waar zijn alle charlies nu? Hoe kun je jezelf nog in de spiegel kijken zonder dat je misselijk wordt van jezelf, wetende dat je medemens een waardig, menselijk bestaan wordt ontzegd door een bezetter, agressor en illegaal op het bloed van onschuldige burgers gebouwde staat?” De hoon en afkeer van Charlie en de betuigde solidariteit met dit blad kwamen mij wederom erg harteloos voor. Hoe zou hij het vinden als de redactie van een Arabische krant in koelen bloede werd vermoord? Wacht even, in veel Arabische landen belanden lastige journalisten zonder proces in de gevangenis waar ze liggen weg te rotten zonder dat de wereld inclusief Appa er naar kraait. Dus daar zal hij inderdaad wel niet zo mee zitten.

Als dit geen woede is weet ik het niet meer. Hoezo nuance zoeken, hoezo een stapje terug zetten, hoezo wijs zijn en je rust bewaren?? Wie denkt Appa daarmee voor de gek te houden?

Petten

Appa zet twee petten op, soms tegelijkertijd, soms afwisselend, en de media trappen erin. Hij presenteert zich als bruggenbouwer die verantwoordelijkheid neemt, en beseft dat hij toegang heeft tot een groep jongeren die voor de overheid en jongerenwerkers moeilijk bereikbaar zijn, zo pochte hij tegen Kockelman. Tegelijkertijd hitst hij juist die jongeren verder op, tegen Israel, tegen Joden, tegen de maatschappij die jongeren van Marokkaanse komaf continu zou achterstellen en criminaliseren, en tegen de politieke leiders die allemaal lafbekken zijn en zichzelf niet in de spiegel kunnen aankijken. Over de vaak nog veel laffere politieke leiders van Arabische landen heeft hij het uiteraard nooit. Over wat Marokkanen zelf aan hun beroerde imago kunnen doen hoor je hem ook zelden.

Waarom krijgt deze antiziosemiet steeds weer een podium? En mag hij vaak (‘Oog in Oog’ was een uitzondering) min of meer ongestoord zijn hypocriete verhaal doen en zich in het slachtofferschap wentelen? Wat is het nut hiervan? Autochtonen krijgen hierdoor bepaald geen positiever beeld van Marokkanen, en Marokkaanse jongeren voelen zich wellicht vooral bevestigd in hun antiwesterse houding doordat hun held nu ook door de mainstream serieus wordt genomen. Appa heeft veel invloed op zijn achterban, en hij is, alle mooie woorden ten spijt, niet bereid om die te gebruiken om de kloof te verkleinen, om verschillen te overbruggen, om te proberen meer naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. Appa is nog steeds voor alles boos en gefrustreerd, en zoekt daar een uitlaatklep voor. Het mag in dit land, zolang je geen haat zaait tegen bevolkingsgroepen en niet tot geweld oproept; in Marokko zou hij denk ik allang in de bak zijn beland als hij de koning voor lafbek had uitgemaakt, dus iets meer waardering voor onze vrijheid zou hem sieren. Maar er is geen enkele reden voor media en politiek deze schreeuwlelijk een podium te geven, hem bij projecten te betrekken, of in programma’s waar deze problematiek centraal staat uit te nodigen.

Ratna Pelle

 

    

More Recent Articles

You Might Like

Click here to safely unsubscribe from Israel & Palestijnen Nieuws Blog. Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy