"த‌மிழ் நாட்டின் அர‌பு வ‌ச‌ந்த‌ம்" "TAMILS vs PETA" என்றெல்லாம் வ‌ட‌ இந்திய‌ ஊட‌க‌ங்க‌ள் ...

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆந்திராவில் அனுமதி, தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தடை ஏன்? and more...

உள்ளே ...


ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆந்திராவில் அனுமதி, தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தடை ஏன்?


"த‌மிழ் நாட்டின் அர‌பு வ‌ச‌ந்த‌ம்" "TAMILS vs PETA" என்றெல்லாம் வ‌ட‌ இந்திய‌ ஊட‌க‌ங்க‌ள் ஜ‌ல்லிக்க‌ட்டு போராட்ட‌ங்க‌ளை சித்த‌ரிக்கின்ற‌ன‌.

ச‌ந்தேக‌த்திற்கிட‌மின்றி பீட்டா ஒரு என்.ஜி.ஓ. தான். ஆனால், பெரும் முத‌லாளிக‌ளுக்கு த‌லையிடியாக‌ இருந்த‌ என்.ஜி.ஓ. மேற்க‌த்திய‌ நாடுக‌ளில் அத‌ன் ந‌ட‌வ‌டிக்கைக‌ளால் ப‌ல‌ பெரிய‌ நிறுவ‌ன‌ங்க‌ள் பாதிக்க‌ப் ப‌ட்ட‌ன‌.

உதார‌ண‌த்திற்கு, முய‌ல், மான் போன்ற‌ வ‌ளர்ப்பு மிருக‌ங்க‌ளின் தோல்க‌ளில் இருந்து த‌யாரிக்க‌ப் ப‌டும் உடைக‌ளுக்கு எதிராக‌ பிர‌ச்சார‌ம் செய்த‌து. அத‌னால், ப‌ண‌க்கார‌ வீட்டுப் பெண்க‌ள் அணியும் விலை உய‌ர்ந்த‌ உடைக‌ளின் விற்ப‌னை வீழ்ச்சி க‌ண்ட‌து.

இத‌ற்கு முன்ன‌ர் ஸ்பெயின் நாட்டில் ந‌ட‌க்கும் மாடு பிடிக்கும் விளையாட்டை த‌டை செய்ய‌ வேண்டுமென‌ பீட்டா போராட்ட‌ம் ந‌ட‌த்திய‌து. ஸ்பெயினில் விளையாட்டின் முடிவில் மாட்டை விர‌ட்டி ஈட்டி எறிந்து கொல்வார்க‌ள். அத‌னோடு ஒப்பிடும் பொழுது த‌மிழ‌க‌ ஜ‌ல்லிக்க‌ட்டு குரூர‌மான‌து அல்ல‌.

இந்திய‌ பீட்டா அமைப்பில் இந்துத்துவா - பிராம‌ண‌ர்க‌ள் இருப்ப‌து ஒரு ச‌ந்த‌ர்ப்ப‌வாத‌ம். அதாவது, பிராம‌ண‌ர்க‌ளின் வ‌ழ‌க்க‌மான‌ மாமிச‌ உண‌வின் மீதான‌ வெறுப்புண‌ர்வு, கோமாதா வ‌ழிபாடு போன்ற‌ன‌ பீட்டாவின் கொள்கையுட‌ன் ஒத்துப் போகின்ற‌ன‌. ஆனால், ச‌ர்வ‌தேச‌ ம‌ட்ட‌த்தில் பீட்டாவின் அனைத்து ந‌ட‌வ‌டிக்கைக‌ளுட‌னும் ஒத்துப் போவார்க‌ள் என்று சொல்ல‌ முடியாது.

யாழ்ப்பாண‌த்தில் ந‌ட‌ந்த‌ ஜ‌ல்லிக்க‌ட்டு ஆத‌ர‌வுப் போராட்ட‌த்தில், "பீட்டாவின் பெய‌ரில் ப‌ன்னாட்டு வ‌ணிக‌ நிறுவ‌ன‌ங்க‌ள் த‌மிழின‌ ம‌ர‌புரிமையை அழிப்ப‌தாக‌" அறிக்கை வாசித்தார்க‌ள்.

ச‌ர்வ‌தேச‌ ம‌ட்ட‌த்தில், பீட்டா ப‌ன்னாட்டு வ‌ணிக‌ நிறுவ‌ன‌ங்க‌ளின் வெறுப்புக்கு ஆளாகி உள்ள‌து. இங்கே என்ன‌வென்றால் அதையே ப‌ன்னாட்டு நிறுவ‌ன‌மாக‌ காட்டும் அப‌த்த‌ம் ந‌ட‌க்கிற‌து.

இது அறியாமையில் நேர்ந்த‌ த‌வ‌றாக‌ தெரிய‌வில்லை. இந்துத்துவா பிராம‌ண‌ர்க‌ள் பீட்டாவுக்குள் ம‌றைந்து நிற்ப‌து அவ‌ர்க‌ள‌து சுய‌நல‌ம். அதே மாதிரி, பன்னாட்டு நிறுவ‌ன‌ங்க‌ள் ஜ‌ல்லிக்க‌ட்டு ஆத‌ர‌வாள‌ர்க‌ளின் பின்னால் ம‌றைந்து கொள்ள‌லாம்.

IT ஊழிய‌ர்க‌ள் போன்ற‌ ம‌த்திய‌த‌ர‌ வ‌ர்க்க‌த்தின‌ரும் தெருவுக்கு வ‌ந்து போராடுகிறார்க‌ள் என்றால், அங்கே அவ‌ர்க‌ள‌து வ‌ர்க்க‌ ந‌ல‌ன்க‌ளும் பாதுகாக்க‌ப் ப‌டுகின்ற‌து என்று அர்த்த‌ம். அவ‌ர்க‌ள‌து வேலைக்கு உத்த‌ர‌வாத‌ம் உண்டு என்று அர்த்த‌ம்.

த‌மிழ‌க‌ விவ‌சாயிக‌ளின் த‌ற்கொலை மர‌ண‌த்திற்கு கார‌ண‌மான‌ மான்சாண்டோ போன்ற‌ ப‌ன்னாட்டு நிறுவ‌ன‌ங்க‌ளை எதிர்த்து இவ‌ர்க‌ள் போராட‌வில்லை. இனிமேலும் போராட‌ப் போவ‌தில்லை. "த‌மிழ‌ர்க‌ளை இன‌ப்ப‌டுகொலை செய்த‌ மான்சாண்டோ ப‌ன்னாட்டு நிறுவ‌ன‌த்தை எதிர்ப்போம்" என்று வழ‌மையான‌ த‌மிழ்த் தேசிய‌ கோஷ‌த்தின் கீழ் போராட‌லாம். அதெல்லாம் ந‌ட‌க்க‌ப் போவ‌தில்லை.

இப்போதும் த‌மிழ் விவ‌சாயிக‌ளின் த‌ற்கொலை ப‌ற்றி எதுவும் அறிய‌ விரும்பாத‌வ‌ர்க‌ள் தான், ஜ‌ல்லிக்க‌ட்டுக்கு ஆத‌ர‌வாக‌ "த‌ன்னெழுச்சியாக‌" வ‌ந்து போராடினார்க‌ள். பீட்டாவை த‌மிழின‌ எதிரியாக‌ சித்த‌ரிப்ப‌து, உண்மையான‌ எதிரியின் திசைதிருப்பும் உத்தி. ப‌ல‌ த‌மிழ‌ர்க‌ள் அந்த‌ப் பொறிக்குள் விழுந்து கொண்டிருக்கிறார்க‌ள்.

பீட்டா த‌மிழின‌ எதிரி என்றால், மான்சாண்டோ த‌மிழின‌ ந‌ண்ப‌னாக இருக்க‌ முடியாது. முள்ளிவாய்க்கால் த‌மிழ் இனப்‌ப‌டுகொலையை ஆத‌ரித்த‌ IMF த‌மிழரின் ந‌ண்ப‌னாக‌ இருக்க‌ முடியாது. ‌ த‌ன‌து எதிரியை ச‌ரியாக‌ இன‌ம் காண‌ முடியாத‌ கும்ப‌லுக்குள், எதிரி இல‌குவாக‌ ஒளிந்து கொள்ள‌ முடியும். அது தான் ந‌ட‌க்கிற‌து.

ஜல்லிக்கட்டு தடைக்கு எதிராக தமிழ்நாடு கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கும், அதே நேரத்தில் ஆந்திரா மாநிலத்தில் வழமை போல இந்த வருடமும் ஜல்லிகட்டு நடத்தப் பட்டுள்ளது. (Jallikattu organised in Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu's home district Chittoor; Two bulls die in AP jallikattu)

ஆகவே, நீதிமன்றத் தடை தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே, ஆந்திராவில் அல்ல!

தமிழ்த் தேசிய கருத்தியலை நம்புவோருக்கு இந்தத் தகவல் உவப்பானதாக இருக்கப் போவதில்லை. ஏனென்றால், அவர்கள் "இது தமிழருக்கு மட்டுமே உரிய வீர விளையாட்டு" என்று நம்புவதுடன், அதையே பரப்புரை செய்து வருகின்றனர். சிந்து வெளியில் வாழ்ந்த தமிழர்கள் ஜல்லிகட்டு விளையாடியதாக, இன வரலாறு பேசும் "மொழி ஆய்வாளர்கள்", வழமை போல இனத்தையும், மொழியையும் போட்டுக் குழப்பிக் கொள்கிறார்கள்.

முதலில் ஜல்லிக்கட்டு என்ற பெயர்ச் சொல் எப்படி வந்தது என்று யாருக்கும் சொல்லத் தெரியவில்லை. சல்லிக்கட்டு, அல்லது ஏறு தழுவுதல் என்று, தமிழினத்திற்கு மட்டுமே சொந்தமானது என்று காட்ட முனைகிறார்கள். தமிழரும், தெலுங்கரும் இனத்தால் ஒன்று தான். ஆனால், மொழியால் வேறு பட்டவர்கள். அதனால் தான் தமிழ்நாட்டில் விளையாடும் அதே ஜல்லிக்கட்டு, ஆந்திராவிலும் விளையாடப் படுகின்றது. 

ஜல்லிக்கட்டு என்ற சொல் கூட தெலுங்கில் இருந்து தமிழுக்கு வந்திருக்கலாம். தமிழ்நாட்டில் மஞ்சு விரட்டு எனும் மாட்டை துன்புறுத்தாத விளையாட்டு மட்டுமே இருந்திருக்கிறது. 500 வருடங்களுக்கு முன்னர், தெலுங்கு நாயக்கர் மன்னர் ஆட்சிக் காலத்தில் தான், ஜல்லிக்கட்டு எனும் வீர விளையாட்டு தமிழ்நாட்டில் புகுத்தப் பட்டிருக்க வேண்டும். இலங்கையில், ஈழத்தமிழரின் பூர்வீகமான வடக்கு கிழக்கில், எந்தக் காலத்திலும் ஜல்லிக்கட்டு விளையாடப் பட்டிருக்கவில்லை.

தமிழருக்கும், தெலுங்கர்களுக்கும், பிற திராவிட மொழிப் பிரிவினருக்கும் இடையில், இது போன்ற பல ஒற்றுமைகள் உள்ளன. அப்படித் தான் சிந்துவெளி ஆதாரத்தையும் நாம் பார்க்க வேண்டும். ஆனால், நமது தமிழ்த் தேசியவாதிகள் அல்லது மொழி அடிப்படைவாதிகள் அவற்றை கண்டுகொள்ளப் போவதில்லை. தான் பிடித்த முயலுக்கு மூன்று கால் என்று வாதாடிக் கொண்டிருப்பார்கள்.

தமிழ்நாட்டிலும் ஜல்லிக்கட்டு எல்லா இடங்களிலும் விளையாடப் படுவதில்லை. மதுரை போன்ற தென் பகுதி மாவட்டங்களில் மட்டுமே உள்ள பாரம்பரிய விளையாட்டு. சில குறிப்பிட்ட ஆதிக்க சாதி நிலவுடமையாளர்களின் ஆணவத்தை காட்டவும் விளையாடப் பட்டது. 2006 ம் ஆண்டு வரையில், ஜல்லிக்கட்டு காரணமாக சாதிக் கலவரங்கள் நடந்துள்ளன. ஆனால், அதற்காக அந்த விளையாட்டு தடைசெய்யப் படவில்லை.

மிருகவதைக்கு எதிராக போராடும் பீட்டா போட்ட வழக்கின் காரணமாக வந்த தடை என்றால், அது ஆந்திராவிலும் வந்திருக்க வேண்டும். ஆனால், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தடை போடக் காரணம் என்ன? இதற்குப் பின்னால் சில அரசியல் காய்நகர்த்தல்கள் இருந்திருக்க வாய்ப்புண்டு. தமிழ்நாட்டில் ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்கும் நோக்கம் இருக்கலாம்.

இந்திய பீட்டா அமைப்பின் தலைமையில் இருப்பவர்கள் பெரும்பாலும் இந்துத்துவா கொள்கையை கடைப்பிடிக்கும் பிராமணர்கள். பீட்டா ஒரு NGO எனப்படும் அரசு சாரா நிறுவனம். அதே நேரம், பீட்டாவை எதிர்த்து, ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக களத்தில் நின்று போராடும் BiCCI கூட ஒரு NGO தான். தமிழக வணிக ஊடகங்கள் மட்டுமல்ல, சினிமா நடிகர்கள், கிரிக்கட் வீரர் என்று ஒரு நட்சத்திரப் பட்டாளமே ஜல்லிக்கட்டை ஆதரிக்கிறது.

நாளை ஒரு போராட்டம், வீதிக்கு வா தோழா என்றால், இளம் தலைமுறையினர் ஓடி வருவார்கள். இளங்கன்று பயமறியாது என்பது போல போராட்டத்திற்கு இளைஞர்கள் சேர்வது அதிசயமல்ல. ஆனால், அவர்களை வழிநடத்தும் அரசியல் சக்தி எதுவென்பது தான் பிரச்சினை.

போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் இந்து பாசிச சக்திகள், "ஜல்லிக்கட்டை ஆதரிப்பவர்கள் மாட்டுக்கறி சாப்பிடாதீர்கள்" என்று பிரச்சாரம் செய்து தம் பக்கம் வென்றெடுக்க பார்க்கின்றன. அதற்கெதிராக இடதுசாரி சக்திகளும் களத்தில் நின்று போராடுகின்றன.

இந்து பாசிஸ்டுகளின் நோக்கம் நிறைவேறினால் தமிழ்நாடும் மதக் கலவரங்களால் பாதிக்கப்படும். இடதுசாரிகளின் நோக்கம் நிறைவேறினால் தமிழ்நாடு ஜனநாயக மயப் படும். தமிழ்நாட்டு மக்கள் இந்துமதவெறியர்களின் சூழ்ச்சிக்கு பலியாகினால், ஜனநாயகத்தை மீட்பதற்கு தசாப்த காலம் எடுக்கும்.
    
 
 


தமிழர்கள் ஆப்பிரிக்க இனம்! தைப் பொங்கலே அதற்கு ஆதாரம்!!


தமிழரின் இனம் எது? ஆப்பிரிக்க இனம்!

 
வருடந்தோறும் தமிழர்களால் கொண்டாடப் படும் தைப் பொங்கலும், மாட்டுப் பொங்கலும், அவர்கள் ஆப்பிரிக்க இனம் என்பதை நிரூபிப்பதற்கான ஆதாரங்களாக உள்ளன.

அது மட்டுமல்ல, தமிழர்கள் தமது கலாச்சார பாரம்பரியம் என்று பெருமையாக சொல்லிக் கொள்ளும் ஏறு தழுவுதல் அல்லது ஜல்லிக்கட்டு கூட ஆப்பிரிக்க தொடர்பை நிரூபிக்கின்றது.  தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்லாது, சில ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலும் ஜல்லிக்கட்டு எனும் வீர விளையாட்டு விளையாடப் படுகின்றது. (பார்க்க: ஆப்ரிக்காவில் எருது தழுவுதல்)

ஜல்லிக்கட்டு எனும் மாடு பிடிக்கும் விளையாட்டு, ஒரு காலத்தில் ஆப்பிரிக்கக் கண்டத்திற்கு வடக்கே உள்ள மத்தியதரைக் கடல் நாடுகளில் பரவி இருந்தது. இன்று கிரேக்க நாட்டிற்கு சொந்தமான கிரேட்டா தீவில் அது சம்பந்தமான பண்டைய ஓவியங்கள் கண்டெடுக்கப் பட்டன.

இன்றைக்கும் ஸ்பெயின் நாட்டில் விளையாடப் படும் மாடு அடக்கும் விளையாட்டு, அனேகமாக பினீசிய குடியேறிகளால் அங்கு பரவி இருக்கலாம். இன்றைய லெபனான் நாட்டில் இருந்து புலம்பெயர்ந்த பினீசியர்கள், ஒருகாலத்தில் ஸ்பெயின் உட்பட பல மத்திய தரைக் கடல் நாடுகளில் பரவி வாழ்ந்தனர்.

விவிலிய நூலில், பழைய ஏற்பாட்டில், யூதப் பழங்குடிகள் மாட்டை தெய்வமாக வழிபட்டதாக கூறுகின்றது. ஆண்டவரின் தூதுவர் மோசேஸ், எகிப்தில் அடிமைகளாக இருந்த யூதர்களை கானான் நாட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றார்.

மோசேஸ் தலைமையில், யூதர்கள் தமக்கு வாக்களிக்கப் பட்ட பூமிக்கு செல்லும் வழியில், ஒரு சிலர் ஓரிறைக் கொள்கையை மறுதலித்து, தங்கத்தால் செய்த காளை மாட்டுக் கடவுளை வணங்கினார்கள். அதனால் ஆத்திரமுற்ற மோசேஸ் அந்த தெய்வச் சிலையை அடித்துடைத்து விட்டு அதை வணங்கியவர்களுக்கு சாபமிட்டார். 

அது விவிலிய நூல் கூறும் புராண கால "மாட்டுக் கதை". உண்மையிலேயே மாட்டை வழிபடும் மதம் பண்டைய எகிப்தில் இருந்தது. அதற்கான வரலாற்றுத் தகவல்கள், அகழ்வாராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகள் ஏராளம் உள்ளன.

இன்றைய வடக்கு சூடான், தென் எகிப்துப் பகுதி ஒரு காலத்தில் நுபியா என்று அழைக்கப் பட்டது. அது எகிப்திய நாகரிகத்திற்கு முந்திய நாகரிகத்தைக் கொண்டிருந்தது. தற்போதும் அங்கு வாழும் மக்கள் தனித்துவமான நுபிய மொழி பேசுகின்றனர்.

பண்டைய ஆப்பிரிக்க நாகரிக காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த நுபியர்கள், எருது மாட்டையும், சூரியனையும் கடவுளாக வழிபட்டனர். எருது மாட்டின் கொம்புகளுக்கு நடுவில் சூரிய வட்டத் தகடு பொறிக்கப் பட்ட தெய்வச் சிலைகள், இன்றைக்கும் அகழ்வாராய்ச்சியில் கண்டுபிடிக்கப் படுகின்றன. கெய்ரோ நகரில் உள்ள எகிப்திய மியூசியத்தில் இன்றைக்கும் அந்தச் சிற்பங்களை நீங்கள் பார்வையிடலாம்.

தைப்பொங்கல் ஏன் கொண்டாடப் படுகின்றது என்பதற்கு, ஒவ்வொரு தமிழனும் பின்வரும் விளக்கத்தை சொல்லத் தெரிந்து வைத்திருப்பான். முதலாவதாக, முற்றத்தில் பொங்கலிட்டு சூரியனுக்கு படைப்பார்கள். அதாவது பண்டைய கால சூரிய வழிபாட்டின் தொடர்ச்சியாக பொங்கல் கொண்டாடப் படுகின்றது. இரண்டாவதாக, மாட்டுப் பொங்கல் அன்று மாட்டுக்கு படைப்பார்கள். அதாவது, பண்டைய தமிழர் மரபில், அவர்களது மத நம்பிக்கைகளில் சூரியனும், மாடும் முக்கிய பங்காற்றி உள்ளது.

பிற்காலத்தில் தோன்றிய எகிப்திய நாகரிகத்தில், அது ஹாதொர் என்ற தெய்வமாக வழிபடப் பட்டது. எருது மாட்டை தெய்வமாக வழிபடும் மதம் மேற்கே கிரேக்கம் வரையில் பரவியிருந்தது. கிரீஸ் நாட்டின் பகுதியான கிரேட்டா தீவில் அதற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளன.

அரேபிய தீபகற்பத்திலும் எருது மாட்டை வழிபடும் மதம் பரவி இருந்தது. இஸ்லாத்திற்கு முந்திய காலகட்டத்தில், இன்றைய பாஹ்ரைன் நகரில் பிரமாண்டமான கோயில் ஒன்று இருந்தது. ஆண்டுதோறும் அங்கு நடக்கும் திருவிழாவிற்கு இன்றைய ஈரான், ஈராக், மற்றும் அரேபியாவில் இருந்து பெருமளவு பக்தர்கள் யாத்திரை சென்றனர்.

பாஹ்ரைன் தீவின் பழைய பெயர் "அவ்வல்" ஆகும். அது அந்த எருது மாட்டுக் கடவுளின் பெயர் ஆகும். இன்றைக்கும் பயன்பாட்டில் உள்ள, அரபு மொழியில் அவ்வல் என்ற சொல்லுக்கு சிறப்பிடம் உண்டு. அந்தச் சொல்லுக்கு முதன்மையானது, முந்தியது, பண்டைய சிறப்பு வாய்ந்தது என்று பல பொருள்கள் உண்டு.

தமிழ் மொழியில் அவ்வை என்று குறிப்பிடும் சொல், ஔவையார் என்ற புலவரை மட்டும் குறிக்கவில்லை. பண்டைய சிறப்பு வாய்ந்தது என்ற அர்த்ததிலும் பயன்படுத்தப் பட்டது. மேலும், இந்து மதக் கோயில்களில் இன்றைக்கும் எருது மாட்டு தெய்வமான நந்திக்கு முதல் வணக்கம் செலுத்த வேண்டும்.

நந்தி வழிபாடு பண்டைய ஆப்பிரிக்க மதத்தின் எச்சமாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் ஆரியமயமாக்கப் பட்ட இந்து மதம் தான், நந்தியை சிவபெருமானின் வாகனம் ஆக்கியது. இந்து மதம் வருவதற்கு முன்னர், இந்தியாவில் நந்தி தனியான கடவுளாக வழிபடப் பட்டது. அதை நிரூபிக்கும் வகையில் நந்திக் கடவுளின் மகிமைகளை கூறும் தனியான புராணக் கதைகள் உள்ளன. மேலும், நந்தி என்பது ஒரு சமஸ்கிருதச் சொல் ஆகும். அதன் பூர்வீகப் பெயர் என்னவென்பது யாருக்கும் தெரியாது.

"தைப்பொங்கல் தமிழர் திருநாள்" என்று நாங்கள் பெருமையாக சொல்லிக் கொள்ளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும், எமது இனம் ஆப்பிரிக்க இனம் என்பதை நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

தமிழ் மொழியை பேசுவதால் தமிழர்கள் தனியான இனம் என்ற கருதுகோள், பிற்காலத்தில், இருபதாம் நூற்றாண்டில் உருவான தேசியவாதக் கருத்தியல் ஆகும். ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியை பேசுகிறவர்கள், தனியான இனம் என்ற கற்பிதம், ஆங்கிலேய காலகட்டத்தில் எம் மீது திணிக்கப் பட்டது. இன்றைக்கும் சிலர் அதை உண்மை என்று நம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இதனுடன் தொடர்புடைய முன்னைய பதிவுகள்: 
    
 


"நாஸிகளும் தேசியவாதிகளே!" வலதுசாரி பயங்கரவாதிகள் பற்றிய ஆவணப்படம்ஐரோப்பாவை பொருத்த‌வ‌ரையில் தேசிய‌வாத‌ம், இன‌வாத‌ம், நிற‌வாத‌ம் மூன்றுக்கும் இடையில் பெரிய‌ வித்தியாச‌ம் இல்லை. நாங்க‌ள் யாரை எல்லாம் இன‌வாதிக‌ள் என்று அடையாள‌ம் காண்கிறோமோ, அவ‌ர்க‌ள் த‌ங்க‌ளை தேசிய‌வாதிக‌ள் என்று அழைத்துக் கொள்கிறார்க‌ள். இது தான் உல‌க‌ ய‌தார்த்த‌ம்.

ஜேர்ம‌னியில் இய‌ங்கிய‌ வ‌ல‌துசாரி ப‌ய‌ங்க‌ர‌வாத‌ இய‌க்க‌மான‌ "National Socialist Underground" (NSU) ப‌ற்றிய‌ ஆவ‌ண‌ப் ப‌ட‌ம் பார்க்க‌க் கிடைத்த‌து. (NSU-Complex: Nazi German Underground)

அதிலிருந்து சில‌ முக்கிய குறிப்புக‌ள்: 

-  நாஸிக‌ளும் தங்க‌ளை "தேசிய‌வாதிக‌ள்" என்று தான் சொல்லிக் கொண்ட‌ன‌ர்.  ஜேர்ம‌னியில் ந‌ட‌ந்த‌ ந‌வ‌ - நாஸிக‌ளின் ஊர்வ‌ல‌த்தில் எடுத்த‌ வீடியோக் காட்சியில், ஒரு ப‌தாகையில் "தேசிய‌வாத‌த்திற்கு ஆர்வ‌ல‌ர்கள் தேவைப் ப‌டுகின்ற‌ன‌ர்" என‌ எழுத‌ப் ப‌ட்டுள்ள‌து. 

- முன்னாள் சோஷ‌லிச‌ கிழ‌க்கு ஜேர்ம‌னியில் நடந்த "கம்யூனிச அரசுக்கு எதிரான மக்கள் எழுச்சி" பற்றி மேற்கத்திய நாடுகளில் பரவலாக பிரச்சாரம் செய்யப் பட்டது. "அது மக்கள் எழுச்சி அல்ல... நாஸி ஆதரவாளர்களின் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்." என்று கிழக்கு ஜெர்மன் அரசு அறிவித்திருந்தது. ஆனால், அன்று யாரும் அதை நம்பவில்லை.

- உண்மையில், ந‌வ‌ நாஸிக‌ள் அல்ல‌து தீவிர‌ வ‌ல‌துசாரிக‌ளே, அன்று கிழக்கு ஜெர்மன் அரசுக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்ட‌ங்க‌ளில் ஈடுப‌ட்ட‌ன‌ர். அத‌ன் விளைவாக‌ ஜேர்ம‌னி ஒன்று சேர்ந்த‌து. அந்தத் தகவலை, ஆவணப் படத்தில் பேட்டி கொடுக்கும் முன்னாள் ந‌வ‌ நாஸி த‌ன‌து வாக்குமூல‌த்தில் குறிப்பிடுகின்றான்.

- முன்ன‌ர் கிழ‌க்கு ஜேர்ம‌னியில் தம் மீது மிகக் கடுமையான அடக்குமுறை பிரயோகிக்கப் பட்டதாக, நவ நாஸி தனது வாக்குமூலத்தில் குறிப்பிடுகின்றான். இர‌க‌சிய‌ப் பொலிஸ்அடிக்கடி தமது வீடுகளை சோதனையிட்டு கைது செய்து சிறையில் அடித்ததாக தெரிவித்தான். ஆனால், ஒன்றிணைந்த‌ ஜேர்ம‌னியிலும் தாம் வ‌ர‌வேற்க‌ப் ப‌ட‌வில்லை என்றும் குறிப்பிட்டான்.

- ந‌வ‌ நாஸி அமைப்புக‌ளில் சேர்பவர்கள், பெரும்பாலும் இட‌துசாரிக‌ளுக்கு எதிரான‌ வெறுப்புண‌ர்வு கொண்ட‌ இளைஞ‌ர்க‌ள்.  தெருக்க‌ளில் காணும் இட‌துசாரிக‌ளுக்கு அடிப்ப‌தென்றால் அல்வா சாப்பிடுவ‌து மாதிரி.பல தடவைகள் கைகலப்புகள் நடந்துள்ளன.

- ஜேர்ம‌ன் நாஸிக‌ள், இங்கிலாந்து, அமெரிக்காவிலும் தொட‌ர்புக‌ளை ஏற்ப‌டுத்திக் கொண்டுள்ளன‌ர். இங்கிலாந்தின் Blood and Honour என்ற நவ நாஸி இயக்கத்தின் ஜெர்மன் கிளை, வன்முறையை தூண்டிய குற்றச்சாட்டில் தடை செய்யப் பட்டது.

- ந‌வ‌ நாஸிக‌ள் மிகவும் இர‌க‌சிய‌மாக‌ இராணுவ‌ப் ப‌யிற்சி எடுக்கிறார்க‌ள். கிழக்கு ஜெர்மனியில் கைவிடப் பட்ட முன்னாள் சோவியத் படை முகாம்களில் பயிற்சி எடுப்பதாக ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப் பட்டது. அவர்கள் இராணுவப் பயிற்சியுடன் நின்று விடாது, ஆயுத‌ங்க‌ளையும் சேக‌ரிக்கிறார்க‌ள்.

- எதிர்கால‌த்தில் இன‌ப் பிர‌ச்சினை தீவிர‌ம‌டைந்து இன‌ங்க‌ளுக்கு இடையில் உள்நாட்டுப் போர் ந‌ட‌க்கும் என்று நவ நாஸிகள் ந‌ம்புகிறார்க‌ள்.அதாவது, அமெரிக்காவில் வெள்ளையர்களுக்கும், கறுப்பர்களுக்கும் இடையில் போர் நடக்கும். அதே மாதிரி,ஜெர்மனியில் துருக்கியர்களுடன் போர் நடக்கும்.இது அவர்களது எதிர்பார்ப்பு.

- இன்றைய‌ ஜேர்ம‌ன் அர‌சு, நாஸிக‌ளை க‌ண்காணிப்ப‌த‌ற்காக‌ த‌ன‌து ஆட்க‌ளை ஊடுருவ‌ வைத்துள்ள‌து. நவ நாஸிகளை அரசுக்கு வேலை செய்ய வைப்பது மிகவும் இலகுவானது என்று ஓர் அரச அதிகாரி ஒத்துக் கொள்கிறார். பல அரச உளவாளிகள், பிரதானமான நவ நாஸி செயற்பாட்டாளர்களாக உள்ளனர். அரசுக்கும் அது தெரியும். ஆனால், இயக்கத்தின் தலைவர்களை கைது செய்யும் வரையில் பொறுமையாக இருப்பதாக கூறுகின்றது.

- த‌லைம‌றைவாக‌ இய‌ங்கும் ந‌வ‌ நாஸிக‌ளில் ஏராள‌மான‌ அர‌ச‌ உளவாளிக‌ள் உள்ள‌ன‌ர். இருப்பினும், அர‌சுக்கு வேலை செய்த‌ அதே ந‌வ‌ நாஸிக‌ள் தான், த‌லைம‌றைவாக‌ இய‌ங்கிய‌ NSU உறுப்பின‌ர்க‌ள் என்ற‌ விட‌ய‌ம் த‌சாப்த‌ கால‌மாக‌ அர‌சுக்கு தெரிய‌வில்லையாம்! (ந‌ம்ப‌ முடியுமா?)

- NSU உறுப்பின‌ர்க‌ள் மூன்று பேர் ம‌ட்டுமே என்று சொல்ல‌ப் ப‌டுகின்ற‌து. NSU ப‌ல‌ த‌ட‌வைக‌ள் வங்கிக‌ளை கொள்ளைய‌டித்தும் பிடிப‌ட‌வில்லை. குறைந்தது பத்து வருடங்கள் கொள்ளைப் பணத்தில் சொகுசாக வாழ்ந்தனர். கண்காணிப்புக் கமெராக்கள் இருந்தும், கொள்ளையர்களை பிடிப்பதற்கு பொலிசிற்கு துப்புக் கிடைக்கவில்லையாம். 

-  இரண்டு ஆண் உறுப்பினர்கள், பட்டப் பகலில் நடந்த வ‌ங்கிக் கொள்ளை ஒன்றில் பொலிஸ் கண்காணிப்பில் அகப்பட்டுக் கொண்டனர். அவர்கள் ஒரு    பொலிஸ் ஹெலிகாப்டரால் விரட்டப் பட்டனர். பொலிஸ் தம்மை பின்தொடர்கிறது என்பது கொள்ளையர்களுக்கும் தெரிந்திருந்தது. அவர்கள் தப்பிச் சென்ற வாகனத்தினுள்  ம‌ர்ம‌மான‌ முறையில் இற‌ந்து கிட‌ந்த‌ன‌ர். 

- சம்பவ இடத்தில் இருந்திராத,  மூன்றாவ‌து ந‌ப‌ரான‌ ஒரு பெண் உறுப்பின‌ர், மறைவிடமாக பயன்படுத்தப்பட்ட வீட்டிற்க்கு நெருப்பு வைத்து விட்டு போலீஸில் ச‌ர‌ண‌டைந்தார்.(அதாவது ஆதாரங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப் பட்டு விட்டன.)

- அந்த‌ மூவ‌ரைத் த‌விர‌ வேறு யாராவ‌து இருக்கிறார்க‌ளா? யாருக்கும் தெரியாது. அது தொட‌ர்பான‌ விசார‌ணை முடிவுக‌ள் இன்ன‌மும் மூடும‌ந்திர‌மாக‌ உள்ள‌ன‌. விசாரணையாளர்கள் சுதந்திரமாக இயங்க முடியாதவாறு மேலிடத்து உத்தரவுகள் வருகின்றன.

-  NSU பயங்கரவாதிகள், நாடு முழுவ‌தும் குறைந்தது பத்து அப்பாவிப் பொதுமக்களை கொலை செய்துள்ள‌னர். கொல்ல‌ப் ப‌ட்ட‌வ‌ர்க‌ளில் ஒரு பொலிஸ் பெண்ம‌ணியை த‌விர‌ ஏனையோர் வெளிநாட்டு குடியேறிக‌ள். பெரும்பாலும் துருக்கிய‌ர்க‌ள், மற்றும் ஒரு கிரேக்க‌ர். 

- கொலை ச‌ம்ப‌ந்த‌மாக‌ துப்புத் துல‌க்கிய‌ பொலிஸ், "கிரிமின‌ல்க‌ளின் க‌ண‌க்குத் தீர்க்கும் கொலைக‌ள்" என்று அல‌ட்சிய‌ப் ப‌டுத்திய‌து. அதாவது, ஜெர்மனியில் வலதுசாரி பயங்கரவாதிகள் இருக்கிறார்கள் என்ற உண்மையை பொலிஸ் ஏற்றுக் கொள்ள மறுத்து வந்தது. 

- ஒரு த‌ட‌வை கொலை ந‌ட‌ந்த‌ இட‌த்தில், அரச உளவாளி ஒருவரும்  "த‌ற்செய‌லாக‌" இருந்திருக்கிறார். கொலையை நேரில் கண்ட அந்த அர‌ச‌ உள‌வாளியிடம் பொலிஸ் சாட்சிய‌ம் எடுக்க‌வில்லை. விசேட‌ விசார‌ணைக் குழு இந்த‌ விட‌ய‌த்தை வெளிக் கொண்டு வ‌ந்த‌து. இருப்பினும், அப்போதும்  அந்த‌ நேர‌டி சாட்சி விசாரிக்க‌ப் ப‌டாத‌து ம‌ட்டும‌ல்ல‌, வேறு ப‌த‌வி கொடுத்து இட‌ம் மாற்ற‌ப் ப‌ட்டார்.

இது தொடர்பான முன்னைய பதிவுகள்:

    
 
 


மரியாதைச் சொல்லான ஸார்/சேர் (Sir) வர்க்கப் போராட்டத்தை குறிக்கிறது!


ஸார்/சேர் (Sir) என்று சொல்வதே வர்க்கப் போராட்டத்தை நினைவுகூரும் சொல் தான்!

 மரியாதைச் சொல்லான "ஸார்"(இந்தியத் தமிழ்), அல்லது "சேர்" (இலங்கைத் தமிழ்) என்பது ஆங்கில Sir என்பதில் இருந்து வந்தது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால், அந்த சொல்லுக்குப் பின்னால் உள்ள வர்க்கப் போராட்ட வரலாறு பலருக்குத் தெரியாது.

ஆங்கிலச் சொல்லான Sir, லத்தீன் மொழிச் சொல்லான Sire (ஸீரே) என்பதில் இருந்து வந்தது. மத்திய கால இங்கிலாந்தில், மன்னர்களை அல்லது பிரபுக் குலத்தில் பிறந்த வீரர்களை அழைப்பதற்கு பயன்பட்டது.

அதாவது, சமூகத்தில் மிகவும் உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருந்த மேட்டுக்குடியினரை மட்டுமே Sir என்று அழைக்க வேண்டும். நிலப்பிரபுத்துவ காலத்திய இலங்கை, இந்தியாவில், உயர் சாதியினரை ஐயா என்று அழைக்கும் வழக்கம் இருந்தது இங்கே குறிப்பிடத் தக்கது.

டச்சு மொழியில் தற்போதும் பாவனையில் உள்ள, பழைய ஜெர்மன் சொல்லான mijnheer என்பது, மத்திய காலத்தில் நிலப்பிரபுவை அழைக்கப் பயன்பட்டதால், அது இப்போது விரும்பப் படுவதில்லை. சிலநேரம் மிகவும் மரியாதைக்குரிய சொல்லாக உத்தியோகபூர்வ கடிதங்களில் குறிப்பிடுவார்கள்.

mijnheer (பழைய ஜெர்மன் : myn heer, நவீன ஜெர்மன்: mein herr) என்பது பிரெஞ்சு சொல்லான monsieur என்பதன் நேரடி மொழிபெயர்ப்பு. பிரெஞ்சு மொழியில் monsieur (உச்சரிப்பு: மெசியே) என்று சொல்வார்கள். அதை பிரித்தால் mon (மொ- என்னுடைய) sieur(சியே - ஐயா) என்று வரும்.

இந்திய/இலங்கை சாதிய சமூகத்தில், தாழ்த்தப் பட்ட சாதியினர், உயர்த்தப்பட்ட சாதியினரை ஐயா என்று அழைப்பார்கள். ஆனால், அவர்கள் இவர்களை பெயர் சொல்லி அழைப்பார்கள். பிரான்ஸ் நாட்டிலும் அப்படியான நிலைமை இருந்தது. பிரெஞ்சுப் புரட்சி எல்லாவற்றையும் தலைகீழாக மாற்றி அமைத்தது. நிலப்பிரபுத்துவ சமுதாய அமைப்பு ஒழிக்கப் பட்டது. பிரஜைகளிடையே சமத்துவம் பேணப் பட்டது.

புரட்சியின் பின்னர் எல்லோரும் எல்லோரையும் ஐயா (monsieur) என்று அழைக்கத் தொடங்கினார்கள். குறிப்பாக முன்பின் தெரியாத ஒருவருடன் பேசும் பொழுது ஐயா (monsieur) அழைக்கும் பழக்கம் வந்தது. ஆங்கிலேயயர்களும் அதைப் பின்பற்றினார்கள். நமது நாடுகளில் அறிமுகப் படுத்தினார்கள்.

ஆகவே, நாம் இன்று ஒருவரை ஸார்/சேர் என்று அழைத்தாலும், ஐயா என்று சொன்னாலும், பிரெஞ்சுப் புரட்சிக் காலகட்டத்தில் நடந்த வர்க்கப் போராட்டத்தை நினைவுகூருகின்றோம். வர்க்கப்போராட்டம் எங்கும் உண்டு. அன்றாட மொழிப் பாவனையிலும் உண்டு. சில "படித்தவர்களுக்கு" கூட இந்த விடயம் தெரியாது.

    
 

ஹிட்லரின் கம்யூனிச விரோத கொலைவெறி இனப்படுகொலையின் ஆரம்பம்


க‌ம்யூனிச‌ வெறுப்புக் கார‌ண‌மாக‌, ஹிட்ல‌ர் சோவிய‌த் யூனிய‌னை ஆக்கிர‌மித்து அந்நாட்டு ம‌க்க‌ளை ந‌ச்சுவாயு அடித்து கொன்று குவிக்க‌ திட்ட‌மிட்டிருந்தான்!

 "அவுஷ்விட்ஸ்" எனும் நாஸி த‌டுப்பு முகாம் ப‌ற்றிய‌ ஆவ‌ண‌ப் ப‌ட‌ம் பார்க்க‌க் கிடைத்த‌து. ( Auschwitz: The Nazis and the 'Final Solution'; http://www.imdb.com/title/tt0446610/) அதிலிருந்து கிடைத்த‌ சில‌ முக்கிய‌ த‌க‌வ‌ல்க‌ளை இங்கே தருகிறேன். இல‌ட்ச‌க் க‌ண‌க்கான‌ யூதர்களை ந‌ச்சுவாயு அடித்து கொன்று குவித்த‌ ப‌டியால் தீய‌ வ‌ழியில் பிர‌ப‌ல‌ம‌டைந்த‌ முகாம் அது.

அங்கு யூத‌ர்க‌ளை அங்கு கொண்டு செல்வ‌த‌ற்கு முன்ன‌ரே ர‌ஷ்ய‌ர்க‌ள் மீது ப‌ரிசோதிக்க‌ப் ப‌ட்ட‌து. அதாவது ஜெர்மன் யூதர்களை இனப்படுகொலை செய்வதற்கு முன்னரே, "கம்யூனிஸ்டுகள்" என்ற குற்றச்சாட்டில் இலட்சக் கணக்கான ரஷ்யர்கள் அல்லது ரஷ்ய யூதர்கள் இனப்படுகொலை செய்யப் பட்டனர்.

போலந்தின் மேற்குப் பகுதியில் உள்ள பிரமாண்டமான தடுப்பு முகாமான அவுஷ்விட்ஸ் கட்டப்பட்டதன் பிரதானமான நோக்கம், தாழ்வான இனமாக கருதப் பட்ட சோவியத் மக்களை அழித்தொழிப்பது. (யூத இன அழிப்பு சில வருடங்களுக்குப் பிறகு நடந்தது.)நாஸிகளின் சோவியத் யூனியன் படையெடுப்பில் கைது செய்யப் பட்ட பத்தாயிரம் போர்க் கைதிகளை கொண்டு தான் அந்த முகாம் கட்டப் பட்டது. அந்தப் பத்தாயிரம் கைதிகளில் சில நூறு பேர் மட்டுமே உயிர் பிழைத்தனர். பட்டினியாலும், தோற்று நோய்களாலும் கைதிகள் மரணித்தனர்.

IG farben என்ற‌ ஜேர்ம‌ன் ப‌ன்னாட்டுக் கம்பனி கண்டுபிடித்த செயற்கை இரப்பர் உற்பத்திக்கு அவசியமான மூல‌ப் பொருட்க‌ள் அவுஷ்விட்ஸ் சுற்றாட‌லில் கிடைத்த‌ன‌. நிலக்கரி சுரங்கங்களும் அருகில் இருந்தன. அடிமை உழைப்பாளிக‌ளை ப‌ய‌ன்ப‌டுத்தி, அதிக இலாபம் சம்பாதிக்கும் நோக்க‌ம் IG farben க‌ம்ப‌னிக்கு இருந்த‌து. அந்த‌ முத‌லாளித்துவ‌ சுர‌ண்ட‌லுக்கு உத‌வுவ‌த‌ன் மூல‌ம் நாஸிக‌ளும் ப‌ல‌ன‌டைந்த‌னர்.

சோவிய‌த் ப‌டையெடுப்புக்கு வ‌ச‌தியாக‌த் தான், போலந்தில் உள்ள அவுஷ்விட்ஸ் எனும் இட‌த்தில் முகாம் அமைக்க‌ப் ப‌ட்ட‌து. அதாவ‌து சோவிய‌த் எல்லையில் இருந்து சில‌ நூறு கி.மீ. தொலைவில் அந்த‌ இட‌ம் இருந்த‌து. இதன் மூலம் சோவியத் யூனியன் மீது படையெடுக்கும் திட்டமும், அதற்குப் பிறகும் சோவியத் மக்களை இனப்படுகொலை செய்யும் திட்டமும் நாஸிகளிடம் இருந்துள்ளமை உறுதியாகின்றது.

ஹிட்ல‌ரும், நாஸிக‌ளும் யூத‌ர்க‌ளை வெறுத்த அளவிற்கு க‌ம்யூனிஸ்டுக‌ளையும் வெறுத்தார்க‌ள். ர‌ஷ்ய‌ யூத‌ர்க‌ள் ப‌ல‌ர் போல்ஷேவிக் க‌ட்சியில் இருந்த‌னர். அதனால், நாஸிகளை பொறுத்தவரையில் கம்யூனிஸ்டுகளும், யூதர்களும் ஒன்று தான். "கம்யூனிசம் என்றால் அது ரஷ்யா" தான் என்பது நாஸிகளின் பிரச்சாரமாக இருந்தது. (இன்றைக்கும் தமிழ் பேசும் நாஸி ஆதரவாளர்களுக்கு, கம்யூனிசம் என்றால் ரஷ்யா தான் மனதில் தோன்றும்.)


போலந்து எல்லையில் இருந்த பெலார‌ஸ் போன்ற‌ சோவிய‌த் யூனிய‌னின் ப‌குதிக‌ள் நாஸிக‌ளால் ஆக்கிர‌மிக்க‌ப் ப‌ட்ட‌தும், அங்கிருந்து 3 மில்லிய‌ன் பேர‌ள‌வில் போர்க் கைதிக‌ளாக‌ சிறைப் பிடிக்க‌ப் ப‌ட்ட‌ன‌ர். அவ‌ர்க‌ளில் பெரும்பாலானோர், குறைந்தது 2 மில்லிய‌ன் பேரள‌வில் கொன்று குவிக்க‌ப் ப‌ட்ட‌ன‌ர்.

ஆர‌ம்ப‌த்தில் க‌ம்யூனிஸ்டுக‌ள், யூத‌ர்க‌ள் அல்ல‌து போரிடும் வ‌ய‌தில் இருந்த‌ ஆயிர‌க் க‌ண‌க்கான‌ ர‌ஷ்ய‌ர்க‌ளை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்ற‌ன‌ர். ஆனால், அவ்வாறு அழித்தொழிப்பது அதிக நேரம் எடுப்பதாகவும், தமது போர்வீரர்களுக்கு மன உளைச்சலை உண்டாக்குவதாகவும் நாஸிகள் நினைத்தார்கள்.

அதற்குப் பதிலாக, பெருந்தொகையான ர‌ஷ்ய‌ர்க‌ளை இல‌குவான‌ முறையில் கொன்றொழிப்ப‌து எப்ப‌டி என்று யோசித்தார்க‌ள். அவுஷ்விட்ஸ் முகாமில் கார்ப‌ன் மொனோக்சைட் ந‌ச்சு வாயு பிர‌யோகித்து ப‌ரிசோத‌னை செய்த‌ன‌ர். அதன் மூலம் பலரை சில நிமிடங்களில் கொன்று குவிக்க முடிந்தது. ரஷ்யர்கள் மீதான நச்சுவாயு பரிசோதனை வெற்றிக‌ர‌மாக‌ ந‌ட‌ந்த‌ பின்ன‌ர் தான், ஐரோப்பிய‌ யூத‌ர்க‌ள் அங்கு கொண்டு வ‌ர‌ப் ப‌ட்ட‌ன‌ர்.

1941 ம் ஆண்டில் கூட, யூதர்கள் அவுஷ்விட்ஸ் முகாமுக்கு அனுப்பப் பட்டிருக்கவில்லை. அந்த வருடம், வட ஜெர்மன் நகரமான ஹம்பூர்க் மீது, பிரிட்டிஷ் போர் விமானங்கள் குண்டு வீசித் தாக்குதல் நடத்தின. அப்போது வீடுகளை இழந்த ஜெர்மன் இனத்தவர்களுக்கு புது வீடுகள் கொடுக்கும் திட்டத்தின் கீழ், ஹம்பூர்க் யூதர்கள் போலந்தில் உள்ள லொட்ஸ் என்ற நகரில் உள்ள கெட்டோவில் (Ghetto) குடியமர்த்தப் பட்டனர்.

அந்தக் காலத்தில், போலந்து முழுவதும் யூதர்கள் நெருக்கமாக வாழ்ந்த நகர்ப்  பகுதிகள், "கெட்டோ" என்ற திறந்த வெளிச் சிறைச்சாலைகளாக மாற்றப் பட்டிருந்தன. சேரிகள் போன்று காட்சியளித்த கெட்டோவில், ஏற்கனவே அங்கிருந்த போலிஷ் யூதர்கள், மிகவும் வறுமையான நிலையில் அவல வாழ்க்கை வாழ்ந்தனர்.

ஜெர்மனியில் ஓரளவேனும் வசதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்த ஜெர்மன் யூதர்களுக்கு அந்த இடம் அதிர்ச்சியாக இருந்தது. பொருளாதார வேறுபாடு காரணமாக, ஜெர்மன் யூதர்கள் போலிஷ் யூதர்களை தாழ்வாகக் கருதும் வழக்கம் இருந்தது. திடீரென எல்லா யூதர்களும் ஒரே நிலைமையில் வாழ நிர்ப்பந்திக்கப் பட்டனர்.

பேர்ல் ஹார்பர் மீது ஜப்பான் குண்டுபோட்ட பின்னர் அமெரிக்காவும் யுத்தத்தில் குதித்தது. அப்போது ஹிட்லர் "சோவியத் யூனியன் யூதர்கள் மாதிரி, அமெரிக்க யூதர்களும் ஜெர்மனிக்கு எதிராக போர் தொடுத்துள்ளதாக..." குற்றம் சாட்டினான். அன்றிலிருந்து யூதர்களையும் அழித்தொழிக்கும் திட்டம் ஆரம்பமானது.
    
 

More Recent Articles

You Might Like

Click here to safely unsubscribe from "கலையகம்."
Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy